19 ก.ค. 2562

ข้อสอบ Student Pilot พร้อมเฉลย - Memory Test 2

ทดสอบความจำ Memory PART [SP] ชุดที่2 อ่านบทความนี้ ในเวลา 3 นาที และตอบคำถาม10 ข้อด้านล่าง

ข้อสอบ Student Pilot พร้อมเฉลย - Memory Test 2

ทดสอบความจำ Memory PART [SP] ชุดที่2

อ่านบทความนี้ ในเวลา 3 นาที และตอบคำถาม10 ข้อด้านล่าง

THIS IS FLIGHT QF 560. TYPE OF THE AIRCRAFT IS AIRBUS 340-300, FROM SYDNEY TO FRANKFURT. BETWEEN ROUTE, THIS FLIGHT WILL MAKE LANDINGS FOR CHANGING PASSENGERS, AIR CREWS AND REFUELING. THEY ARE SINGAPORE, CALCUTTA AND DUBAI. FLIGHT TIME FROM SYDNEY TO SINGAPORE IS 6 HOURS AND 20 MINUTES, FROM SINGAPORE TO CALCUTTA IS 4:30, FROM CALCUTTA TO DUBAI IS 3 HOURS AND FROM DUBAI TO FRANKFURT IS 5: 10 HOURS. THEY ARE 12 PASSENGERS IN FIRST CLASS, BUSINESS CLASS 43 AND ECONOMY 208 PASSENGERS. ON THE CABIN  14 AIRCREWS ARE WORKING UNTIL SINGAPORE, THEN IT WILL CHANGE THE ALL OF AIRCREWS THERE. IN SINGAPORE 26 PASSENGERS IN BUSINESS CLASS GET OFF AND 8 GET ON. 167 PASSENGERS IN ECONOMY CLASS GET OFF AND 245 GET ON. IN DUBAI 6 NEW PASSENGERS GET ON THE FIRST CLASS AND 7  PASSENGERS IN BUSINESS GET OFF THERE. FOR DEPARTURE USE THE PILOTS RUNWAY 23 FOR TAKE OFF. WHEN REACHING 2500 THEY ARE VECTERED TO TURN RIGHT HEADING 280 FOR INTERCEPT THE AIRWAY AND THEY ARE CLERED FOR CLIMBING TO MAINTAIN 39000 ft. FOR FINAL LEVEL.


QUESTIONS OF THE MEMORY PART

 1. THE FLIGHT NUMBER…………
 2. WHAT IS THE TYPE OF AIRCRAFT ?
 3. THEY DEPARTURE FROM……………TO………….(END DESTINATION). 
 4. THE NUMBER OF THE CABIN CREWS
 5. WHERE DID THE AIRCRAFT MAKE THE LANDINGS INSBETWEEN ?
 6. HOW MANY PASSENGERS IN ECONOMY CLASS FROM ORIGINAL AIRPORT ?
 7. WHERE DID THEY CHANGE THE AIR CREWS ?
 8. WHAT WAS THE RUNWAY’ S NUMBER FOR TAK OFF?
 9. THE FINAL LEVEL
 10. THE NUMBER OF THE FIRST CLASS PASSENGERS TO END DESTINATION
ข้อสอบ Student Pilot พร้อมเฉลย ทุกวิชา
เตรียมสอบ Student Pilot

ANSWER

 1. 560
 2. AIRBUS 340-300
 3. SYDNEY TO FRANKFURT 
 4. 14
 5. SINGAPORE, CALCUTTA, DUBAI
 6. 208
 7. SINGAPORE
 8. 23
 9. 39000 FT.
 10. 18

★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ Student Pilot พร้อมเฉลย - Memory Test 2