สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » วันภาษาไทยแห่งชาติ ตวามเป็นมาและบุคคลที่ได้รับราสงวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

29 กรกฎาคม 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตวามเป็นมาและบุคคลที่ได้รับราสงวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี"

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตวามเป็นมาและบุคคลที่ได้รับราสงวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง   


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า...

 “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี"

รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
สำหรับบุคคลและองค์กรรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีดังนี้ 

1.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ 
นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 17 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 15 ราย ได้แก่ 
นายกรนันสักก์ ตั้งหทัยชูหิรัญ ,นายกฤษฎา สุนทร ,นายคารม ธรรมชยาธร , แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข , นายธีระ ธัญไพบูลย์ , นายบุญมา ศรีหมาด , รศ.ปรมินท์ จารุวร , นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ , รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท , รศ.เรไร ไพรวรรณ์ , นางวโรกาส มังกรพิศม์ , ผศ.วัลยา ช้างขวัญยืน , นายวิษณุ พุ่มสว่าง , ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล , นายอดิสรณ์ พึ่งยา และชาวต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ น.ส.เจือง ถิ หั่ง และนายอเล็กซ์ซานเดอร์ วิลส์

3.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 12 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 ราย ได้แก่ 
นายดำรงศักดิ์ บุญสู่ , นายดุสิต เชาวชาติ , นายปั่น นันสว่าง , พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) , นายมนตรี คงแก้ว , นายเมตต์ เมตต์การุณจิต , นางยินดี ตรีรัญเพชร , รศ.วีณา วีสเพ็ญ และ นางอบเชย ศรีสุข ชาวต่างชาติ 3 ราย ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ เชฟ , นายมาร์ติน วีลเลอร์ และนายอุดม สุขเสน่ห์

4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
ประเภทบุคคล คือ รศ.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ประเภทองค์กร ได้แก่ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ชมรมโจ๊กปริศนาพนัสนิคม และ ศุมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

5. รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูดการอ่าน การเขียน พ.ศ. 2562 10 รางวัล ดังนี้ 
นายกุมภารักษ์ น้อยคำ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี , น.ส.จันทิมา จิตนิยม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัย , นายชินวัฒน์ อรัญทม ร.ร.กำแพง จ.ศรีสะเกษ , นายโชคชัย พลธานี มรภ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ , นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น ม.ขอนแก่น , นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ , นายภูริวัฒน์ เขนย ม.เชียงใหม่ , นายรณชัย หวังกวดกลาง มรภ.สุรินทร์ , น.ส.วรรณธิดา สามสี มรภ.ภูเก็ต และ นายสมชาย ทุนมาก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

Cr :
https://www.dmc.tv/
https://siamrath.co.th/Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตวามเป็นมาและบุคคลที่ได้รับราสงวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ, News