สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ม.ธรรมศาสตร์ ลำปางแจกทุนเรียนฟรี วิทย์คอม

29 พฤศจิกายน 2560

ม.ธรรมศาสตร์ ลำปางแจกทุนเรียนฟรี วิทย์คอม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง”วิทยาศาสตร์ มธ.แจกทุนเรียนฟรี “วิทย์คอม ลำปาง”

รองรับ น.ร.17 จังหวัดภาคเหนือ

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” 


ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 


ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ 

www.reg.tu.ac.th 
ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 
เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th


สำหรับเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 


  1. ทุนการศึกษาแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา จำนวน 22,300 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 
  2. ระหว่างการศึกษาในปีแรก หาก “ผู้รับทุน” มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค 1 ปีการศึกษาแรก ต่ำกว่า 1.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนในภาคการศึกษาต่อไป
  3. ในปีการศึกษาต่อไป ทุกสิ้นปีการศึกษา หากผู้ได้รับทุนสามารถรักษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยลงทะเบียนไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาของหลักสูตร 


ผู้รับทุนจะได้รับประโยชน์จนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีเงินสมทบเพิ่มเติม ดังนี้ 

  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00 ทุนการศึกษาสมทบ 5,000 บาทต่อปี 
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ทุนการศึกษาสมทบ 10,000 บาทต่อปี 
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษาสมทบ 20,000 บาทต่อปี
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ม.ธรรมศาสตร์ ลำปางแจกทุนเรียนฟรี วิทย์คอม