เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560

ในปีนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ณ จัตุรัสวิทยาศาสต์ อพวช.ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ฝึกการสังเกตุ คิดวิเคราะห์ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสต์ ด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน

งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560

  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ 
  • กลุ่ม บริษัท บี.กริม 
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), 
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  • และ บริษัท นานมี บุ๊คส์ 



จัด "งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2560" 

โดยในปีนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต" ณ จัตุรัสวิทยาศาสต์ อพวช.ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ฝึกการสังเกตุ คิดวิเคราะห์ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสต์ ด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนานตามอัธยาศัย สำหรับผู้สนใจชมกิจกรรมดังกล่าว ฯ 
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ 
www.littlescientistshouse.com และ
www.nsm.or.th



จัดกิจกรรมในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต"

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2688327






Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น