การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า

7 ต.ค. 2562

การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า คิดได้จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละเดือน พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะได้จากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ค่าพลังงานไฟฟ้าอ่านได้จากเครื่องวัดที่เรียกว่า มาตรกิโลวัตต์ชั่วโมง

การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า

คิดได้จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละเดือน  พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะได้จากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด  ค่าพลังงานไฟฟ้าอ่านได้จากเครื่องวัดที่เรียกว่า  มาตรกิโลวัตต์ชั่วโมง

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซึ่งจะทราบได้จากตัวเลขที่กำกับบนเครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่ระบุทั้งความต่างศักย์( v ) และกำลังไฟฟ้า ( w ) หรือ ความถี่ (Hz )ของไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น


กำลังไฟฟ้า 

หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้งาน ในเวลา 1 วินาที   มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที หรือ วัตต์ (w )   
การคำนวณหากำลังไฟฟ้า  ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเวลา 1 วินาที  ดังนี้
หรือ     พลังงานไฟฟ้า (จูล )   =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) X เวลา (วินาที )


ตัวอย่างที่ 1

ตู้เย็นหลังหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1,500 จูล ในเวลา 10 วินาที ตู้เย็นหลังนี้มีกำลังไฟฟ้าเท่าไร
ตัวอย่างที่ 2 

หลอดไฟฟ้าขนาด 60 w จำนวน 2 หลอด เปิดไว้นาน 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลือ+งพลังงานไฟฟ้าเท่าใด

วิธีทำ
หลอดไฟฟ้า 2 หลอด ใช้กำลังไฟฟ้า  = 2 x 60
                                                            =  120 วัตต์
เวลาที่ใช้งาน                                       = 3x 60 x60 
                                                            = 10,800 วินาที

พลังงานไฟฟ้า (จูล )  =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) X เวลา (วินาที )

แทนค่า   พลังงานไฟฟ้า                      =  120 x 10,800    จูล
                                                             =  1,296,000 จูล
 นั่นคือ หลอดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้า  = 1,296,000 จูล

 การวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนิยมใช้หน่วยใหญ่กว่าจูล  โดยใช้เป็น  กิโลวัตต์ - ชั่วโมง หรือ เรียกว่า หน่วย ( unit : ยูนิต )


พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง

หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1,000 วัตต์ ในเวลา 1 ชั่วโมง
หรือ   พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) = กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์ ) x  เวลา ( ชั่วโมง )


ตัวอย่างที่ 3

เปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วย  และจะเสียเงินเท่าไร  ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าไป  4  หน่วย

ถ้าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาท   จะเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้า =  4  X 2.50 = 10 บาท
กำลังไฟฟ้ามีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังนั้นจึงสามารถคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากผลคูณระหว่างความต่างศักย์ กับกระแสไฟฟ้าดังนี้


กำลังไฟฟ้า (วัตต์) = ความต่างศักย์ (โวลต์) X  กระแสไฟฟ้า ( แอมแปร์ )

หรือ  P= V I

เมื่อกำหนดให้          P  แทน    กำลังไฟฟ้า      มีหน่วย เป็น  วัตต์ ( w)
                                 V แทน      ความต่างศักย์   มีหน่วยเป็น โวลต์ ( V )
                                 I  แทน       กระแสไฟฟ้า    มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (  A )


ตัวอย่างที่ 4

กาต้มน้ำไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 990 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านเท่าไร

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า