สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ศัพท์อังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ

19 กรกฎาคม 2560

ศัพท์อังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ

Basic English vocabulary ศัพท์อังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ

Basic English vocabulary


ศัพท์อังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ

หมวดร่างกาย

live ไลฝ มีชีวิต,เป็นๆ
die ได ตาย,สูญสิ้น
death เด็ธ ความตาย,แน่นิ่ง
body บอดิ ร่างกาย,ลำตัว
shape เฌพ รูปร่าง,ทรวดทรง
hair แฮ ผม,ขน
head เฮ็ด หัว
eye ไอ ตา
eyelash ไอแล็ฌ ขนตา, แส้
brow บเรา หน้าผาก
eyebrow ไอ-บเรา ขนคิ้ว
brows บเราส คิ้ว(ทั้งสองข้าง)
nose โนส จมูก
mouth เมาธ ปาก
moustache มัชทาฌ หนวด(ที่ริมฝีปากบน)
cheek ชีค แก้ม
tongue ทัง ลิ้น
tooth ทูธ ฟัน,เฟือง
gums กัมส เหงือก
neck เน็ค คอ
chin ชิน คาง
lip ลิพ ริมฝีปาก
shoulder โฌลเดอะ บ่า,ไหล่
breast บเร็ซท หน้าอก,เต้านม
arm อาม แขน
wrist ริซท ข้อมือ
thumb ธัม นิ้วหัวแม่มือ
finger ฟิงเกอะ นิ้วมือ
index finger อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ นิ้วชี้
middle finger มีดดัล ฟิงเกอะ นิ้วกลาง
ring finger ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง
little finger ลิททัล ฟิงเกอะ นิ้วก้อย
nail เนล เล็บ,ตะปู
leg เล็ก ขา
foot ฟุท เท้า
toe โท นิ้วเท้า
chest เช็ซท หน้าอก
stomach ซทัมแม็ค ท้อง,ท้องน้อย
back แบ็ค หลัง,ถอยหลัง
waist เวซท สะเอว
buttocks บัท-ทัคซ ก้น,ตะโพก
penis พีนิช อวัยวะเพศชาย
vagina ฝะไจ-นา อวัยวะเพศหญิง
tail เทล หาง,ปลาย,ท้าย
bone โบน กระดูก,ก้าง
skin ซคิน ผิวหนัง,เปลือก
flesh ฟเล็ฌ   เนื้อ,เลือดเนื้อ,ร่างกาย,มนุษย์
tendon เทน-ดัล เอ็นในร่างกาย
heart ฮาท หัวใจ,กลางใจ
lung ลัง ปอด
pancreas แพน-คเรียซ     ตับอ่อน
kidney คิด-นิ ไต
sac แซ็ค กระเพาะ
intestines   อินเทซ-ทินส     ลำไส้
blood บลัด โลหิต,เลือด
artery อา-เทอะริ เส้นโลหิตแดง
vein เฝน เส้นโลหิตดำ

สิ่งปฏิกูล

garbage กา-บิจ             ขยะ,ของเหลวแหลก
waste เวซท ของทิ้ง,ของเสีย
refuse เรฟ-ยุซ ขยะ,กาก,เดน,ไม่มีค่า
bin บิน ถังทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ตามบ้าน
dust ดัซท ผง,ธุลี,ฝุ่น,ละออง
dirt เดิท ผง,ฝุ่น,ของสกปรก
dirty เดอ-ทิ น่าเกลียด,หยาบโลน
breath บเร็ธ ลมหายใจ,หายใจ
tear เทีย น้ำตา
cry คไร ร้องไห้,เสียงร้อง
snot สนอต น้ำมูก
saliva ซะไล-ฝะ น้ำลาย
spit ซพิท ถ่มน้ำลาย,พ่น,น้ำลาย
sweat ซเว็ท เหงื่อ
urine ยู-ริน น้ำปัสสาวะ
urinate ยู-รินเนท ถ่ายปัสสาวะ
feces ฟี-ซีส อุจจาระ
defecate เดฟ-อะเคท     ถ่ายอุจจาระ,ล้าง,ถ่าย
fart ฟาท ผายลม
earwax เอียแวกซ์ ขี้หู
scurf ซเคิฟ ขี้รังแค
menses เมน-ซีส ระดูสตรี

เพศ

sex เซ็คซ เพศ,กาม,เกี่ยวกับเพศ
male เมล เพศชาย, ตัวผู้
female ฟี-เมล เพศหญิง, ตัวเมีย
child ไชล เด็ก, ลูกหลาน
children ชิล-ดเร็น เด็กๆ(หลายคน)
boy บอย เด็กชาย
girl เกิล เด็กหญิง
man แม็น บุรุษ,ผู้ชาย
men เม็น ผู้ชาย(หลายคน)
mankind แมน-ไคลด มนุษยชาติ,หมู่มนุษย์
woman วูแม็น สตรี,ยาย
young ยัง หนุ่ม,สาว,เยาว์
adult อะดัลท ผู้ใหญ่
old โอลด แก่ชรา,เก่า
mister (Mr.) มีซ-เทอะ นาย..
mistress(Mrs.) มีซ-ทเร็ซ นาง...
miss มิซ นางสาว...

 ระบบประสาทสัมผัส

appearance   แอ็พเพีย-แร็นซ สิ่งภายนอก,ปรากฏแก่ตา
look ลุค ดู,มองดู
see ซี เห็น,ทราบ,ความเห็น
sound เซานด เสียง(ไม่ใช่เสียงพูด)
noise นอยส เสียงอึกทึก,ดัง
listen ลิซัน ฟัง,แอบฟัง
hear เฮีย ได้ยิน,ทราบ,ฟัง
smell ซเม็ล กลิ่น,ได้กลิ่น,ดม
taste เทซท รส,ลิ้มรส,รสนิยม
touch ทัช แตะ,สัมผัส
object ออบ-เจ็ดท วัตถุ,จุดมุ่งหมาย
huger ฮัง-กริ หิว,โลภ,จะกละ
thirst เธิซท กระหายน้ำ,อยากกินเหล้า

จิตใจ

mind ไมนด ใจ,จิตใจ,จริต
feel ฟิล ความรู้สึกเมื่อเวลาสัมผัส
know โน รู้,ความรู้,ทราบ
think ธิงค คิด,ความคิด
remember ริเมม-เบอะ จำได้,ความคิดถึง
memory เมม-โมริ ความทรงจำ,อนุสรณ์
happy แฮพ-พิ ความสุข,สบายใจ
unhappy อันแฮพ-พิ ไม่เป็นสุข,เป็นทุกข์
sorry ซอ-ริ เสียใจ,ขอโทษ.....
glad กแล็ด ดีใจ,ยินดี,เบิกบาน....
sadness แซด-เน็ซ เศร้าใจ,เสียใจ
sufferings ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์,ทนรับ,ทนทาน
mental เม็น-แทล ในใจ,ทางใจ
mental sufferings  เม็น-แทล ซัฟ-เฟอะริง ความทุกข์ใจ
to be used ทูบียูซท เคยชิน
ever เอฝ-เออะ เคย
never เนฝ-เออะ ไม่เคย

อารมณ์

mood มูด อารมณ์,ใจคอ,ซึม
love ลัฝ รัก,ความรัก,ชอบ
angry แอง-กริ โกรธ,ความโกรธแค้น
hate เฮท เกลียด,ชัง,น่าเบื่อ
fear เฟีย กลัว,เกรงกลัว,น่ากลัว
fed up เพ็ด อัพ เบื่อหน่าย...
shy ไฌ ขี้อาย,ขี้ตื่น
want ว็อนท อยาก,ต้องการ,สิ่งต้องการ
mad แม็ด บ้า,คลั่ง…
diligent ดีล-ลีเจ็นท ขยัน,แข็งขัน
lazy เล-สิ เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
endure เอ็นดยูร อดทน,ทนทาน,ยืนยง
cheerful เชีย-ฟุล แจ่มใส,เบิกบาน
listlessness ลีซท-เล็ซเน็ซ เซื่องซึม,ไม่กระตือรือร้น
intend อินเทนด เจตนา,ตั้งใจ
dream ดรีม ความฝัน,ฝัน,นึกฝัน
hurry เฮอ-ริ รีบร้อน,เร่ง,ด่วน
tarry แท-ริ ชักช้า
smile ซไมล ยิ้ม
laugh ลาฟ หัวเราะ,ยิ้ม


สติปัญญา

wisdom วีส-ดัม ฉลาด,สุขุม,ความรอบรู้
know-how   โน-เฮาว ความรู้,ความชำนาญ
smart ซมาท ฉลาด,เก่ง,โก้,เก๋,สวย
genius จีน-ยัส อัจฉริยบุคคล,ความฉลาดพิเศษ
stupid ซทยู-พิด โง่,บัดซบ,บ้า
dull ดัล ปัญญาทึบ,ทื่อ,ทึ่ม,ไม่ไว
view ฝยู ความเห็น,มองดู,ทิวทัศน์
doubt เดาท ข้อสงสัย,สงสัย,แคลงใจ
understand อันเดิซแทนด เข้าใจ,ได้ทราบ
convinced ค็อนฝีนซท มั่นใจ, เชื่อใจ
expert เอคซ-เพิท ผู้เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง

เครื่องแต่งร่างกาย

shirt เฌิท เสื้อเชิ้ต
underwear อัน-เดอะแว     เสื้อกางเกงชั้นใน
necktie เนคไท เน็คไท 
jacket แจค-เค็ท เสื้อชั้นนอก
coat โคท เสื้อ
overcoat   โอ-เฝอะโคท   เสื้อคลุมกันหนาวมีแขน
bra บรา เครื่องยกทรง
skirt ซเคิท กระโปง
mini skirt มินิ ซเคิท กระโปงสั้น
trouser ทเราเซอะ กางเกง
shorts ฌอทซ กางเกงขาสั้น,สั้น
belt เบ็ลท เข็มขัด,แถว,แนว
shoe ฌู รองเท้า
sock ซ็อคซ ถุงเท้าสั้น
stocking ซทอค-คิง ถุงเท้ายาว
glove กลัฝ ถุงมือ
panties แพนทิส? กางเกงชั้นในของสตรีหรือเด็ก
zipper สีพ-เพอะ ซิป
cloth คล็อท ผ้า

เครื่องสำอาง

cosmetics ค็อสเมท-อิค เครื่องสำอาง
perfume เพอ-ฟยูม น้ำหอม,กลิ่นหอม
powder เพา-เดอะ แป้ง,ผง, ผัดหน้า
lipstick ลิพสติก ลิพสติก,ชาดแต้มปาก
comb โคม หวี,สะสาง
razor เร-เสอะ มีดโกน
scissors ซีซ-เอิส กรรไกร
towel เทา-เอล ผ้าเช็ดตัว
sanitary  towel แซน-อิเทริ  เทา-เอล ผ้าอนามัย
condom คอนดอม ถุงยางอนามัย
virgin เฝอ-จิน หญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์


ของมีค่า

diamond ได-มันด เพชร
gold โกลด ทองคำ
silver ซิล-เฝอะ ธาตุเงิน,เหรียญเงิน
pearl เพิล ไข่มุก
money มัน-อิ เงิน
paper money เพ-เพอะ มัน-อิ ธนบัตร
coin คอยน เหรียญ
necklace เน็คเลซ สร้อยคอ
bracelet บเรซ-เล็ท กำไลมือ,กุญแจมือ
ring ริง แหวนสวมนิ้ว,วง,ห่วง
watch ว็อท นาฬิกาข้อมือ,เฝ้าดู,ยาม
mobile โม-บิล เคลื่อนไหวอยู่เสมอ,โทรศัพท์มือถือ
hat แฮ็ท หมวก
stick ซทิค ไม้เท้า,ไม้ถือ,กิ่งไม้,ตะบอง
umbrella อัมบเรล-ละ ร่มผ้า
glass กลัซ กระจก,แก้ว
glasses กลาซ-ซิส แว่นตา,กล้องสองตา
eyeglasses ไอ กลาซ-ซิส แว่นตา
bag แบ็ก ถุง,ย่าม,กระสอบ
pocket พอค-เค็ท กระเป๋าเสื้อ กางเกง
credit เครด-อิท ความเชื่อถือ,เงินเชื่อ
credit card เครด-อิท คาด บัตรเครดิต
A T M card ? เอ ที เอ็ม คาด บัตรเงินด่วน
telephone เทล-อิโฟน โทรศัพท์
telephone card เทล-อิโฟน คาด บัตรโทรศัพท์
true ทรู จริง,แท้จริง
counterfeit เคาน-เทอะฟิท เก๊,ปลอม,ของปลอม,แกล้ง

กิริยาของร่างกาย

manner แมน-เนอะ กิริยา,อาการ,แบบ
stand ซแท็นด ยืน, ที่นั่ง,อัฒจันทร์
walk วอค เดิน,เดินเล่น
sit ซิท นั่ง, นั่งเก้าอี้
lie ไล นอน, หมอบ
lie down ไล ดาวน นอนลง
awake อะเวค ตื่น,รู้สึกตัว,ปลุก,ตื่นตัว
sleep ซลีพ นอน,นอนหลับ
run รัน วิ่ง,วิ่งหนี,รีบไป
crawl ครอล คลาน,เลื้อย
creep ครีพ คลานสี่เท้า,เล็ดลอด
jump จัมพ กระโดด, เผ่น,ไม่สม่ำเสมอ
slap ซแล็พ ตบ(หน้า)
clap คแล็พ ปรบมือ
hit ฮิท ตี,ต่อย,แทง,ชน,ฟัน,โดน
throw ธโร ขว้าง,ปา,โยน,ฟาด
kick คิด เตะ,ถีบ,เด้ง
climb คไลม ไต่,ปีน,ตะกาย,ขึ้น
kneel นีล คุกเข่า
tumble ทัม-บล หกคะเมน,ล้ม,พัง
wriggle ริก-กล ดิ้นยั้วเยี้ย,บิดตัวไปมา
act แอ็คท ลงมือทำ,ปฏิบัติ,แสดง
sex act เซ็คซ แอคท การร่วมประเวณี
make love เมค ลัฝ การร่วมประเวณี
eat อีท กินอาหาร,รับประทาน
drink ตริงค ดื่ม,เครื่องดื่ม,เสพย์สุรา
vomit ฝอม-อิท อาเจียน,พ่น,สำรอก
cry คไร ร้อง,เสียงร้อง,ร้องไห้
smile ซไมล ยิ้ม,ยิ้มแย้ม
laugh ลาฟ หัวเราะ,หัวเราะเยาะ
sing ซิง ร้องเพลง,ร้องตะโกน
scowl ซเคาล ทำหน้าบึ้ง,ขู่,ถลึงตา
rest เร็ซท พัก,พักผ่อน, นอน,ที่พัก
bite ไบท กัด,กิน,กินเบ็ด
catch แค็ซ จับ,เกาะ,ตามทัน,หลุมพราง
stab ซแท็บ แทง,เสียดแทง,ทำร้าย
insert อินเซิท- สอด,ใส่,บรรจุ,
grope กโรพ คลำ
trample ทแร็ม-พล เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
crush ครัฌ ชน,กระแทก,เหยียบ,ขยี้,บี้,คั้น
watch ว็อซ รอ,คอยเฝ้าดู,เฝ้ายาม
tired ไทรด เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ
hide ไฮด ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม
wait เวท คอย,รอ,การรอ,รั้งรอ

อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

move มูฝ เคลื่อนไหว,กระดุกกระดิก
go โก ไป, กลายเป็น,สูญ,หมด
come คัม มา, กลายเป็น,มาถึง
stop ซท็อพ หยุด, ห้าม,เลิก,กัน
back แบ็ค ถอยหลัง, หลัง,กลับ,คืน
turn เทิน เลี้ยว, หมุน, ไข,หัน
turn to right เทิน ทู ไรท เลี้ยวขวา
turn to left เทิน ทู เล็ฟท เลี้ยวซ้าย
bend เบ็นด ก้ม,โก่ง,งอ,คำนับ
raise เรส เงยหน้า,ยก,เปิด
learn เลิน เรียน,หัด,หาความรู้
 study ซทัด-อิ ศึกษา,เรียน,ท่อง,พิจารณา
read รีด อ่านหนังสือ, อ่าน,ทำนาย
write ไรท เขียนหนังสือ,เขียน,จด,ลอก
draw ดรอ วาดเขียน,เคลื่อนตัว
paint เพนท- วาดภาพ,ระบาย,สี(ใช้ทา),ทาสี
work เวิค ทำงาน,งาน,ใช้งาน,ใช้ได้
stagger ซแทก-เกอะ เดินโซเซ, ทำให้เซ,เอียง,ย้วย
avoid อะฝอยด- หลบหลีก, หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
incline อินคไลน- เอียง,ก้ม,เฉียง,ลาด,เท
close eyes โคโลส ไอ หลับตา
open eyes โอ-เพ็น ลืมตา
bite ไบท กัด,แสบ,อย่างเจ็บแสบ
hold โฮลด ถือ,จับ.ยึด,ขัง
dig ดิก ขุด,หยิก,ทิ่ม,จิ้ม
dip ดิพ จุ่ม,จ่อม,ล้วง
kiss คิซ จูบ
shut up ชัทอัพ หุบปาก

อาหาร

food ฟูด อาหาร,เหยื่อ
breakfast บเรค-ฟัซท (รับประทาน)อาหารเช้า
lunch ลันซ (รับประทาน)อาหารกลางวัน
dinner ดีนเนอะ- อาหารมื้อเย็น,อาหารค่ำ
rice ไรซ ข้าวเจ้าที่สีแล้ว
noodle นู-ดัล ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่,คนโง่
salad แซล-แอ็ด สลัดผัก,ยำผักสด
soup ซูพ น้ำแกง, ซุป(เนื้อผักเคี่ยวกับน้ำ)
curry เคอ-ริ แกงเผ็ด,แกงกะหรี่
pork โพค เนื้อหมู
beef บีฟ เนื้อวัว
chicken ชีค-เค็น เนื้อไก่, ลูก(นก,เป็ด,ไก่)
fish ฟิฌ ปลา,ตกปลา,หาปลา
squid ซควิด สัตว์จำพวกปลาหมึก
cuttlefish คัทล ฟิฌ ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
crab คแร็บ ปู,ก้ามปู,เครื่องยกของหนัก
shrimp ฌริมพ กุ้งฝอย,เคย
prawn พรอน กุ้งนาง,ตกกุ้ง
shell เฌ็ล เปลือกหอย,แกลบ,กระดอง
shellfish เฌ็ล ฟิฌ สัตว์น้ำพวกมีเปลือก หอย,กุ้ง,ปู
scallop ซคอล-ลัพ หอยแครง
sugar ฌูก-เออะ น้ำตาล,คำที่หวานทำให้หวาน
salt ซอลท เกลือ
sauce ซอซ เครื่องชูรสพวกน้ำปลา,ซีอิ้ว
fish salt ฟิฌ ซอลท น้ำปลา
arrack แอ-แร็ค น้ำส้มสายชู,น้ำตาลเมา
butter บัท-เทอะ เนยเหลว
cheese ชีส เนยแข็ง
bread บเร็ด ขนมปังปอนด์ผัก

plant พลานท พืช,ต้นไม้,ปลูก
vegetable เฝจ-อิทะบล ผัก,พืช
lettuce เลท-ทิซ ผักกาดหอม
cucumber คยู-คัมเบอะ แตงกวา,แตงร้าน
pumpkin พัม-คิน ฟักทอง
lemon เลม-อัน มะนาว
chilly ชิล-ลิ พริก
peanut พีนัท ถั่วลิสง
cabbage แคบ-บิท กะหล่ำปี
tomato โทะเม-โท มะเขือเทศ

ผลไม้

fruit ฟรูท ผลไม้,ผล,พืชผล
apple แอพ-พล ผลแอปเปิล
water melon วอเทอะ เมล-อัน แตงโม
mango แมง-โก มะม่วง
rose apple โรส แอพ-พล ชมพู่
orange ออ-เร็นจ ผลส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม
coconut โค-โคะนัท ผลมะพร้าว
durian ดู-เรียน ทุเรียน
rambutan แร็มบู-แท็น ลูกเงาะ 
longan ลองแกน ? ลำไย
mangosteen แมง-โกซทีน มังคุด
guava กวา-ฝะ ต้นฝรั่ง,ลูกฝรั่ง
banana บะแนน-อะ กล้วย,กล้วยหอม
pineapple ไพน แอพ-พล สัปปะรด

กลิ่น +รส

hot ฮ็อท ร้อน,เผ็ดร้อน
sweet ซวิท หวาน,ของหวาน,น่าชื่นใจ
bitter บีท-เทอะ ขม,ขมขื่น
salt ซอลท เค็ม,เกลือ
acid แอซ-อิด เปรี้ยว,กรด,ฉุนเฉียว
smell ซเมล กลิ่น
smelly ซเมล-ลิ เหม็น
aroma อะโร-มะ กลิ่นหอม,หอม
tastily เทซ-ทิลิ อร่อย,มีรส....
tasteless เทซท-เล็ซ ไม่มีรสชาติ

ความเจ็บป่วย

ill อิล ป่วย,ไม่สบาย,โรคร้าย
sick ซิค ป่วย,ไม่สบาย,เป็นไข้...
cold โคลด หวัด,หนาว,ซีด,เฉยเมย
fever ฟี-เฝอะ ไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
virus ไฝ-รัซ พิษ,เชื้อไวรัส
disease ดิสีส- โรค,เชื้อโรค
pain เพน เจ็บปวด,ปวด,แสบ
 ache เอค ปวด,เจ็บ
headache เฮ็ด-เอค ปวดหัว
toothache ทูธ-แอค ปวดฟัน
stomachache ซทัม-แอค ปวดท้อง
stroke ซทโรค เป็นลม,ลูบหลัง,ที่,ครั้ง
venereal ฝินี-เรียล กามโรค
syphilis ซีฟ-อิลิซ โรคซิฟิลิส
gonorrhea กอเนาะรี-อะ โรคหนองใน
aids เอดส์ โรคภูมิค้มกันบกพร่อง
skin diseases ซคิน  ดิสีส- โรคผิวหนัง
epidemic เอพิเดม-อิค โรคระบาด
cough ค็อฟ ไอ,กระแอม,สำราก
pant แพ็นท หอบฮักๆ
itch อิช คัน,ทำให้คัน,คันมือ,
hunger ฮัง-เกอะ หิว,ความหิว,โลภ
thirst เธิซท กระหาย,อยากน้ำ,อยากเหล้า

ยารักษาโรค

medicine เมด-อิซิน ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์
medical man เมด-อิแค็ล แมน แพทย์
doctor ดอค-เทอะ ผู้ได้รับปริญญาเอก,หมอ
nurse เนิซ นางพยาบาล
remedy เรม-อิดิ เยียวยา,แก้ไข,รักษา
patience เพ-เฌ็นซ คนไข้
pill พิล ยาเม็ด,เม็ด,ยาคุมกำเนิด
injection อินเจค-ฌัน ฉีดยา
purgative เพอ-กะทิฝ ยาถ่าย
poison พอย-สน ยาพิษ,พิษ,เป็นพิษ,วางยาพิษ
syringe ซี-รินจ กระบอกฉีดยา,เข็มฉีดยา

