สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

30 มิถุนายน 2560

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนพิเศษโดยติวเตอร์มหิดล คณะเภสัช ม.มหิดล คณะทันตแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์ คณะการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ เมเจอร์เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาธุรกิจอินเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการเสพติด คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ applied mathematics สาขาการตลาด คณะสังคมศาสตร์ คณะ BBA คณะดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์

ติวเตอร์จากม.มหิดล

สอนพิเศษโดยติวเตอร์มหิดล


สอนพิเศษโดยติวเตอร์มหิดล

 • คณะเภสัช ม.มหิดล
 • คณะทันตแพทย์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์
 • คณะการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์
 • วิทยาลัยนานาชาติ เมเจอร์เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาธุรกิจอินเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
 • คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คณะ applied mathematics
 • สาขาการตลาด
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะ BBA
 • คณะดุริยางคศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์ ครูแน็ท รัญชิดา บุตโรบล ( ID : 11303 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : นนทบุรี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล 
ปริญญาโท Master in Nursing at University of Michigan, USA
เทคนิคการสอน
สอนภาษาอังกฤษทุกทักษะ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนอายุ 15 เป็นเวลา 10 เดือน นิสัยเป็นคนยืดหยุ่น เข้ากับคนง่าย เน้นการสอนให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11303.htmlครูฝ้าย วิภา อาสิงสมานันท์ ( ID : 11295 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
สถานที่ : พิษณุโลก - อ.เมืองพิษณุโลก หมู่บ้านชินลาภ
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคนิคการสอน
นักเรียนทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)ประเภท premium
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11295.htmlครูฟลุค มณีลักษณ์ จิตต์วีระ ( ID : 11292 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี
สถานที่ : กรุงเทพฯ ,ปทุมธานี - รังสิต ,ลำลูกกา
สถาบันการศึกษา
ป ตรี คณะเภสัช ม.มหิดล 
เทคนิคการสอน
สอนฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ - เคมี เป็นกันเอง ชอบเด็กตั้งใจเรียน
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11292.htmlครูคะน้า สุจารี  ตมิศานนท์ ( ID : 11198 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
สถานที่ : 
กรุงเทพฯ - ศาลายา ,ปิ่นเกล้า ,ศิริราช ,ฝั่งธน และใกล้เคียง  ชลบุรี - ศรีราชา ,อ่าวอุดม
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน
เน้นสอนสนุก แบบไม่เครียด เปิดโอกาสให้น้องกล้าถามกล้าตอบกับคุณครู
http://www.tutorferry.com/2016/12/id-11198.htmlครูตั๋ง ภวิศ เจริญกำแหง ( ID : 11194 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
สถานที่ : ภูเก็ต - วิลล่า3, ราไวย์, ในหาร, ห้าแยก 
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Tourism and Hospitality management) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน
ใจเย็น ร่าเริง อดทน เข้ากับคนง่าย สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย สอนสนุกไม่เครียดเป็นกันเองเน้นเข้าใจง่ายแต่เนื้อหาแน่น
http://www.tutorferry.com/2016/12/id-11194.htmlครูมายด์ รพิพร ด้วงรัตน์ ( ID : 11130 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE Biology, Physics, Maths GED SAT Maths TOEFL IELTS Maths&Science Inter ติวสอบเข้า MUIC
สถานที่ : กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล ตลิ่งชัน ปิ่นเกล้า บางแค เพชรเกษม
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์
เทคนิคการสอน
ประสบการณ์สอน IGCSE Bio, Physics, Maths / IELTS, TOEFL / GED Science, Maths/ SAT Maths / ติววิทย์ คณิต อังกฤษ เพิ่มเกรด / ติวสอบเข้า MUIC, MUIDS
http://www.tutorferry.com/2016/11/id-11130.htmlครูอ้อม สุนิสา มีนชัยพิบูลย์ ( ID 10335 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ TOEFL - TOEIC - IELTS 
สถานที่ :  กรุงเทพฯ - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มหิดลศาลายา เซ็นทรัลพระราม 2 พอร์โต้ชิโน่ หรือบริเวณใกล้ๆ รถไฟฟ้า BTS
สถาบันการศึกษา
จบจากมหิดลวิทยาลัยนานาชาติ เมเจอร์เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการสอน 
มีประสบการณ์การสอน 6 ปี  เริ่มสอนตั้งแต่ยังเรียนปี 2 ค่ะ วิชาหลักๆ ที่สอนคือ วิทย์ คณิต อังกฤษ TOEFL, TOEIC, IELTS ติวเด็กสอบเข้า สาธิตมหิดลอินเตอร์ (MUIDS) และ MUIC
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10335.htmlครูเมธ์ ชื่นนภา เชื้อสุวรรณทวี ( ID : 11313 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : เคมี คณิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป  stat   QC
สถานที่ : กรุงเทพฯ - btsสยาม ศาลาแดง ม.มหิดล
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
ม.ปลาย สาธิต มศว ประสานมิตร
เทคนิคการสอน
สอนเน้นเข้าใจและทำโจทย์
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11313.htmlครูเบน พงษ์รพี ( ID 10950 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ N4
สถานที่ : กรุงเทพฯ นนทบุรี - เซ็นทรัลเวสเกท - มหาลัยมหิดล
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี มหาลัย มหิดลอินเตอร์ สาขาธุรกิจอินเตอร์
เทคนิคการสอน
สอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น - ได้ถึงระดับ N4 เน้นสอนสนทนา
และสอนแบตมินตัน - สอนพื้นฐาน
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10950.htmlครูที ทีปวัตร พิพัฒน์ศรีกุล ( ID 10501 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : 
ชีววิทยา - ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ - ประถมศึกษา - ม.ต้น
เลข - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
สถานที่ : กรุงเทพฯ - มหิดล ศาลายา, หนองแขม, บางแค, ทวีวัฒนา, ตลิ่งชัน, ฝั่งธน
สถาบันการศึกษา
จบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เคยเข้าค่าย สอวน.ชีวะ ค่าย 2 ตอนม.5)
ปัจจุบัน อยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 5
เทคนิคการสอน 
เป็นคนร่าเริง ใจดีและก็ใจเย็น เป็นกันเอง การสอนจะสบายๆ เน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหาและประเด็นสำคัญของแต่ละหัวข้อ มีโจทย์และแบบฝึกหัดให้ฝึกทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบต่างๆ
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10501.htmlครูจอย เบญจวรรณ กลิ่นอุดม ( ID 10419 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา :  ภาษาอังกฤษ 
สถานที่ :  นนทบุรี ,เส้นราชพฤกษ์ ,พุทธมณฑลสาย 2 ,สาย3 ,สาย4 และพื้นที่ในเขตปทุมธานี
สถาบันการศึกษา
จบป.ตรีศิลปศาตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สาขาวิชาวิทยาการเสพติด มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน 
Grammar ,Vocabulary ,Reading ,O-netป.6, ติวสอบก่อนเข้าม.1 
สอนไม่เครียด เป็นกันเองกับผู้เรียน เจาะลึกประเด็นที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ สอนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพื่อให้ผู้เรียนไม่เครียดและเข้าใจง่ายขึ้น
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10419.htmlครูใหม่ ณัฏฐิยากรณ์  สุทธิมาลย์ ( ID 10370 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ :  ชลบุรี - เซ็นทรัลชลบุรี ,อมตะนคร
สถาบันการศึกษา
จบ ป.ตรีจาก มหาวิทยาลัย มหิดลอินเตอร์ คณะ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
กำลังศึกษาต่อ ป.โท  มหาวิทยาลัย มหิดลอินเตอร์ คณะ บริหารธุรกิจ 
จบหลักสูตร ป.โท ระยะสั้นจาก North Texas University
เทคนิคการสอน 
สอนภาษาอังกฤษได้ตามจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน ทั้งหลักไวยกรณ์ อ่าน เขียน ฟัง  พูด เพื่อใช้ในการสอบ หรือการทำงาน
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10370.htmlครูไบร์ท ปิยสุดา สุทธิกุลการณ์ ( ID 10253 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : 
สอนคณิตศาสตร์อินเตอร์ ระดับชั้น ม.5-6
สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6
สอนภาษาจีนกลาง สอบผ่าน hsk
สถานที่ :  กรุงเทพฯ แถวสยาม หรือที่บีทีเอสไปถึง ตั้งแต่บีทีเอสสยามจนถึงบางหว้า มหาลัยมหิดล เซ็นทรัลพระราม3
สถาบันการศึกษา
มหาลัยมหิดลอินเตอร์ คณะ applied mathematics
เทคนิคการสอน 
เป็นคนใจเย็น สอนเน้นความเข้าใจเพื่อให้เด็กสามารถไปประยุกต์ใช้กับโจทย์จริง
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10253-sat.htmlครูโอ๊ค ณัฐพล สุทธิพงษ์ ( ID 10240 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ มัธยม
