นักเรียนไทยไม่ธรรมดา คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันThe 12th World Cup of World Mathematical Olympiad (12th WMO)

นักเรียนไทยไม่ธรรมดา คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก

The 12th World Cup of World Mathematical Olympiad (12th WMO)

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันThe 12th World Cup of World Mathematical Olympiad (12th WMO) 


วันนี้( 15 ส.ค.60) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน The 12th World Cup of World Mathematical Olympiad (12th WMO) ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 ส.ค. 2560 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปรากฏว่าสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ดังนี้

นักเรียนไทยไม่ธรรมดา คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก


 1. เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เหรียญทอง
 2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เหรียญเงิน
 3. เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เหรียญทองแดง
 4. เด็กชายชานน ตั้งศรีสกุล โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
 5. เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เหรียญทองแดง
 6. เด็กชายก้องกิดากร แก้วกำเนิดพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เหรียญทองแดง
 7. เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จ.สุราษฎร์ธานี เหรียญทองแดง
 8. เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม เหรียญทองแดง


พร้อมกันนี้ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันยังประกอบด้วย เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) , เด็กชายเตชัส เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี , เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ , เด็กชายหิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย


 • ดร.รณชัย ปานะโปย สสวท.
 • ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว สสวท.

ผู้สังเกตการณ์ได้แก่


 • นางสาวจันทร์นภา อุตตะมะ
 • นายภีมวัจน์ ธรรมใจและนางสาวอรทัย เรืองสมบัติ


นักเรียนไทยไม่ธรรมดา คว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย 

 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2. สาธารณรัฐเกาหลี
 3. ประเทศไทย
 4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 5. มาเลเซีย
 6. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
 7. แคนาดา
 8. สหราชอาณาจักร
 9. เครือรัฐออสเตรเลีย

ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 113 คน
ผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในวันนี้เที่ยวบิน CA 959 เวลา 18.35 น. สสวท. จะจัดพิธีรับเวลาประมาณ 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ด้านในประตู 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่มา : TNN

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น