ญาติ-พี่น้อง

kin คิน ญาติ,พี่น้อง,เป็นญาติพี่น้องกัน
parent แพ-เร็นท พ่อแม่,มูลเหตุ
father ฟาเฑอะ พ่อ,ปกครอง,ให้กำเนิด
mother มัฑ-เออะ แม่,ให้กำเนิดแก่
son ซัน ลูกชาย,ลูกหลาน
daughter ดอ-เทอะ ธิดา,บุตรี
marry แม-ริ แต่งงาน,มีผัว,มีเมีย
husband ฮัส-แบ็นด สามี
wife ไวฟ ภรรยา,หญิง 
law ลอ กฎหมาย,กฎ,ข้อบังคับ,ศีล
son-in-law ซัน-อิน-ลอ ลูกเขย
daughter-in-law     ดอ-เทอะ-อิน-ลอ ลูกสะใภ้
grandfather กแร็นด ฟาเฑอะ ปู่, ตา
grandmother กแร็นด มัฑ-เออะ ย่า, ยาย
brother บรัฑ-เออะ น้องชาย,พี่ชาย,พี่น้องกัน
sister ซีซ-เทอะ น้องสาว,พี่สาว,พี่น้อง
elder เอล-เดอะ คนพี่,ผู้มีอาวุโส,ผู่เฒ่า
young ยัง หนุ่ม,สาว,เยาว์,เด็ก,ลูก
cousin คัส-น ลูกพี่ลูกน้อง
uncle อัง-คล ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย
aunt อานท ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
grandchild กแร็นด ไชล หลาน คือลูกของลูก
grandson กแร็นด ซัน หลานชาย
granddaughter กแร็นด ดอ-เทอะ หลานสาว
friend ฟเร็นด เพื่อน,ผู้สนับสนุน

บ้าน

house เฮาซ บ้าน,โรง,เรือน,สำนัก,ตั้ง
home โฮม บ้าน,ที่ที่อาศัยอยู่เป็นประจำ
hall ฮอล ห้องโถง,สำนักงาน,ศาลา,หอ,โรง
room รุม ห้อง,,ที่ว่าง,ช่อง
bedroom เบ็ดรุม ห้องนอน
reception hall ริเซพ-ฌัน ฮอล ห้องรับแขก
meeting hall มีท-อิงฮอล ห้องประชุม
kitchen คิช-เอ็น ห้องครัว
dining room ดินนิ่งรุม ห้องกินข้าว
store-room ซโทรุม ห้องเก็บของ
bathroom บัธรุม ห้องอาบน้ำ
water closet วอ-เทอะ คลอส-เอ็ท ห้องเล็ก,ส้วม,ตู้
toilet ทอย-เล็ท ห้องส้วม
parlor พา-เลอะ ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
waiting room เวททิงรุม ห้องพัก
office ออฟ-ฟิซ ห้องทำงาน
den เด็น ห้องส่วนตัว
lap แล็บ ห้องทดลอง,ห้องปฏิบัติการ
door โด ประตู
window วิน-โด หน้าต่าง,ช่อง
roof รูฟ หลังคา,ฝาครอบ,ร่มไม้ชายคา
tile ไทล กระเบื้องมุงหลังคา -พื้น
wall วอล กำแพง,ผนัง,เขื่อน
floor ฟโล พื้นห้อง-ถ้ำ-อุโมงค์-ทะเล
ceiling ซีล-อิง เพดาน,ขีดสูงสุดที่จะบินได้
pillar ฟีล-เลอะ เสา,เสาหิน
stair ซแท ขั้นบันไดบ้าน
ladder แลด-เดอะ กระไดที่ยกไปมาได้
lift ลิฟท ลิฟต์,ยก,เงย(หน้า),หยิบ
garage กะราฉ- โรงรถ,อู่รถยนต์
lock ล็อค กุญแจที่ติดกับประตู-โต๊ะ,นกปืน
hasp ฮาซพ สายยู,หู,ห่วง
padlock แพด-ล็อค กุญแจชนิดคล้องสายยู
key คี ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,หัวใจ
knob น็อบ ลูกบิด,ตุ่ม,ปุ่ม,รอยโป
latch แล็ซ กลอนประตู-หน้าต่าง,สลัก
mailbox เมล บ็อกซ ตู้รับจดหมาย
turf เทิฟ สนามหญ้า,หญ้า
garden กา-ดล สวน,ไร่ผัก
field ฟิลด ทุ่ง,ผืน,พื้น,ขอบเขต,สนามรบ

ห้องนอน

bedroom เบ็ดรุม ห้องนอน
bed เบ็ด เตียงนอน
pillow พิล-โล หมอน
bedcover เบ็ดคัฝ-เออะ ผ้าปูที่นอน
blanket บแลง-แค็ท ผ้าห่มขนสัตว์,คลุม,บัง
mattress แมท-ทเร็ซ ฟูก,เครื่องรองที่นอน
mosquito net มัซคี-โท เน็ท มุ้ง
wardrobe วอด-โรบ ตู้เสื้อผ้า

ห้องอาบน้ำ

bath บัธ อาบ,อาบน้ำ,ที่อาบน้ำ
take a bath เทค อะ บัธ อาบน้ำ
bathroom บัธรุม ห้องอาบน้ำ
soap โซพ สบู่,ถูสบู่
toothpaste ทูธเพซท ยาสีฟันชนิดเหลว
toothbrush ทูธบรัฌ แปรงสีฟัน
bowl โบล ขัน,ขามกลม,กระปุก,ชาม
bath towel บัธ ทา-เอ็ล ผ้าเช็ดตัว
tank แท็งค ถังใส่น้ำ-น้ำมัน
shower เฌา-เออะ ฝนปรอยๆ,ห่าฝน
shower bath เฌา-เออะ บัธ ผักบัวอาบน้ำ
powdered detergent เพา-เดอะ ดิเทอ-เจ็นท ผงซักฟอก

ห้องส้วม

toilet ทอย-เล็ท ส้วม,การแต่งตัว
toilet room ทอย-เล็ท รุม ห้องล้างหน้า
toilet paper ทอย-เล็ท เพ-เพอะ กระดาษชำระ
mirror มีเรอะ กระจกเงา
bucket บัค-เค็ท ถัง
bowl โบล ชามกลม
brush บรัฌ แปรง,ปัด

ห้องรับแขก

reception ริเซพ-ฌัน การรับรอง,การต้อนรับแขก
reception hall ริเซพ-ฌัน ฮอล ห้องรับแขก
vase เฝซ แจกัน,โถ,กระถาง
carpet คา-เพ็ท พรม
sofa โซ-ฟะ โซฟา(เก้าอี้นวมใช้นั่งหลายคน)
fan แฟ็น พัด,พัดลม,เครื่องเป่า
electric fan อิเลค-ทริค แฟ็น พัดลมไฟฟ้า
case เคซ หีบ,กล่อง,ซอง,ปลอก
bookcase บุค เคซ ตู้หนังสือ

