กิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ที่เชียงใหม่ ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) ได้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

Academic Festival 2017 

เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียThailand Education Hub


ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) ได้

โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งครู นักเรียน ตลอดจนผู้บริหาร ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานก้าวสู่ระดับสากล และสามารถรองรับนักเรียนต่างชาติได้ในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

ข่าวโดย : นิรัชชา คำสุกดี 
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด 
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น