17 เม.ย. 2562

โจทย์ข้อสอบ TOEIC Reading Test พร้อมเฉลย

มาฝึกทำโจทย์ข้อสอบ TOEIC Reading Test กันครับ

โจทย์ข้อสอบ TOEIC Reading Test พร้อมเฉลย

มาฝึกทำโจทย์ข้อสอบ TOEIC กันครับ

Reading Testตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ
เฉลย

141. C
142. D
143. C
144. B
145. D
146. C
147. C
148. B
149. C
150. A
151. C
152. B

★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์ข้อสอบ TOEIC Reading Test พร้อมเฉลย