ห้องครัว

kitchen คิช-เอ็น ครัว
dining table ดินนิ่ง เทเบิล โต๊ะอาหาร
oven อัฝ-เอ็น เตาอบ
stove ซโทฝ เตา
electric stove อิเลค-ทริค ซโทฝ เตาไฟฟ้า
gas stove ซโทฝ แก็ซ เตาแก็ส
pot พ็อท หม้อ,ขวด,กระปุก,โหล
electric pot อิเลค-ทริค พ็อท หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
jar จา ไห,โอ่ง,โถ,โหล
pan แพ็น กระทะ,อ่าง,แอ่ง,ถาด
ladle เล-ดัล ทัพพี,จวัก
spoon ซพูน ช้อน
fork ฟอค ส้อม,คราด,สามง่าม
knife ไนฟ มีด
cup คัพ ถ้วย,ถ้วยกีฬา
glass กลัซ แก้วน้ำ,แก้ว,กระจก,เลนส์
bottle บอด-ตัล ขวด,บรรจุขวด
bowl โบล ชามกลม,ชามอ่าง
dish ดิฌ จานกับข้าว
chopsticks ซอพ-ซทิคซ ตะเกียบ
sauce ซอซ ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
solution โซลยู-ฌัน น้ำยา,การละลาย,ข้อแก้ปัญหา
clean คลีน ชำระ,สะอาด,สุจริต
cupboard คับ-เอิด ตู้ถ้วยชาม
refrigerator ริฟรีจ-เออะเรเทอะ ตู้เย็น
bag แบ็ก ถุง
kit คิท ย่าม,หรือล่วม
plastic bag พแลซ-ทิค ถุงพลาสติก
can แค็น กระป๋อง

ไฟฟ้าในบ้าน

electric อิเลค-ทริค ไฟฟ้า,ด้วยไฟฟ้า
electric current อิเลค-ทริค เคอ-เร็นท กระแสไฟฟ้า
circuit เซอ-คิท แผงไฟ,วงจรไฟฟ้า,ระยะรอบ
short circuit ฌอท เซอ-คิท ไฟฟ้าลัดวงจร
fuse ฟยูส ฟิวส์,ละลาย
shock ฌ็อค อาการสะเทือน,แน่นิ่งไปในทันที
electric shock อิเลค-ทริค ฌ็อค ไฟฟ้าดูด,ไฟฟ้ากระตุก
bulb บัลบ หลอดไฟฟ้า,กระเปาะ
fluorescent light ฟลูเรซ-เซ็นท ไลท หลอดฟูออเรสเซ้น
switch ซวิซ สวิทช์,สะพานไฟ
switch off ซวิซ-อ๊อฟ ตัด(ปิดไฟ)
switch on ซวิซ-ออน ต่อ(เปิดไฟ)
plug พลัก ปลั๊กไฟ,เครื่องเสียบ
plug receptacle พลัก ริเซพ-ทะคัล ปลั๊กตัวเมีย
line ไลน เส้น,เส้นแบ่ง,เชือก,แนว
electric line อิเลค-ทริค ไลน สายไฟฟ้า
cutout คัท เอาท คัตเอาท์,ตัดออก
braker บเรคเคอะ เบรคเกอร์(เครื่องตัดไฟ)
meter มีเทอะ เครื่องวัด
kilowatt-hour meter คิโลวัต เฮาว์ มีเทอะ มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า(มิเตอร์คิดค่าไฟฟ้า)

ประปา

water supply วอ-เทอะ ซัพไพล- การประปา
tap แท็พ ก๊อกน้ำ
faucet ฟอ-เซ็ท ก๊อกน้ำ
pipe ไพพ ท่อ,หลอด,ปี่,ขลุ่ย
gutter กัท-เทอะ รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ต่ำช้า
water meter วอ-เทอะ มีเทอะ มิเตอร์วัดน้ำ
alum แอล-อัม สารส้ม

งานบ้าน

home work โฮม เวิค งานบ้าน
wash ว็อฌ ล้าง,ซัก,สระ,ร่อน,ละลาย
cook คุค ปรุงอาหาร,คนครัว,หุงต้ม
broom บรูม ไม้กวาด,ปัดกวาด
ทmop ม็อพ ไม้ถูพื้น,ซับ,เช็ด
scrub ซครับ ถู,ขัด,ถูพื้น
repair ริแพ- ซ่อมแซม,แก้ไข
restore ริซโท- ซ่อม,คืน,นำกลับคืนที่เดิม
servant เซอ-แผ็นท คนใช้,ลูกจ้าง,ข้าราชการ
service เซอ-ฝิซ รับใช้,บริการ

เฟอร์นิเจอร์

furniture เฟอ-นิเชอะ เฟอร์นิเจอร์(เครื่องตกแต่งบ้าน)
table เท-เบิล โต๊ะ,ตาราง,สูตร
chair แช เก้าอี้
showcase โฌเคซ ตู้โชว์
telephone เทล-อิโฟน โทรศัพท์
television เทลิฝีฉ-อัน โทรทัศน์
radio เร-ดิโอ วิทยุ,เครื่องรับวิทยุ,ส่งวิทยุ
refrigerator ริฟรีจ-เอะเรเทอะ ตู้เย็น
air-condition แอ ค็อนดีฌ-อัน เครื่องปรับอากาศ
washing machine ว็อฌชิ่ง มะฌีน- เครื่องซักผ้า
clock คล็อค นาฬิกาแขวนหรือตั้ง,จับเวลา
dustbin ดัซทบิน ถังทิ้งขยะ ที่ตั้งไว้บนบ้าน
picture พีค-เชอะ ภาพ,นึกหลับตาดู,ภาพยนตร์
lantern แลน-เทิน โคม,โป๊ะ
lamp แล็มพ ตะเกียง,โคม,ดวงประทีป
bell เบ็ล ระฆัง,กระดิ่ง,พรวน,
screen ซคีน ฉาก,จอภาพยนตร์

การเรียน

school ซคูล โรงเรียน
college คอลเ-ล็จ วิทยาลัย
university ยูนิเฝอ-ซิทิ มหาวิทยาลัย
teach ทีช สอน,สอนหนังสือ
teacher ทีช-เออะ ครู, ผู้สอน
student ซทยูเด็นท นักเรียน,นิสิต,คนชอบศึกษา
pupil พยู-พิล ศิษย์,นักเรียน,ผู้เยาว์
book บุค หนังสือ,ตำรา,เล่ม,กำหนด
workbook เวิคบุค สมุดฝึกหัดของเด็กนักเรียน
notebook โนทบุค สมุดบันทึก
library ไล-บเรริ ห้องสมุด
pen เพ็น ปากกา
pencil เพน-ซิล ดินสอ
ink อิงค หมึก,ลงหมึก
ruler รูล-เออะ ไม้บรรทัด,ผู้ปกครอง
eraser อิเรซ-เออะ เครื่องลบ
rubber eraser รับ-เบออะ อิเรซ-เออะ ยางลบ
compass คัม-พัซ วง,ขอบเขต
compasses คัม-พะซิส วงเวียน
paper เพ-เพอะ กระดาษ
liquid paper ลีค-วิด เพ-เพออะ น้ำยาลบคำผิด
glue กลู กาว,ติดด้วยกาว
chair แช เก้าอี
desk เด็ซค โต๊ะเขียนหนังสือ

สำนักงาน

office ออฟ-ฟิซ สำนักงาน
computer ค็อมพยูท-เออะ คอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
print พรินท พิมพ์,รอย,ตัวพิมพ์ 
printer พรีน-เทออะ ช่างพิมพ์, เครื่องพิมพ์
scan ซแค็น เพ่งพินิจ,พิเคราะห์
scanner ซแค็นเนอ เครื่องกราดตรวจ
typewriter ไทพ ไรท-เออะ เครื่องพิมพ์ดีด
calculator แคล-คิวเลเอะ เครื่องคิดเลข
telephone เทล-อิโฟน โทรศัพท์
fax แฟกส์ เครื่องโทรสาร
mimeograph มีม-อิโอะกราฟ เครื่องโรเนียว
stapler ซเท-พเลอะ เครื่องเย็บสมุด
staple ซเท-พล ลวดเย็บสมุด
clip คลิพ คลิพหนีบกระดาษ,หนีบ,กลัด

