สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » 5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา

22 เมษายน 2560

5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา

อยู่พัทยาเรียนพิเศษที่ไหนดี ? เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านในเมืองพัทยา TOP 5 ติวเตอร์ในพัทยา ชลบุรี

TOP 5 ติวเตอร์ในพัทยา ชลบุรี

อยู่พัทยาเรียนพิเศษที่ไหนดี ?
เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านในเมืองพัทยา


5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา

ครูศิตา สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มหาวิทยาลัย


ปริญญาโท สาขา การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อนักกฏหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ABS International Institute Pattaya
Asian University 
304 Language school

เน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน

---------------------------------------------------------------------


5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา

ครูหนึ่ง สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เหรียญทองเรียนดี (3.95)


สอนให้ทำความเข้าใจ เน้นย้ำจนกว่าจะเข้าใจ เพราะถ้าหากเกิดความเข้าใจแล้ว เด็กจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโจทย์ต่างๆ

---------------------------------------------------------------------

5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา


ครูเอม สอนชีววิทยา

ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 2 

เน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย สามารถเอากลับไปทบทวนได้ด้วยตัวเอง มีการฝึกทำโจทย์/แบบฝึกหัด

---------------------------------------------------------------------

5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา


ครูนโม สอนฟิสิกส์ คณิต แคลคูลัส

ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยานาวี นานาชาติ สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)


การสอนจะเข้มๆหน่อย อยากให้ผู้รับได้รับจริงๆ เขาเสียตังมาเรียนแล้วควรได้รับอะไรกลับไป นอกจากวิชาที่เรียนก้อวิชาชีพ ที่จะแทรกเข้าไปในบทเรียน

---------------------------------------------------------------------

5 ติวเตอร์ที่ดีที่สุดในพัทยา


ครูตอง สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี

ป.โท วิทยาศาสตร์การอาหาร  ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


1 comments:

  1. อย่กหาครูสอนคณิศาสตร์ที่พัทยาคะ ติดต่อยังงัยคะ

    ตอบลบ