สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

28 มิถุนายน 2560

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาละยนานาชาติปรีดีย์ พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น คณะวารสารศาสตร์ (อินเตอร์) คณะวิศวกรรมเคมี (inter) คณะวิทยาลัยนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ เอกรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ Thai, spanish and latin american studies

ความฝันจะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรียนพิเศษกับพี่ติวเตอร์ มธ.

สอนพิเศษโดยติวเตอร์ธรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะแพทยาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • วิทยาละยนานาชาติปรีดีย์ พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น
 • คณะวารสารศาสตร์ (อินเตอร์)
 • คณะวิศวกรรมเคมี (inter)
 • คณะวิทยาลัยนวัตกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์ เอกรัสเซียศึกษา
 • คณะศิลปศาสตร์ Thai, spanish and latin american studiesครูฟาง อันนา วงศ์ธนาสูรย์ ( ID 10189 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น ระดับมินนะโนะนิฮงโกะ เล่ม 1-4 
สถานที่ :  ธรรมศาสตร์ รังสิต ฟิวเจอร์ปาร์ค เซียร์ รังสิตดอนเมือง กรุงเทพ ใกล้บีทีเอส
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
เทคนิคการสอน 
นิสัย เป็นคนใจดี ยิ้มง่าย เข้ากับคนง่าย มองโลกในแง่บวก 
การสอน คือ จะเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง คือผู้เรียนต้องมีการถามคำถาม หรือพูดแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การวางแผนการสอนล่วงหน้า และประเมินผลผู้เรียนอยู่เสมอ
http://www.tutorferry.com/2015/08/id-10189.htmlครูปุยนุ่น พิชญ์ลักษณ์ โอวจริยาพิทักษ์ ( ID : 11367 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : Math-inter - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนพื้นฐาน
สถานที่ : นนทบุรี
สถาบันการศึกษา
ปตรี ม. ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ปโท university of international business and economics (ประเทศจีน)คณะ international business
ปโท university of reading (ประเทศอังกฤษ) คณะ entrepreneurship and finance เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11367.htmlครูโต้ง อนุวรรณ  ทองหมู่ ( ID 10913 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ติวข้อสอบ เข้าม.1 ม.4
สถานที่ : กรุงเทพฯ - รังสิต มธ.ศูนย์รังสิต  ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร
เทคนิคการสอน
เน้นการทำแบบฝึกหัดและอธิบายข้อสอบ และปูพิ้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10913.htmlครูหวาย สยามพร จิตรประวัติ ( ID 10764 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : 
ติวสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Gat เชื่อมโยง&อังกฤษ
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา 
สถานที่ : ชลบุรี - เซ็นทรัลชลบุรี ,บางแสน ,ในม.บูรพา
สถาบันการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เทคนิคการสอน
ใจดี เข้ากับเด็กง่ายทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก มีความตั้งใจในการสอน อธิบายเป็นภาษาง่ายๆทำให้เข้าใจ concept เน้นให้เข้าใจพื้นฐาน จนสามารถนำไปประยุกต์กับโจทย์หลายๆแบบได้ สามารถบอกได้เลยว่าต้องการให้เน้นตรงไหนหรืออ่อนตรงไหนเป็นพิเศษ
http://www.tutorferry.com/2016/03/id-10764.htmlครูฝ้าย ฐิติญา เปียนวม ( ID : 11375 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต นวนคร บริเวณใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
เทคนิคการสอน
ใจเย็น เป็นกันเอง คุยสนุก สบายๆไม่กดดัน 
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11375.htmlครูเบสท์ นิริน นวศีลวัตร์ ( ID : 11258 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เซนทรัลปิ่นเกล้า,บริเวณใกล้เซนทรัลชิดลม, โซนบีทีเอส
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เทคนิคการสอน
เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี
และเรียนต่อด้านภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยโซกะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี
ปัจจุบัน ทำงานอิสระกับบริษัทล่าม แปล สอนภาษาญี่ปุ่น แถวเซนทรัลชิดลม
ใจเย็น ให้กำลังใจนักเรียน ทำให้นักเรียนผ่อนคลายและสนุกกับการเรียน
สามารถปรับการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนได้
http://www.tutorferry.com/2017/02/id-11258.htmlครูหมิว พิชามญชุ์ พิพิธทอง ( ID : 11168 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ชีววิทยา
สถานที่ : ปทุมธานี ,กรุงเทพฯ - ม.ธรรมศาสตร์ ฟิวเจอร์ ลำลูกกา รังสิต หลักสี่
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
มีเทคนิคให้จำ ทำข้อสอบจริง อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ
http://www.tutorferry.com/2016/12/id-11168.htmlครูเรย์ ฐิตาพร ชัยศิลป์ ( ID : 11071 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
สถานที่ : ปทุมธานี - ลำลูกกา  รังสิต-นครนายก สายคลอง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทคณะแพทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
นิสัยใจเย็น เข้ากับเด็กได้ง่าย ลักษณะการสอนเน้นปรับพื้นฐาน ทำโจทย์ หรือสอนการบ้านจากที่โรงเรียน
http://www.tutorferry.com/2016/10/id-11071.htmlครูจูน ปิยวดี อนนตพันธ์ ( ID 10939 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาจีน - Math & English
