สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » กำหนดการแอดมิชชั่น 2561 - admission 61

24 เมษายน 2560

กำหนดการแอดมิชชั่น 2561 - admission 61

น้องๆ ม.6 ที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 นั้นจะต้องเตรียมสอบสนามไหนกันบ้าง ? O-NET ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 GAT/PAT จัดสอบครั้งเดียว มีนาคม 2561 9 วิชาสามัญ จัดสอบ มีนาคม 2561 วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ ของ กสพท. จัดสอบ มีนาคม 2561

น้องๆ ม.6 ที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 นั้นจะต้องเตรียมสอบสนามไหนกันบ้าง ?


น้องๆ ม.6 ที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 นั้นจะต้องเตรียมสอบสนามไหนกันบ้าง ?

  1. O-NET ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  2. GAT/PAT จัดสอบครั้งเดียว มีนาคม 2561
  3. 9 วิชาสามัญ จัดสอบ มีนาคม 2561
  4. วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ ของ กสพท. จัดสอบ มีนาคม 2561

ติวสอบ PAT GAT ONET สอบตรงตัวต่อตัวที่บ้าน
แบ่งเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
เริ่มเปิดรับสมัคร : เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2561
ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ดูวิธีการทำแฟ้มผลงานพร้อมตัวอย่างที่นี่

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เริ่มเปิดรับสมัคร : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561
ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชาที่สมัครไปนั้นน้องๆ มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
เริ่มเปิดรับสมัคร : เดือนพฤษภาคม 2561
ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีลำดับ (เหมือนแอดมิชชั่นในปีที่ผ่านมา) แต่ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ประกาศล่วงหน้า 3 ปี
เริ่มเปิดรับสมัคร : เดือนมิถุนายน 2561
ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ
สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
เริ่มเปิดรับสมัคร : เดือนกรกฎาคม 2561
ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
แล้วเด็กซิ่วล่ะ ?


ส่วนเด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัคร โดยที่รอบที่ 1, 2, 3 และ 5 จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ (หรือแบบเข้าใจง่ายๆ คือ อาจมีบางสาขาที่ไม่เปิดรับนั่นเอง)


ทุกรอบมี “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House)


เนื่องจากปัญหาในหลายๆ ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาวิ่งสอบ แล้วกั๊กที่นั่งเรียนทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไป ในระบบการคัดเลือกใหม่

ดังนั้นในระบบการคัดเลือกใหม่ ทาง ทปอ. จึงขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ในทุกรอบ เพื่อให้น้องๆ กดยืนยันสิทธิ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ หลังสอบรอบนั้นๆ เสร็จ และเมื่อกดยืนยันในรอบนั้นๆ แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ในรอบอื่นๆ ได้อีกนั่นเอง


Tutor Ferry Application

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews