สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » อยากเข้าคณะวิศวะเรียนพิเศษกับพี่ๆวิศวะดีกว่า

27 มิถุนายน 2560

อยากเข้าคณะวิศวะเรียนพิเศษกับพี่ๆวิศวะดีกว่า

อยากเรียนวิศวะอะไร มหาลัยไหน ก็มีพี่ติวเตอร์จากคณะนั้นมหาลัยนั้นให้เรียนด้วย

อยากเรียนวิศวะอะไร มหาลัยไหน

ก็มีพี่ติวเตอร์จากคณะนั้นมหาลัยนั้นให้เรียนด้วย
สอนพิเศษโดยติวเตอร์วิศวะ

 • วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมเคมี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวไฟฟ้า มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วิศวคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
 • วิศวฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาตร์ ม. สงขลานครินทร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทลัยธนบุรี
 • วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิศวกรรมเครื่องกล ม. เทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 •  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต KMITL
 • Material science and engineering, Hokkaido university, Japan
ครูมิก ปรเมษฐ สังวาลย์เพ็ชร ( ID : 10981 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์
สถานที่ : กรุงเทพ - ลาดพร้าว ปทุมวัน ตามแนวBTS และ MRT
สถาบันการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
สอนโดยการอธิบายเน้นให้ผู้เรียนเห็นภาพเพื่อตีโจทย์ให้แตก
อธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพและสามารถตีโจทย์ได้ตรงประเด็น และทำได้
http://www.tutorferry.com/2016/08/id-10981.htmlครูมีเต็ง ศิรมณี มีเต็ง ( ID 10797 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - Callulus 1 - 3
สถานที่ : จ.นครราชสีมา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคนิคการสอน
สนุก เฮฮา สอนสบาย มีแบบฝึกหัดทบทวนการสอน
http://www.tutorferry.com/2016/04/id-10797.htmlครูเนียร์ Chotika Srisamutnak ( ID:11487 )


สอนวิชา : ENG - MATH - SCIENCE
สถานที่ : กรุงเทพฯ - จรัญฯ ,พร้อมพงษ์ ,ตามสายบีทีเอส
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  วิศวคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
มัธยม  โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ สายวิทย์-คณิต
สอนเทคนิคการสอน
เน้นนักเรียนเป็นหลัก ค่อยๆตามความเข้าใจของน้องไม่เร่ง ไม่รีบ ไม่กดดัน :)
http://www.tutorferry.com/2017/06/id11487.htmlครูแป้ง ชุติมล อิงคะวะระ ( ID : 11127 )


สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
สถานที่ : นนทบุรี - บิ๊กซีติวานนท์, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทเอกชน 
การสอนจะเน้นความเข้าใจค่ะ เนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการหรือตามบทเรียนได้เลยค่ะ
http://www.tutorferry.com/2016/11/id-11127.htmlครูกาญจน์ กาญจน์พิวัฒน์ ตันตระเธียร ( ID 10848 )


สอนวิชา : 
ฟิสิกส์ - Mechanic และ Thermodynamic
คณิตศาสตร์ -  calculus I, calculus II
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บิ๊กซีสะพานควาย, อารีย์, สยาม, ชิดลม, เซ็นทรัลพระรามเก้า, ฟอร์จูน ทาวน์, ทุกที่ที่อยู่ติด bts และ mrt
สถาบันการศึกษา
ปริญญษตรี คณะวิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
สร้างแรงบันดาลได้ให้ผู้เรียนชอบวิชาที่จะสอน 
-แนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ 
-เน้นการสอนแบบเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ
http://www.tutorferry.com/2016/05/id-10848.htmlครูเบ้ง พีรวัส  คงสง ( ID 10551 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์
สถานที่ : สงขลา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาตร์ ม. สงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ม. สงขลานครินทร์ คณะวิศวกีรมศาสตร์
เทคนิคการสอน 
นิสัย ร่าเริง สนุกสนาน
http://www.tutorferry.com/2015/12/id-10551.htmlครูเนย นิดารัตน์ โพธิ์นพรัตน์ ( ID 10436 )


สอนวิชา :  คณิตศาสตร์
สถานที่ :  ชลบุรี 
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวเคมี ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
เทคนิคการสอน 
ชอบการสอน ชอบถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อเด็กๆค่ะ
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10436.htmlครูหนูหริ่ง พิมพการ วีระจตุพรพันธ์ ( ID 10355 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
สถานที่ :  กรุงเทพฯ - สามเสน , สุพรีม เซนทรัลปิ่นเกล้า แถวมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันการศึกษา
ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคนิคการสอน 
สอนคณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล-มัธยมปลาย
วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-มัธยมต้น
ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถม-มัธยมต้น
http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10355.htmlครูฝ้าย อานนท์ หม้อสุวรรณ ( ID 10270 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์ - PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรม
สถานที่ :  จุฬา สยาม ลาดพร้าว ลาดปลาเค้า หรือบริเวณใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา
ป. โท จาก คณะวิศวกรรมศสาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
ป. ตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกีตรินิยมอันดับ 1
เทคนิคการสอน 
ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทางด้านวิศวกกรรมกับมหาลัยที่อเมริกา Oklahoma State University
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10270.htmlครูโจ๊ต จารุพัฒน์ โปร่งฟ้า ( ID 10688 )