ยานพาหนะ

transport ทแรนส-โ พส การขนส่ง,ส่ง
bicycle ไบ-ซิคัล รถจักรยาน
tricycle ทไร-ซิคัล ถจักรยานสามล้อ
motorcycle โม-เทอะ ซิคัล รถมอเตอร์ไซด์
sedan ซิเดน- รถเก๋ง
bus บัซ รถโดยสาร
train ทเรน ขบวนรถไฟ,ฝึกหัด
sky train ซไค ทเรน รถไฟลอยฟ้า
underground อันเดอะกราน์ด ใต้ดิน,รถไฟใต้ดิน
airplane แอ-พเลน เครื่องบิน
boat โบท เรือ,เรือบด(ลำเล็ก)
ship ฌิพ เรือทะเล,เรือกำปั่น(ลำใหญ่)
rocket รอค-เค็ท จรวด,พุ่ง
jet plane เจ็ท พเลน เครื่องบินไอพ่น
passenger แพซ-เซ็นเจอะ คนโดยสาร
pilot ไพ-ลัท คนขับเครื่องบิน,ผู้นำทาง
driver ดไรฝ-เออะ คนขับรถ
submarine ซับ-มะรีน เรือดำน้ำ,ใต้น้ำ
taxi แทค-ซิ รถยนต์เช่าคิดโดยสาร

เครื่องมือช่าง

tool ทูล เครื่องมือ ที่ใช้ในการช่าง
hammer แฮม-เมอะ ค้อน,ตะลุมพุก
saw ซอ เลื่อย
knife ไนฟ มีด
pick พิค อีเต้อ
axe แอ็คซ ขวาน
pickaxe พิคแอ็คซ พลั่ว
spade ซเพด เสียม
chisel ซีสัล สิ่ว,สลัก
drill ดริล สว่าน
nail เนล ตาปู,เล็บ
scissors ซีซ-เอิส กรรไกร
screw ซครู ตะปูควง
screwdriver ซครู ดไรฝ-เออะ เหล็กไขควง
tape เทพ ผ้ายางปิดแผล,ผ้ายางพันสายไฟ
sewing machine โซวิง มะฌีน จักรเย็บผ้า
needle นี-ดัล เข็ม
thread ธเร็ด ด้ายหลอด
wire ไวร ลวด,สายใย
rope โรพ เชือก,สร้อย
pliers พไล-เอิส คีม,ปากคีบ
wrench เร็นซ กุญแจปากตาย
spanner ซแพน-เนอะ กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน
disk (disc) ดิซค จาน,จานเสียง,แผ่นกลม
wood วูด เนื้อไม้,ป่า,ต้นไม้
brick บริค อิฐ,ก้อน
cement ซิเมนท- ปูนซีเมนต์,เชื่อม,ผูกพัน

อาวุธ

weapon เวพ-อัน อาวุธ
gun กัน ปืน
sword โซด กระบี่,ดาบ
pike ไพค หอก,ทวน
bow โบ คันธนู
arrow แอ-โร ลูกธนู
bomb บ็อม ลูกระเบิด
explode เอ็คซพโลด ระเบิด,เสียงระเบิด,บันดาลโทสะ
trap ทแร็พ กับ(ดักสัตว์)

สัตว์เลี้ยง

pet เพ็ท สัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเช่น แมว สุนัข
animal แอน-อิแม็ล สัตว์
dog ด็อก สุนัข
cat แค็ท แมว
mouse เมาส หนู, คนน่าเอ็นดู
rat แร็ท หนู ,คนที่ทิ้งเพื่อนเวลาตกยาก
cock ค็อก ไก่ตัวผู้ 
hen เฮ็น ไก่ตัวเมีย,แม่ไก่(กุ้ง,ปู)
chicken ชีค-เค็น ลูก(ไก่,นก,เป็ด)
duck ดัค เป็ดตัวเมีย
goose กูซ ห่าน,ห่านตัวเมีย
bird เบิด นก
bat แบ็ท ค้างคาว
rabbit แรบ-บิท กระต่ายเลี้ยง
turtle เทอ-ทัล เต่า,กระ,ตนุ
pup พัพ ลูกสุนัข
kitty คิท-ทัน ลูกแมว
pig พิก หมู
piggy พิก-กิ ลูกหมู
goat โกท แพะ,คนชั่ว,คนรับบาป
sheep ฌีพ แกะ,คนดี,คนขี้อาย

สัตว์ป่า

wild ไวลด ป่า,ป่าเปลี่ยว
wild animals ไวลด แอน-อิเม็ล สัตว์ป่า
tiger ไท-เกอะ เสือ
cheetah ชี-ทะ เสือแผ้ว(เสือชีต้า)
elephant เอล-อิแพ็นท ช้าง
horse ฮอซ ม้า
donkey ดอง-คิ ลา,คนโง่
bear แบ หมี
deer เดีย กวาง
lion ไล-อัน สิงโต
fox ฟ็อคซ หมาจิ้งจอก
buffalo บัฟ-ฟะโล สัตว์พวกวัว ควาย
water  buffalo วอ-เทอะ บัฟ-ฟะโล ควาย
bison ไบ-ซัน วัวป่า,วัวกระทิง
ox อ็อคซ วัวตัวผู้
bull บุล วัวตัวผู้,ปศุสัตว์ที่เป็นตัวผู้
cow เคา วัวตัวเมีย
crocodile ครอค-โอะไดล จระเข้ท้องเหลือง
alligator แอล-ลิเกเทอะ จระเข้ตีบเป็ด
giraffe จิราฟ- จิราฟ
rhinoceros ไรนอซ-เออะร็อซ แรด
monkey มัง-คิ ลิง, ชะนี, เสน
gibbon กีบ-บัน ชะนี
snake ซเนค งู, งูพิษ
cobra โค-บระ งูเห่า
king cobra คิง โค-บระ งูจงอาง
viper ไฝ-เพอะ งู,มีพิษ
boa โบ-อะ งูชนิดใหญ่ซึ่งฆ่าสัตว์ด้วยการรัด

สัตว์ใกล้ตัว

ant แอ็นท มด,ปลวก
white ants ฮไวท แอ็นท ปลวก
mosquito มัซคี-โท งู, ขนาดจิ๋ว
scorpion ซคอ-เพียน แมงป่อง
centipede เซน-ทิพีด ตะขาบ
millipede มีล-ลิพีด กิ้งกือ
bee บี ผึ้ง
hornet ฮอ-เน็ท แตน
wasp วอซพ ตัวต่อ,หมาร่า,มดตะนอย
spider ซไพ-เดอะ แมงมุม
grasshopper กราซ ฮอพ-เพอะ ตั๊กแตน
mantis แมน-ทิซ ตั๊กแตนตำข้าว
earthworms เอิธเวิม ไส้เดือน
frog ฟร็อก กบ 
toad โทด คางคก,คนน่าเกลียด
butterfly บัท-เทิฟไล ผีเสื้อ
lizard ลีส-เอิด สัตว์พวกจิ้งจก-ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย
house lizard เฮาซ  ลีส-เอิด จิ้งจก
gecko เกค-โค ตุ๊กแก
cockroach คอค-โรซ แมลงสาบ
dragonfly ดแรก-อัน ฟไล แมลงปอ
housefly เฮาซ ฟไล แมลงวันธรรมดา
fruit fly ฟรูท ฟไล แมลงหวี่
worm เวิม หนอน,พยาธิ,ไส้เดือน
maggot แมก-กัท หนอนแมลง(ที่กินเนื้อหรือผลไม้)

