สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านมา นักเรียนไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

03 สิงหาคม 2560

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านมา นักเรียนไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัย 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

เด็กไทยสร้างชื่อคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2560 

ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัย 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย


  • นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงิน 
  • นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง 
  • นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง
  • นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง 


ในการแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม อาจารย์วัชรพัฐ เมตตานันท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สังเกตการณ์ และอาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท. ผู้จัดการทีม

คณะผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG528 เวลา 07:00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. สสวท. จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าว เวลา 07.30 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตู 1

นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงิน  นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง  นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านมา นักเรียนไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

News