3 พ.ค. 2562

อยากเป็นนักบิน มาสมัครโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 ของสถาบันการบินพลเรือน

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน เรียนรู้วิชาภาคพื้นและได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อในอุตสาหกรรมการบิน

อยากเป็นนักบิน มาสมัครโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 ของสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)จัด “โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11” เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน เรียนรู้วิชาภาคพื้นและได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อในอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ก.ค. 62  ที่ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สบพ. สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 


เนื่องจากเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงจัดโครงการสานฝันการบิน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เยาวชนที่มีความฝันที่จะเป็นนักบินได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง รวมทั้งแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต


การสมัคร

เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th 
พร้อมเขียนเรียงความในหัวข้อ “Take off to the future (ทะยาน...ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน)” 

ส่งใบสมัครและเรียงความในรูปแบบ (Portable Document Format : PDF) 3 ช่องทาง ได้แก่
1. การสมัครผ่านระบบ https://goo.gl/PgTT5s ในเว็บไซต์ www.catc.or.th
2. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความในรูปแบบ PDF มาที่ Email: [email protected]
3. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ 


สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน)

1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ)
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.catc.or.th/2015/index.php/th/news/1477-sanfun11

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 3 มิ.ย. ทางเว็บไซต์ www.catc.or.th  สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2272 6108, 0 2272 5741 - 4 ต่อ 261 และ 307 ในวันและเวลาราชการ★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากเป็นนักบิน มาสมัครโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 ของสถาบันการบินพลเรือน