สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 เมษายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ 1คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTCAS  รอบ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับทั้งหมด 18 ที่นั่ง


วันที่รับสมัคร ช่วงเดือนธันวาคม

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 2. มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 3. มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 4. TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
 5. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
 6. CU-TEP & Speaking (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน (จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากวันเดียวกัน)
 7. ผลคะแนนสอบ BMAT ทั้ง 3 Section โดยจุฬาลงกรณ์จะประมวลผลคะแนน BMAT เรียงลำดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยมีค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ดังนี้
 8. Section1 Aptitude and Skills     ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
 9. Section2 Scientific Knowledge and Applications     ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
 10. Section3 Writing Task     ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2562.pdf
ครบทุกเนื้อหา ครบทุกพาร์ท รวมทริป เทคนิค และข้อสอบย้อนหลัง


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับใน TCAS รอบ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร ช่วงเดือนธันวาคม

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 2. มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 3. มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 4. TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
 5. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
 6. CU-TEP & Speaking (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากวันเดียวกัน)
 7. ความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 8. SAT Subject Test
 9. Biology ไม่ต่ำกว่า 700 และ
 10. Chemistry ไม่ต่ำกว่า 700 และ
 11. Physics หรือ Math ไม่ต่ำกว่า 700
 12. GCE A-Level
 13. Biology ไม่ต่ำกว่า B และ
 14. Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และ
 15. Physics หรือ Math ไม่ต่ำกว่า B
อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2qm8bKH


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ, BMAT, News, Tcas