สถานที่ :  กรุงเทพฯ ฝั่งธน พุทธมณฑล สาย1-4 ศาลายา The mall บางแค
สถาบันการศึกษา
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ 
เทคนิคการสอน 
เคยไปศึกษาต่างประเทศ  เน้น ติวสอบเข้ามหิดล เรื่องการเขียน กับ ปรับพื้นฐาน
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10240.htmlครูพิช พิชญา สิทธิโชคพันธ์ ( ID 10171 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - PAT1 - Onet 
สถานที่ :  กรุงเทพฯ - นครปฐม เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ม.มหิดล ศาลายา
สถาบันการศึกษา
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน 
สอนเลขแบบเป็นกันเอง เน้นการสอนให้เข้าใจ
มีเทคนิกการจำสามารถนำไปใช้ทำโจทย์ได้
มีโจทย์น่าสนใจและหลากหลายรวบรวมมาให้ฝึกทำ
สอนสนุกไม่น่าเบื่อค่ะ
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10171.htmlครูบูม โสภณัฐ เพ็งนิ่ม ( ID:11489 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ชีววิทยา - GAT เชื่อมโยง - ความถนัดทางแพทย์
สถานที่ : พิษณุโลก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
สอนเทคนิคการสอน
สอนชีวะ มัธยมต้น-ปลาย
GAT เชื่อมโยงและ
ความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย-มัธยมต้น
ใจเย็น ร่าเริง อดทน พาร์ทเชื่อมโยงเต็มทุกสนาม
http://www.tutorferry.com/2017/06/id11489.htmlครูไนท์ กาญจน์กัณณ์ วัฒนาวีรชัย ( ID : 11329 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ - ภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - แนว BTS / MRT 
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์
เทคนิคการสอน
ใจเย็น เฮฮา มองโลกในแง่ดี เข้าใจว่าคนเราแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่เร่งรัดให้ผู้เรียนต้องทำได้หรือจำได้ในทันทีค่ะ
เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 2 ครั้งที่ประเทศแอฟริกาใต้และเกาหลีใต้
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11329.htmlครูพลอย Pimonpach Maneewattanaset ( ID : 11000 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - Math - ติวสอบ GED IELTS
สถานที่ : กรุงเทพฯ - พระราม2, กาจญนา, เพชรเกษม, central rama2, the mall บางแคร์, ดาวคะนอง, ศาลายา,สยาม,ศาลาแดง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ คณะ BBA
เทคนิคการสอน
ใจเย็นมาก ไม่มีปัญญาเวลาให้สอนซ้ำเลย ปกติเวลาสอน ไม่ค่อยเน้นให้จำๆไปสอบ ปกติชอบให้ทำความเข้าใจมากกว่า
http://www.tutorferry.com/2016/09/id-11000.htmlครูหนึ่ง หนึ่งหทัย อินทรกำแหง ( ID 10960 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : นครราชสีมา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปริญญาโท International University of Japan สาขา E-Business Managment  
เทคนิคการสอน
รักเด็ก รักการสอน สอนเน้นการเรียนรู้จากการสื่อสาร เล่นเกมส์ ดูหนัง การ์ตูน หนังสือเรียนจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการใช้เรียนแต่จะเน้นให้นักเรียนได้ใช้มากกว่า
เป็นคนใจดี เข้ากับคนง่าย
http://www.tutorferry.com/2016/08/id-10960.htmlครูป๋อมแป๋ม กรองกาญจน์ ทองมาศ ( ID 10835 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร -  อ่อนนุช ,บางนา ,ปทุมวัน ,คลองเตย ,พระราม 4 ,พญาไท ,แนว BTS MRT
สถาบันการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน
สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยม และสอนการบ้านทั่วไป มีประสบการณ์ในการสอนเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหา มีหลักการจำ มีทริคในการทำโจทย์ ช่วยให้น้องๆสามารถทำโจทย์ได้ด้วยตนเอง
http://www.tutorferry.com/2016/05/id-10835.htmlครูแซม ภาสกร มณีนัตน์ ( ID 10513 )

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

สอนวิชา : ดนตรี - กีต้าร์ สอนได้ทุกระดับชั้น
สถานที่ : กรุงเทพฯ - นนทบุรี ราชพฤกษ์,บางบัวทอง,แคราย
สถาบันการศึกษา
จบจาก คณะดุริยางคศิลป์. มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการสอน 
ลักษณะการสอนตะเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กไม่กดดันสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไม่เลี้ยงไข้สอนให้เล่นเป็นได้เร็ว
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10513.htmlแอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-8230343


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนพิเศษกับติวเตอร์มหิดลกัน

ติวเตอร์มหิดล, News, specific