ธรรมชาติ

nature เน-เชอะ ธรรมชาติ,ธรรมดา,สันดาน
world เวิลด โลก,คนทั้งโลก,ทางโลกีย์
earth เอิธ พื้นดิน, ธาตุดิน, โลก
wild ไวลด ป่า,ป่าเปลี่ยว,ดุร้าย
forest ฟอ-เร็ซท ป่า,สิ่งใดๆที่ระเกะระกะ
tree ทรี ต้นไม้
branch บรานซ กิ่งก้าน,สาขา,ปลีก,ย่อย
leaf ลีฟ ใบไม้,กลีบดอกไม้
root รูท ราก(ต้นไม้-ผม-ฟัน),โคน,หน่อ
bark บาค เปลือกไม้
grass กราซ หญ้า,สนาม
bamboo แบ็มบู- ไม้ไผ่
stone ซโทน หิน,แผ่นอิฐก้อนหิน,กรวด
rock ร็อค หิน,หินโสโครก,อันตราย
plant พลานท พืช,ปลูก,เพาะ
air แอ อากาศ
mountain เมาน-ทิน ภูเขาสูง
hill ฮิล ภูเขาเตี้ยๆ,เนิน,ดอน,ดอย
cave เคฝ ถ้ำ,โพรง,อุโมงค์
tunnel ทัน-เน็ล อุโมงค์, โพรงใต้ดิน,
space ซแพซ อวกาศ,ช่องว่าง,ระยะห่าง
sky ซไค ท้องฟ้า
sun ซัน ดวงอาทิตย์
moon มูน ดวงจันทร์, เดือน
star ซทา ดวงดาว
water วอ-เทอะ น้ำ
rain เรน ฝน,ฝนตก
lightning ไลท-นิง ฟ้าแลบ
thunder ธัน-เดอะ ฟ้าร้อง
thunderbolt ธัน-เดอะ โบลท สายฟ้า
rainbow เรนโบ รุ้ง,สีรุ้ง
ocean โอ-แฌน มหาสมุทร
sea ซี ทะเล
river รีฝ-เออะ แม่น้ำ
canal คะแนล- คลอง,ร่อง,ช่องทาง
swamp ซว็อมพ หนอง,บึง,ตม,ปลัก
pond พ็อนด บ่อน้ำ
fountain เฟาน-ทิน น้ำพุ
waterfall วอ-เทอะ ฟอล น้ำตก
beach บีช หาดทราย
wind ไวนด ลม,ลมแล้ง
ground กเรานด ดิน
clay คเล ดินเหนียว
sand แซ็นด ทราย
sunlight ซันไลท แสงอาทิตย์
moonlight มูนไลท แสงจันทร์
cloud คเลาด เมฆ
mist มิซท หมอก
smoke ซโมค ควัน,สูบบุหรี่
storm ซทอม พายุ, มีพายุจัด
cosmos คอส-ม็อซ จักรวาล,หรือสากลจักรวาล
planet พแลน-เอ็ท ดาวเคราะห์
beast บีซท สัตว์เดรัจฉาน

สถานที่

zoo ซู สวนสัตว์
park พาค อุทยาน,สวนธรรมชาติ,ที่จอดรถ
slums ซลัม สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
place พเลซ สถานที่,ที่,ตำบล
station ซเท-ฌัน สถานี
police station โพะลีซ-ซเท-ฌัน สถานีตำรวจ
bus station บัซ ซเท-ฌัน สถานีขนส่ง
hospital ฮอซ-พิแท็ล โรงพยาบาล
school ซคูล โรงเรียน
college คอล-เล็จ วิทยาลัย
university ยูนิเฝอ-ซิทิ มหาวิทยาลัย
government กัฝ-เอินเม็นท รัฐบาล,ดูแล,ปกครอง
government  office กัฝ-เอินเม็นท ออฟ-ฟิซ สำนักงานราชการ
post office โพซท ออฟ-ฟิซ ที่ทำการไปรษณีย์
temple เทม-พัล วัด,วิหาร,โบสถ์
church เชิซ โบสถ์-วัดคริสต์
mosque มอซค สุเหร่า,มัสยิด
market มา-เค็ท ตลาด ตลาด,ตลาดนัด
village ฝิล-ลิจ หมู่บ้าน,ละแวกบ้าน
district ดีซ-ทริคท ตำบล,แถบ,แถว
amphur อำเภอ อำเภอ
province พรอฝ-อิน จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค
country คัน-ทริ ประเทศ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท
city ซีท-อิ เมืองใหญ่,นคร,กรุง
capital แคพ-อิแท็ล เมืองหลวง,มหันต์,สำคัญ
continent คอน-ทิเน็นท ทวีป

สิ่งก่อสร้าง

building บีล-ดิง ตึก,โรงเรือน,อาคาร
road โรด ถนน,ทาง,วิถี
way เว ทาง,หนทาง,แผน
street ซทรีท ถนนในเมือง,ถนนมีบ้าน
path พาธ ทาง,ทางเดิน
bridge บริจ สะพาน
overpass โอ-เฝอะพาส สะพานลอย,ทางข้าม
pier เพีย สะพานท่าเรือเล็กๆ
port โพท เมืองท่า(ท่าเรือใหญ่)
harbor ฮา-เบอะ ที่จอดเรือ,ท่าเรือหนีคลื่นลม
air port แอ โพท ท่าอากาศยาน

อาชีพ

people พี-พัล ชาว,พลเมือง,ประชาชน
profession พโระเฟฌ-อัน อาชีพ,วิชาชีพ,แสดงตัว
trade ทเรด อาชีพ,การค้า,ค้า,ขาย
officialdom อ็อฟฟิฌ-แอ็ลดัม พวกข้าราชการ
police โพะลีซ- ตำรวจ
soldier โซล-เจอะ ทหาร,ทหารบก
teacher ทีช-เออะ ครู,ผู้สอน
driver ดไรฝ-เออะ คนขับรถ
carpenter คา-เพ็นเทอะ ช่างไม้
fishermen ฟีฌ-เออะแมน ชาวประมง
fruit gardeners ฟรูท กา-ดัล ชาวสวน
farmer ฟา-เมอะ ชาวนา
actor แอค-เทอะ ผู้แสดงละคร
singer ซีง-เออะ นักร้อง
priest พรีซท พระนักบวชสอนศาสนา-ทำพิธี
monk มังค พระนักปฏิบัติ
officer ออฟ-ฟิเซอะ เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน
laborer เล-เบอะเรอะ คนงาน, กรรมกร
student ซทยูเด็นท นักเรียน
writer ไรท-เออะ นักเขียน
musician มิว-สีฌเแอ็น นักดนตรี
lawyer ลอ-เยอะ นักกฎหมาย
physician ฟีสีฌ-แอ็น แพทย์
nurse เนิซ พยาบาล
servant เซอ-แฝ็นท คนรับใช้,ข้าราชการ
postman โพซท แม็น บุรุษไปรษณีย์

ธุรกิจ

money มัน-อิ เงิน,เงินตรา,จำนวนเงิน
rich ริช มั่งมี,อุดม,มีค่า,รูหรา
poor พรู ยากจน,ขัดสน,เลว,ไม่สมบูรณ์
trade ทเรด อาชีพ,การค้า,,ค้า
business บีส-เน็ซ ธุรกิจ,อาชีพ
commerce คอม-เมิซ การติดต่อ,คบค้า,พาณิชย์
factory แฟค-โทริ โรงงาน
company คัม-พะนี บริษัท
lose ลูส ขาดทุน,แพ้,สูญ,สิ้น,หมด
profit พรอฟ-อิท กำไร,ประโยชน์
cost ค็อซท ราคา,มูลค่า,ต้นทุน
expensive เอ็คซเพน-ซิฝ ราคาแพง
inexpensive อิเน็ซเพน-ซิฝ ราคาถูก
total โท-แท็ล รวมทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ
change เชนจ เปลี่ยน,แลก,เงินทอน
small change ซมอล เชนจ เงินทอน
Bath บาท เงินบาท
dollar ดอล-เลอะ เหรียญ(อเมริกัน-ดอลลาร์)
bank แบ็งค ธนาคาร,,เอาเงินไปฝากธนาคาร
revoke ริโฝค เรียกกลับคืนมา,ถอน,ลบล้าง
bankrupt แบงค-รัพท ล้มละลาย,คนล้มละลาย
store ซโท กอง,ร้านใหญ่ๆขายของถูกๆ
shop ฌ็อพ ร้านขายของ,ไปตลาด,โรงงาน
food shop ฟูด ฌ็อพ ร้านอาหาร
restaurant เรซ-โทะแร็นท ภัตตาคาร
office ออฟ-ฟิซ สำนักงาน,ที่ทำการ
buy ไบ ซื้อ,ซื้อของ
sale เซล การขาย,จำนวนที่ขายได้
pay เพ ชำระ,ให้ค่าจ้าง,เงินเดือน
receive รีซีฝ- รับ,ต้อนรับ
borrow บอ-โร ยืม,ขอยืม,กู้
lend เล็นด ให้ยืม,ให้
loan โลน ให้กู้,เงินกู้
tax แท็คซ ภาษี,เก็บภาษี
interests อีน-ทเร็ซท ส่วนได้ส่วนเสีย,ดอกเบี้ย
license ไล-เซ็นซ อนุญาต,สิทธิ,ใบอนุญาต
luxury ลัค-ฌุริ ฟุ่มเฟือย,ของไม่จำเป็น,,น่าสบาย
economy อิคอน-โอะมิ ประหยัด,วิธีประหยัด