สอนวิชา : วิชาการออกแบบทางวิศวกรรม
1.AutoCAD (2D)
2.Unigraphics NX 2D&3D (CAD&CAM)
สถานที่ : ชลบุรี - อมตะนิคม ,ศรีราชา
สถาบันการศึกษา
จบการศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทลัยธนบุรี
เทคนิคการสอน 
เป็นอาจารย์สอนพิเศษ มั่นใจได้เลยครับว่าถ้าเรียนกับผมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์สอนที่เป็นกันเองและมืออาชีพ มีเอกสารประกอบการสอน และไฟล์งานทดลองทำรวมไปถึงแบบทดสอบท้ายชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วสามารถนำไปทำงานได้จริงๆ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน คือ การเข้าใจในแบบ (Drawing) การวางภาพฉาย การตัด Section การออกDrawing เพื่อสั่งงานกับทาง Production และอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนแบบ สามารถเรียนได้ทุกท่าน
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง R&D Engineer พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากในการออกแบบทางวิศวกรรม
http://www.tutorferry.com/2016/02/id-10688.htmlครูหนึ่ง พงศ์ศิริ เกชยันต์ ( ID : 11316 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์ - ความถนัดทางวิศวกรรม
สถานที่ : สระบุรี - หนองแค หินกอง วิหารแดง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11316.htmlครูแบงค์ อัคคณัฐ หมื่นศรี ( ID 10460 )


สอนวิชา :   คณิตศาสตร์ ,ฟิสิกส์ ,PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ,เตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร
สถานที่ :  ชลบุรี - ระยอง : สัตหับ , บางละมุง พัทยา , บ้านฉาง
สถาบันการศึกษา
จบ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ)
เทคนิคการสอน 
ปัจจุบันทำงานเป็น วิศวกรโยธาในคณะทีมงานวิศวกรที่ปรึกษา 
เทคนิคการสอนเน้นให้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานวิชาแบบมั่นคง ประยุกต์สูตรใช้เองได้ เข้าใจง่าย ตามสไตล์ของผู้เรียนแต่ละคน ( อาจารย์เป็นวิศวกร จึงมีรูปแบบการสอนเหมือนเด็กช่าง เน้นมีการโต้ตอบปฎิสัมพันธ์ )
http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10460.htmlครูตั้ล พัชรศักดิ์ สัญญาลักษณ์ ( ID : 11262 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - แคลคูลัส ความถนัดทางวิศวกรรม 
สถานที่ : สระบุรี - หนองแค อ.เมือง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม อันดับ 1 ม. เทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เทคนิคการสอน
สอนให้เข้าใจเนื้อหา ไม่เน้นท่องจำ
ทำงาน SCG
http://www.tutorferry.com/2017/02/id-11262.html
ครูวุด วุฒินันท์ แสนนรินทร์ ( ID : 11337 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์ - ความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) - ดาราศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
สามารถสอนเด็กได้ทั้งเก่ง และอ่อน เอาจริงเอาจังในการสอน ยืดหยุ่น ตามสภาพความจริง ณ เวลานั้น
สำหรับวิชาฟิสิกส์ ติวเตอร์มีเอกสารการสอนพร้อมทุกบท ทุกระดับ รวมทั้งสื่อ Multimedia สำหรับเพิ่มความเข้าใจ
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11337.htmlครูหญิง สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี ( ID : 11007 )


สอนวิชา : ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ - โปรแกรมมิ่ง ภาษา C, C++
สถานที่ : ชลบุรี - แหลมฉบัง, อ่าวอุดม, ม.เกษตร ศรีราชา
สถาบันการศึกษา
ป.โท - คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น (เกรด 4.00)
ป.ตรี - คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น (เกียรตินิยม)
เทคนิคการสอน
สอนแบบกันเอง
ฟิสิกส์ -ระดับชั้นม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ - ระดับชั้นม.ปลาย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษา C, C++) -ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
http://www.tutorferry.com/2016/09/id-11007.htmlครูหนึ่ง พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์ ( ID 10279 )


สอนวิชา : คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C , C++ , C# , JAVA , VB
สถานที่ :  พัทยา  ศรีราชา จ.ชลบุรี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท : (อยู่ระหว่างการศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคนิคการสอน 
ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ประจำที่ ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10279.htmlครูปรานต์ ภัทรางกุล ( ID 10022 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น
สอนวิชา : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม.ปลาย
สถานที่ :  จ.ลำพูน
สถาบันการศึกษา : 
ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.
ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข.
เทคนิคการสอน 
 สอนเชิงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและค้นคว้า เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
http://www.tutorferry.com/2015/06/id-10022.htmlครูเอ บรรณฑวรรณ เสนาใน ( ID : 11470 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่ - มช. ในเมืองเชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สอนเทคนิคการสอน
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม- มัธยม
เคยทำงานอยู่ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
http://www.tutorferry.com/2017/06/id-11470.htmlครูบอส ชัยธวัช มีเดช ( ID : 11438 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
สถานที่ : สงขลา - หาดใหญ่
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 1
เทคนิคการสอน
ชอบในการสอน มีประสบการณ์ในการสอน 4 ปี
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11438.htmlครูมุก ศิรประภา ปุรินทราภิบาล ( ID : 11436 )


สอนวิชา : Math - Science - Eng
สถานที่ : นครปฐม
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต KMITL
เทคนิคการสอน
สอนตามความสามารถน้อง พัฒนาให้เก่งและมีทักษะมากขึ้นค่ะ
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11436.htmlครูเบิร์ด พิษณุ ปัญญาภรณ์ ( ID : 11434 )


สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : ระยอง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยมเหรียญทอง
ปริญญาโท Material science and engineering, Hokkaido university, Japan
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11434.html


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-8230343


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากเข้าคณะวิศวะเรียนพิเศษกับพี่ๆวิศวะดีกว่า

คณะวิศวะ, ติวเตอร์วิศวะ, News, specific