สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » มาทำความรู้จัก 20 โรงเรียนระดับท็อปในประเทศไทยกัน

30 มิถุนายน 2560

มาทำความรู้จัก 20 โรงเรียนระดับท็อปในประเทศไทยกัน

รู้จัก 20 โรงเรียนดีๆในประเทศไทยกันหรือยัง ?

รู้จัก 20 โรงเรียนดีๆในประเทศไทยกันหรือยัง ?

รู้จัก 20 โรงเรียนดีๆในประเทศไทยกันหรือยัง ?


1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480
ที่อยู่: 227 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์: 02 252 7302
http://www.triamudom.ac.th/


2. มหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ที่อยู่: 364 หมู่ 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02 849 7000
https://www.mwit.ac.th/mwitn/


3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้น มัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่อยู่: 88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้ก่อตั้ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อตั้ง: 8 มีนาคม 2425
โทรศัพท์: 02 225 5608
http://www.sk.ac.th/


4. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชื่อเดิมคือ โรงเรียนมรณะวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กพิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
ที่อยู่: 11 พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 279 1992
http://www.samsenwit.ac.th/


5. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
ที่อยู่: แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02 251 3930
http://www.satitpatumwan.ac.th/


6. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสตรีวิทยา เป็น โรงเรียนรัฐบาล สำหรับนักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6
ที่อยู่: 82 ถนน ดินสอ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 02 281 6505
http://satriwit.ac.th/home/


7. หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่อยู่: No. 468 Petchkasem Road, Hatyai Songkhla 90110
โทรศัพท์: 074 243 599
http://www.hatyaiwit.ac.th/intro_center


8. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395
ที่อยู่: 35 ถนน ประมวญ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02 637 1852
http://www.bcc.ac.th/2014/


9. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 944 248
http://www.satitcmu.ac.th/?option=mod_main


10.แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

Saengthong Witthayatham School (Saengthong Vitthaya School).png

โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและเป็นโรงเรียนที่การเรียนต่างจากเพื่อนที่สุด อยู่ในเครือคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ก่อตั้งในปี ค.ศ.
ที่อยู่: 145 ถนน ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 244 733
http://www.saengthong.ac.th/


11.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
ที่อยู่: 40 ซอย รามคำแหง 43/1 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ก่อตั้ง: บุญเลื่อน เครือตราชู
ก่อตั้ง: 30 เมษายน 2514
โทรศัพท์: 02 538 2573
https://www.bodin.ac.th/


12.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ
ที่อยู่: ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทรศัพท์: 075 590 365
http://www.pcctrg.ac.th/


13.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ที่อยู่: 117 Kaew Nawarat Rd, ตำบล วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053 242 038
https://www.prc.ac.th/index.php


14.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า
ที่อยู่: 565 ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 243 0065
http://www.sg.ac.th/site/


15.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่อยู่: ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02 218 2741
http://www.satitm.chula.ac.th/


16.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตได้แยกที่ตั้งในแผนกประถม และมัธยมคือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญประเทศ
ที่อยู่: ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
ก่อตั้ง: 16 มีนาคม 2475
http://register.montfort.ac.th/2557/index_main.php


17.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ที่อยู่: ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02 722 7970
http://www.tup.ac.th/tup/index.html


18.ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ และโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่อยู่: 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 085 341 9037
http://www.yupparaj.ac.th/yrc/


19.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478
ที่อยู่: 1313 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 02 241 2603
http://www2.yothinburana.ac.th/


20.โรงเรียนนครสวรรค์ 


โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รู้จักกันในนาม โรงเรียนชาย เดิมอยู่บริเวณวัดนครสวรรค์ และได้ย้ายมาอยู่บริเวณเชิงเขากบใกล้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 ... วิกิพีเดีย
ที่อยู่: 179 ถนน มาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056 221 151
http://www.nssc.ac.th/2014/

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

มาทำความรู้จัก 20 โรงเรียนระดับท็อปในประเทศไทยกัน

News