สถานที่ : กรุงเทพฯ - พระราม2 ,พระราม3 ,รัชดา ,ห้วยขวาง ,ทุกเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าไปถึง
สถาบันการศึกษา
ป.โท ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีนกลาง 
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10939.htmlครูเมย์ ทิพวรรณ ธรรมบุญสุข ( ID 10920 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาไทย
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ,ม.รังสิต ,เมืองเอก ,ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10920.htmlครูเต้ ภานุเดช ชุ่มเย็น ( ID : 11414 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11414.htmlครูมายมาย อภิสรา จินตนาการ ( ID : 11364 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สยาม สีลม วงวเวียนใหญ่ สถานที่มีbts ห้างต่างๆ
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
จบมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เทคนิคการสอน
สอนวิชาคณิต วิทย์
เป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป ปรึกษาได้
http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11364.htmlครูพีค จักรพงศ์ นวลใย ( ID : 11315 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : ปทุมธานี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11315.htmlครูนุ้ย พิลาสลักษณ์ เจดีย์ถา  ( ID : 11289 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ บางนา  สีลม สยาม อ่อนนุช ปุณณวิถี
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
สอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ใจเย็น สอนเนื้อหาแล้วทำโจทย์เพื่อเสริมสร้างและประเมินว่านักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง
http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11289.htmlครูบี ภัคจิรา เทิดสุเรนทร์ ( ID : 11216 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ปิ่นเกล้า ,บางใหญ่ ,ตลิ่งชัน ,บางแค
สถาบันการศึกษา
ป.ตรี วิทยาละยนานาชาติปรีดีย์ พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
ร่าเริง กระตือรือร้น สนุกสนาน
http://www.tutorferry.com/2017/01/id-11216.htmlครูบุ๊ค ปภาวรินทร์. วงศ์ธนโรจน์ ( ID : 11213 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ศิลปะ - ออกแบบแฟชั่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ และวิชาวาดเส้น
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สยาม ,เดอะมอลบางกะปิ ,แฟชั่น. ,เซนทรัลลาดพร้าว/อิสวิว/เวสเกด
สถาบันการศึกษา
ป.ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น มหาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
เป็นคนตลกเป็นกันเองค่ะเวลาสอนจะไม่ทำให้นักเรียนเครียดแน่นอนจะไม่มีการฉีกงานเมื่อเวลางานของเด็กไม่ดีแต่จะค่อยๆพูดตักเตือนดีๆแต่รับรองว่าสอนเข้มข้นแน่นอนค่ะ
http://www.tutorferry.com/2017/01/id-11213.htmlครูสตังค์ ยศวดี นามนารถ ( ID : 11001 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ชลบุรี - Central Plazaชลบุรี, เมืองชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (อินเตอร์)
เทคนิคการสอน
สอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า สามารถปรับการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ใจเย็น ยิ้มแย้ม แต่มีความจริงจังในการสอน
http://www.tutorferry.com/2016/09/id-11001.htmlครูจ๊ะเอ๋ กานต์ธิดา กังวล ( ID : 10992 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - GAT eng -GAT เชื่อมโยง - O-net - สอบตรงนิติศาสตร์
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สยาม ,เซนทรัลลาดพร้าว
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
มัธยมปลาย โรงเรียนหอวัง
เทคนิคการสอน
มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์ ฝึกงานที่บริษัทกฎหมาย top 10
ใจเย็น รักเด็ก มีเทคนิคการสอน ทุ่มเทกับงานมาก
http://www.tutorferry.com/2016/09/id-10992.htmlครูอัง อังคณา อุ่นเรือน ( ID : 10978 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : เคมี  - คณิต - วิทยาศาสตร์ - ภาษาไทย - ติวPAT3
สถานที่ : กรุงเทพฯ - รังสิต ดอนเมือง สยาม ตามแนว bts
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์ inter
เทคนิคการสอน
เป็นกันเอง ใจเย็น ใจดี 
http://www.tutorferry.com/2016/08/id-10978.htmlครูเอ้ อทิตยา นิวาศานนท์ ( ID 10930 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สามเสน ,บางลำพู ,พญาไท ,ราชเทวี ,ตามแนวbts
สถาบันการศึกษา
ป. ตรี คณะวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
สอนสนุกดึงดูดเด็กให้สนใจการเรียน ทำให้ไม่น่าเบื่อ มีเกมส์กิจกรรมให้เด็กร่วมทำเพื่อฝึกทักษะใยการเรียนรู้
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10930.htmlครูพลอย สุธาสินี พุฒนิล ( ID 10923 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - ภาษารัสเซีย - คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมือง นครราชสีมา
สถาบันการศึกษา
ป. ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกรัสเซียศึกษา
เทคนิคการสอน
สอนภาษาอังกฤษ-ระดับประถมต้น/ปลาย และมัธยม
ภาษารัสเซีย-ระดับเบื้องต้น-กลาง
คณิตศาสตร์-ระดับประถมต้น/ปลาย
"รักการสอน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆที่สนใจ "
http://www.tutorferry.com/2016/07/id-10923.htmlครูอ๋อง สิโรจ เฮงประสาทพร ( ID 10899 )

