26 ธ.ค. 2562

แกรมม่าภาษาอังกฤษมัธยมต้น เรื่อง Must be/ cant be/ sound (like)

must แปลว่า "ต้อง"ตามด้วยกริยาช่องที่ 1มีหลักการใช้ดังนี้ 1. ใช้แสดงความจำเป็นที่ต้องกระทำ You must hand your homework in tomorrow. 2. ใช้ในการให้คำแนะนำหรือการสั่งกับตัวเราเองหรือกับบุคคลอื่นเช่น He really must stop drinking. You must sit there for two hours. 3. ใช้ must เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราแน่ใจเช่น The boy keeps crying. He must be really sick. can ใช้ในรูป present simple tense (ปัจจุบัน) มีรูปโครงสร้างประโยคดังนี้

แกรมม่าภาษาอังกฤษมัธยมต้น เรื่อง Must be/ cant be/ sound (like)
Must be/ cant be/ sound (like)

must แปลว่า "ต้อง"ตามด้วยกริยาช่องที่ 1มีหลักการใช้ดังนี้

1. ใช้แสดงความจำเป็นที่ต้องกระทำ
You must hand your homework in tomorrow.
2. ใช้ในการให้คำแนะนำหรือการสั่งกับตัวเราเองหรือกับบุคคลอื่นเช่น
He really must stop drinking.
You must sit there for two hours.
3. ใช้ must เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราแน่ใจเช่น
The boy keeps crying. He must be really sick.
can ใช้ในรูป present simple tense (ปัจจุบัน) มีรูปโครงสร้างประโยคดังนี้ 


ประโยคบอกเล่า

Subj. + can + verb 1 (infinitive without to) 

I can swim 
You can drive a car 
We can run very fast 
They can speak Italian 
He can answer the questions 


ประโยคปฏิเสธ 

Subj. + cannot + verb 1 (infinitive without to) 
** รูปย่อของ cannot คือ can't 

I cannot swim 
You cannot drive a car 
We cannot run very fast 
She cannot ride a horse 


ประโยคคำถาม 

Can + Subj. + verb 1 ? 
Can you drive a car ? 
Yes, I can. ( No, I cannot) 
Can they speak Italian ? 
Yes, they can. (No, they cannot. ) 


sound, like  เป็น linking verb

เป็นกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ทำหน้าที่คล้ายกับ verb to be
ดูตัวอย่างการใช้ประกอบ
Sound + adj.
The song sounds nice.
Sound like + noun
Her voice sounds like a bird.
★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แกรมม่าภาษาอังกฤษมัธยมต้น เรื่อง Must be/ cant be/ sound (like)