สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST ครั้งที่ 132

23 เมษายน 2560

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST ครั้งที่ 132

สอบ J.Test ครั้งที่ 132 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 : คุณสมบัติของผู้สอบ : ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ - Tutor Ferry ติวสอบภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

สมัครสอบ J.TEST ครั้งที่ 132

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้านแบบตัวต่อตัว




เกี่ยวกับข้อสอบก่อนตัดสินใจเลือกระดับในการสอบ

 • ข้อสอบระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) ประมาณ JLPT N1-N2-N3
 • ข้อสอบระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ประมาณ JLPT N4-N5

หมายเหตุสำคัญ :

 1. ผลสอบจะได้รับหลังจากวันที่สอบ 1 เดือน ทางสำนักงาน J.Test ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสอบล่วงหน้าก่อนกำหนดการออก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. หากยืนยันการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับการสอบได
 3. ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบได้


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบ

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครสอบเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวสอบไปให้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. เมื่อทำการสมัครสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์แล้ว

ผู้เข้าสอบจะเห็นเลขที่ใบสมัครสอบทันที และจะได้รับ E-mail ยืนยันข้อมูลการสมัครของท่าน ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน E-mail Address ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทางสำนักงานได้รับข้อมูลของคุณแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ทันทีที่เสร็จสิ้นการสมัคร

3. ผู้สมัครต้องทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดในการชำระเงิน ดังนี้

 • ระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
 • ระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)

ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี : 172-3-06753-2
สาขา : สุขุมวิท 43
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน ( โอนทาง ATM เลือกบัญชีออมทรัพย์)

4 . ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานในการสมัครสอบดังนี้

 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 • รูปถ่าย (สี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบไว้ในสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจนทั้ง 2 รูป

(ทางสำนักงานต้องใช้รูปถ่าย ในการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร ท่านใดทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะได้รับ E-mail ตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งรูปถ่ายมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบให้กับท่านได้ และท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ จะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้)

5 . นำหลักฐานที่เตรียมจากข้อ 4 

ส่งมายังสำนักงาน J.TEST ประเทศไทย โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ J.TEST” ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย
บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

* ผู้สมัครต้องส่งเอกสารภายในวันที่ที่สำนักงานกำหนด คือ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

6 . หลังจากปิดรับสมัครแล้ว

ทางสำนักงานจะทำการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ตอนสมัครสอบ กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ชัดเจน หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและเอกสารมีการตีกลับมา ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากผู้สมัครท่านใดยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบภายใน 3 วันก่อนวันสอบจริง สามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานได้โดยตรง

รายละเอียดการสอบวัดระดับ J.TEST

คุณสมบัติของผู้สอบ : ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

สถานที่และวันเวลาสอบ

J.TEST ครั้งที่ 132 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

chula_univ3สถานที่สอบ J-TEST
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 254 Phyathai Road, Patumwan,
Bangkok Thailand. 10330

** ใช้ประตูใหญ่คณะอักษรศาสตร์ **
(ฝั่งถนนอังรีดูนังต์)

แผนที่อาคารสอบ

เวลาในการสอบและค่าธรรมเนียม
เวลาลงทะเบียน 8.30 น.
เวลาเข้าห้องสอบ 8.45 น.
ระดับ A-D ใช้เวลาในการสอบ 125 นาที เวลาสอบ 9.00 – 11.05 น.
ระดับ E-F ใช้เวลาในการสอบ 100 นาที เวลาสอบ 9.00 – 10.40 น.

ค่าธรรมเนียม

ระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
ระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)



วิธีการสมัครสอบ

สมัครผ่านทางเว็บไซต์และสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน J.Test ประเทศไทย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทางเวปไซต์

1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
3. ส่งหลักฐาน รูปถ่ายและสำเนาการชำระเงินมาที่สำนักงาน J-TEST
** สมัครด้วยตัวเอง เตรียมรูปถ่าย 2 รูป พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบที่สำนักงาน J-TEST**
25/2 อาคารนิวแลนด์ ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2662-1849-51

ประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสอบทุกคน จะได้รับใบแจ้งผลการสอบ 1 ชุด, ใบเปรียบเทียบคำตอบของตนเองกับคำเฉลย 1 ชุด และในกรณีที่สามารถทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรตามระดับความสามารถของตนอีก 1 ชุด สำหรับคำเฉลยข้อสอบนั้น จะลงข้อมูลไว้ในอินเตอร์เน็ตภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังการสอบ

กำหนดการสอบ ประจำปี พ.ศ. 2560

 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 130 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560
 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 131 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 132 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 133 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 134 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
 • การสอบวัดระดับครั้งที่่ 135 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

* สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail Address : [email protected]

ข้อควรระวังในสนามสอบ

1 ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบ
2 ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงสนามสอบตามเวลาที่กำหนด (ก่อนเริ่มการสอบประมาณ 30 นาที)
ผู้ที่มาสายเกินกว่า 9.00 น.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3 หลังจากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว กรุณาวางบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะ
4 ผู้เข้าสอบจะต้องนำเอาสิ่งของที่ติดตัวมาอื่นๆ นอกจากบัตรประชาชนและเครื่องเขียนที่จำเป็น ไปไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
5 ก่อนเข้าห้องสอบ กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง MP3 ให้เรียบร้อย
6 กรุณากรอกรายละเอียด เลขที่สอบ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ รหัสประเทศ ลงในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
7 ผู้เข้าสอบจะต้องทำข้อสอบในสนามสอบด้วยความสงบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยหรือเดินไปมาโดยเด็ดขาด
8 ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
9 หากมีคำถามระหว่างเวลาสอบ ให้ยกมือขึ้นเพื่อขอคำแนะนำจากผู้คุมสอบ
10 หลังจากหมดเวลา ให้ส่งกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบ ส่วนกระดาษคำถามให้ผู้เข้าสอบสามารถนำกลับไปได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบดังกล่าวข้างต้น อาจจะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเข้าสอบ จึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
11 แอร์อาจจะเย็นสำหรับบางท่าน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
** สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ **

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป

* วันที่สอบ
– วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
* วันปิดรับสมัคร
– วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การสอบ J.TEST คืออะไร ?








สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย

บริษัท เจ เอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-662-1629-30,02-6621849-51
โทรสาร : 02-662-0341
E-mail Address : [email protected]
https://j-test.org/th/



Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST ครั้งที่ 132