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

สอนวิชา : ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาสเปน - สังคม
สถานที่ : อำเภอเมือง เชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
จบการศึกษา Thai, spanish and latin american studies คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคนิคการสอน
สอนแบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคและเน้นการพูดคุยเพื่อการทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
http://www.tutorferry.com/2016/06/id-10899.htmlครูหนึ่ง วรรษา วราสวัสดิ์ ( ID 10888 )

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ชลบุรี - พัทยา ,ศรีราชา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เหรียญทองเรียนดี (3.95)
เทคนิคการสอน
ประสบการณ์สอนพิเศษที่บ้าน 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์ 
สอนให้ทำความเข้าใจ เน้นย้ำจนกว่าจะเข้าใจ เพราะถ้าหากเกิดความเข้าใจแล้ว เด็กจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโจทย์ต่างๆ แต่ถ้าไม่เข้าใจ แค่ท่องจำรูปแบบของโจทย์นั้นๆ ก็จะทำให้เด็กทำได้แค่ข้อนั้น แล้วสักพักก็ลืม ดังนั้นจะสอนและให้เทคนิคที่ใช้ความเข้าใจเป็นหลัก
http://www.tutorferry.com/2016/06/id-10888.html


แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-8230343


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากเข้าศึกษาที่ธรมมศาสตร์ มาเรียนพิเศษกับติวเตอร์และพี่นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์กัน

ติวเตอร์ธรรมศาสตร์, News, specific