ฤดูกาล

temperature เทม-เพอะระเชอะ   อุณหภูมิ,ระดับความร้อน
weather เวฑ-เออะ สภาพฝน ฟ้า อากาศ
season ซี-สัน ฤดูกาล,คราว,กาล
summer ซัม-เมอะ ฤดูร้อน
winter วีน-เทอะ ฤดูหนาว
rain season เรน ซี-สัน ฤดูฝน
dry season ดไร ซี-สัน ฤดูแล้ง
spring ซพริง ฤดูใบไม้ผลิ
autumn ออ-ทัม ฤดูใบไม้ร่วง
snow ซโน หิมะ,หิมะตก
ice ไอซ น้ำแข็ง,ทำให้แข็ง
cold โคลด หนาว,เย็นเยือก,ว่างเปล่า
cool คูล เย็น,ลมเย็น,สงบลง
hot ฮ็อท ความร้อน,ทำให้ร้อน
warm วอม อบอุ่น,อุ่น,อุ่นขึ้น

สีต่างๆ

color คัล-เออะ สี,ระบายสี
black บแล็ค สีดำ
white ฮไวท สีขาว,ซีด,หงอก
red เร็ด แดง,แดงขึ้น
green กรีน สีเขียวใบไม้,เขียว,สนาม
yellow เยล-โล สีเหลือง,ผิวเหลือง
orange ออ-เร็นจ สีส้ม
blue บลู สีน้ำเงิน,สีฟ้า,ฟ้า
brown บเราน สีน้ำตาล,คล้ำ
gray กเร สีเทา,สีมอ,สีหมอก
purple เพอ-พัล สีม่วง
violet ไฝ-โอะเล็ท สีม่วง,ดอกไวโอเลต

เลข

first เฟิซท ที่หนึ่ง
second เซค-อันด ที่สอง
third เธิด ที่สาม
fourth โฟธ ที่สี่
fifth ฟิฟธ ที่ห้า
character แค-แร็คเทอะ ตัวอักษร,ลักษณะ,นิสัย
numeral นยู-เมอะแร็ล ตัวเลข
number นัม-เบอะ เลขหมาย,เลขประจำตัว
one วัน หนึ่ง
two ทู สอง
three ธรี สาม
four โฟ สี่
five ไฟฝ ห้า
six ซิคซ หก
seven เซฝ-เอ็น เจ็ด
eight เอท แปด
nine ไนน เก้า
ten เท็น สิบ
eleven อิเลฝ-เอ็น สิบเอ็ด
twelve ทเว็ลฝ สิบสอง
thirteen เธอ-ทีน- สิบสาม
fourteen โฟ-ทีน สิบสี่
fifteen ฟีฟ-ทีน- สิบห้า
twenty ทเวน-ทิ ยี่สิบ
thirty เธอ-ทิ สามสิบ
hundred ฮัน-ดเร็ด ร้อย
thousand เธา-แส็น พัน
ten thousand หมื่น
hundred thousand แสน
 million มีล-ยัน ล้าน

วัน-เดือน-ปี

day เด วัน
date เดท วันที่,วันเดือนปี,อายุ
Sunday ซัน-ดิ วันอาทิตย์
Monday มัน-ดิ วันจันทร์
Tuesday ทยูส-ดิ วันอังคาร
Wednesday เวนส-ดิ วันพุทธ
Thursday เธิส-ดิ วัน พฤหัสบดี
Friday ฟไร-ดิ วันศุกร์
Saturday แซท-เออะดิ วันเสาร์
month มันธ เดือน
January แจน-ยิวเอริ เดือนมกราคม
February เฟบ-รุเอริ เดือนกุมภาพันธ์
March มาช เดือนมีนาคม
April เอ-พริล เดือนเมษายน
May เม เดือนพฤษภาคม
June จูน เดือนมิถุนายน
July จูไล เดือนกรกฎาคม
August ออ-กัซท เดือนสิงหาคม
September เซ็พเท-เบอะ เดือนกันยายน
October อ็อคโท-เบอะ เดือนตุลาคม
November โนะเฝม-เบอะ เดือนพฤศจิกายน
December ดิเซม-เบอะ เดือนธันวาคม
year เยีย ปี,ขวบ,อายุ
Era เอีย-ระ ยุค, สมัย
Buddhist  Era (BE) บุดดิส เอีย-ระ ปี พ.ศ.
Christian Era(CE) คริส เซิน เอีย-ระ ปี ค.ศ.
1985 ไนน-ทีน  เอ-ทิ ไฟฝ ปี ค.ศ.๑๙๘๕
2000 ทู เธา-แส็น ปี ค.ศ.๒๐๐๐
2005 ทู เธา-แส็น  ไฟฝ ปี ค.ศ.๒๐๐๕

เวลา

period เพีย-เรียด คาบ,ระยะเวลา
time ไทม เวลา,ชั่วเวลา
o'clock โอะคลอด- ใช้เติมหลังเลขแสดงเวลา
hour เอาร ชั่วโมง,เวลา
minute มิน-อิท นาที
second เซค-อันด วินาที
quarter ควอ-เทอะ ๑๕ นาที่
half ฮาฟ ครึ่ง,ครึ่งหนึ่ง
AM เอ-เอ็ม ช่วงเช้า(๐.๐๐น-๑๒.๐๐น)
PM พีเอ็ม ช่วงบ่าย(๑๒.๐๐น-๐.๐๐น)
before บิ-โฟ ก่อน,มาก่อน,หน้า,ต่อหน้า
after อาฟ-เทอะ หลัง,ทีหลัง, หลังจาก
yesterday เยซ-เทอะดิ เมื่อวานนี้
to day   ทู เดย์ วันนี้
tomorrow ทุมอ-โร วันพรุ่งนี้
the day after tomorrow วันมะรืนนี้
third day after today วันมะเรื่องนี้

ศาสนา

religion รีลิจ-อัน ศาสนา
belief บิลีฟ เชื่อ,เชื่อถือ,ศรัทธา
worship เวอ-ฌิพ ทำการสักการะ,บวงสรวง
Christianity คริซซิแอน-อิทิ ศาสนาคริสต์
Brahminism บรา-มินิสซึม ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)
Hinduism ฮิน-ดูอิสซึม ศาสนาฮินดู
Buddhism บุด-ดิสซึม ศาสนาพุทธ
Islamism อิซ-ละมิสซึม ศาสนาอิสลาม
ghost โกซท ผี, ปีศาจ, น่ากลัง,เงา
spirit ซพี-ริท วิญญาณ, จิตใจ, หัวใจ, ผี

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ศัพท์อังกฤษพื้นฐานหมวดต่างๆ