สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » ก่อนจะเข้าเรียน E.P. และ Inter มาเรียนรู่คำศัพท์คณิตศาสตร์กันก่อน

19 กรกฎาคม 2560

ก่อนจะเข้าเรียน E.P. และ Inter มาเรียนรู่คำศัพท์คณิตศาสตร์กันก่อน

คำศัพท์คณิตศาสตร์ Mathematical vocabulary สำหรับนักเรียน E.P. และ Inter - Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน

คำศัพท์คณิตศาสตร์

Mathematical vocabulary


คำศัพท์คณิตศาสตร์ Mathematical vocabulary สำหรับนักเรียน E.P. และ Inter - Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน

Math 

 • Number     จำนวน
 • Addition     การบวก
 • Subtraction     การลบ
 • Multiplication     การคูณ
 • Division     การหาร
 • Fraction     เศษส่วน
 • Percentage     ร้อยละ
 • Parenthesis     วงเล็บ
 • Exponent     เลขชี้กำลัง
 • Variable     ตัวแปร
 • Absolute Value     ค่าสัมบูรณ์
 • Constant     ค่าคงที่
 • Equal to     เท่ากับ
 • Greater than     มากกว่า
 • Less than     น้อยกว่า
 • Average     ค่าเฉลี่ย
 • Median     ค่ากลาง
 • Positive     บวก
 • Negative     ลบ

Mathematical terms – คำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

 • percent                    ร้อยละ
 • percentage            จำนวนร้อยละ
 • volume                    จำนวน
 • perimeter                    เส้นรอบวง
 • straight line            เส้นตรง
 • curve                    เส้นโค้ง
 • angle                    มุม
 • right angle            มุมขวา
 • radius                    รัศมีวงกลม
 • diameter                    เส้นผ่าศูนย์กลาง
 • times                    เวลา
 • to multiply            การคูณ
 • to divide                    การหาร
 • equals                    เท่ากับ
 • square root            สแควร์รูท
 • minus                    ลบ
 • addition                    บวก
 • multiplication            เพิ่มจำนวน
 • subtraction            ลดจำนวน
 • division                    แบ่งส่วน
 • arithmetic                    เลขคณิต
 • algebra                    พีชคณิต
 • geometry                    เรขาคณิต
 • to add                    บวก
 • to subtract            ลบ
 • to take away            หักออก
 • squared                    สี่เหลี่ยม
 • parallel                    เส้นขนาน
 • circumference            เส้นรอบวง
 • length                    ความยาว
 • width                    ความกว้าง
 • height                    ความสูง
 • fraction                    เศษส่วน
 • decimal                    ทศนิยม
 • decimal point           จุดทศนิยม
 • plus                           เครื่องหมายบวก
 • total                           รวมทั้งหมด

Fractions เศษส่วน

 • 1⁄2 (“a half”)           เศษหนึ่งส่วนสอง
 • 1⁄3 (“a third”)           เศษหนึ่งส่วนสาม
 • 1⁄4 (“a quarter”)   เศษหนึ่งส่วนสี่
 • 1⁄5 (“a fifth”)           เศษหนึ่งส่วนห้า
 • 1⁄6 (“a sixth”)           เศษหนึ่งส่วนหก
 • 2⁄3 (“two thirds”)   เศษสองส่วนสาม
 • 3⁄4 (“three quarters”)   เศษสามส่วนสี่
 • 1⁄8 (“an eighth”)   เศษหนึ่งส่วนแปด
 • 1⁄10 (“a tenth”)   เศษหนึ่งส่วนสิบ
 • 1⁄100 (“a hundredth”)   เศษหนึ่งส่วนร้อย
 • 1¼ (“one and a quarter”)   หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่
 • 1½ (“one and a half”)           หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง
 • 1¾ (“one and three quarters”)   หนึ่งเศษสามส่วนสี่
 • 2¼ (“two and a quarter”)   สองเศษหนึ่งส่วนสี่
 • 2½ (“two and a half”)   สองเศษหนึ่งส่วนสอง
 • 2¾ (“two and three quarters”)   สองเศษสามส่วนสี่
 • 3¼ (“three and a quarter”)   สามเศษหนึ่งส่วนสี่
 • 3½ (“three and a half”)   สามเศษหนึ่งส่วนสอง
 • 3¾ (“three and three quarters”)   สามเศษสามส่วนสี่

คำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงและ คำคณิตศาสตร์

 • Shapes -    รูปร่าง
 • circle             วงกลม
 • square     สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
 • triangle     สามเหลี่ยม
 • rectangle     สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • pentagon     ห้าเหลี่ยม
 • hexagon     หกเหลี่ยม
 • oval             วงรี
 • cube      สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
 • pyramid     สี่เหลี่ยมคางหมู
 • sphere     รูปทรงกลม
 • Diamond  (ได อะเมินด)  สี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด
 • Cube  (คิวบ)  ลูกบาศก์
 • Cone  (โคน)  กรวย
 • Crescent  (เครส เซินท)  รูป พระจันทร์เสี้ยวTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ก่อนจะเข้าเรียน E.P. และ Inter มาเรียนรู่คำศัพท์คณิตศาสตร์กันก่อน

doc