สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โรงเรียนจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (พร้อมตัวอย่างและวิธีคิดแนวข้อสอบเข้า)

20 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (พร้อมตัวอย่างและวิธีคิดแนวข้อสอบเข้า)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 รับสมัครพร้อมกัน ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

โรงเรียนจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (พร้อมตัวอย่างและวิธีคิดแนวข้อสอบเข้า)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4

รับสมัครพร้อมกัน ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ส.ค. - 4 ก.ย. 2562
สมัครที่ http://genius.ipst.ac.th

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เริ่มรับสมัครวันที่ 1 - 31 ส.ค. 2562
สมัครที่ http://www.mwit.ac.th


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ www.pccl.ac.th

ต้วอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์

น้ำหนักของวัตถุบนโลกอ่านได้  600  นิวตัน  ถ้าสนามแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 10  นิวตัน/กิโลกรัม  และสนามแรงโน้มถ่วงของดาวแอลฟาเป็น  1.5  นิวตัน/กิโลกรัม กำหนดให้แรงดึงดูดของโลกต่อวัตถุมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลวัตถุกับสนามแรงโน้มถ่วงของโลก (แสดงวิธีคิด)
  
วิธีคิด
น้ำหนัก  =  mg                    
m  =    มวล
g    =    สนามแรงโน้มถ่วง

น้ำหนักวัตถุบนโลก   600   N  =  mg
                              600   N  =  m x10 N/kg
                              m  =   60 kg       :  มวลวัตถุบนโลก   =   60 kg       

น้ำหนักวัตถุบนดาวแอลฟา    =  mg  (  m  ของวัตถุเท่าเดิมคือ  60 kg )
                                                =  60 kg  x  1.5  N/kg
                                            =   90  N

ฉะนั้น         
12.1  วัตถุก้อนนี้จะมีมวลบนโลก ไม่ต่างจาก มวลบนดาวแอลฟา
12.2  น้ำหนักของวัตถุก้อนนี้บนโลก ต่างจาก บนดาวแอลฟา  600  N - 90 N  =  510  N
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (พร้อมตัวอย่างและวิธีคิดแนวข้อสอบเข้า)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย