สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สอบ MCAT (Medical College Admission Test) คืออะไร? ใช้ทำอะไร? ข้อสอบมีอะไรบ้าง?

04 มีนาคม 2563

สอบ MCAT (Medical College Admission Test) คืออะไร? ใช้ทำอะไร? ข้อสอบมีอะไรบ้าง?

การสอบเข้าวิทยาลัยการแพทย์ MCAT (Medical College Admission Test)

สอบ MCAT (Medical College Admission Test) คืออะไร? ใช้ทำอะไร? ข้อสอบมีอะไรบ้าง?
Medical College Admission Test
MCAT 

คือการสอบเข้าวิทยาลัยการแพทย์ ได้รับการพัฒนาและบริหารงานโดย AAMC เป็นการทดสอบแบบปรนัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สำนักงานการรับสมัครโรงเรียนแพทย์ประเมินการแก้ปัญหาของนักเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

Medical College Admission Test

MCAT เป็นข้อสอบปรนัยสำหรับสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และในบางประเทศค่ะ ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน

 1. Biological and Biochemical Foundations of Living Systems (พื้นฐานชีววิทยาและชีวเคมีของระบบสิ่งมีชีวิต)
 2. Chemical and Physical Foundations of Biological Systems (พื้นฐานเคมีและฟิสิกส์ของระบบสิ่งมีชีวิต)
 3. Psychological, Social, and Biological Foundations of Behavior (พื้นฐานทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาของพฤติกรรม)
 4. Critical Analysis and Reasoning Skills (ทักษะการวิเคราะห์และการให้เหตุผล)


สามส่วนแรกเป็นการวัดความรู้พื้นฐานสำหรับการไปเรียนต่อแพทย์ ส่วนสุดท้ายเป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลโดยไม่ได้วัดความรู้พื้นฐานในวิชาสายวิทยาศาสตร์แบบสามส่วนแรก ข้อสอบ MCAT หนึ่งชุดใช้เวลาทำ 6 ชั่วโมง 15 นาทีแบบไม่รวมเวลาพักBiological and Biochemical Foundations of Living Systems


 • ทดสอบชีววิทยาพื้นฐานเคมีอินทรีย์เคมีอนินทรีย์และชีวเคมี
 • คำถามแบบปรนัย 59 ข้อ
 • เวลา 95 นาที 

เนื้อหาในส่วนนี้เน้นการใช้ความรู้ด้านชีววิทยาและชีวเคมีในการแก้ปัญหา ครอบคลุมความรู้ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมีทั่วไป, และเคมีอินทรีย์ระดับปริญญาตรีปี 1-2 เป็นหลัก ใช้เวลาทำ 95 นาที มีทั้งหมด 59 ข้อ ประกอบไปด้วยแพสเสจให้อ่าน 10 เรื่องและตอบคำถามจากแพสเสจเรื่องละ 4-6 ข้อ และคำถามต่างหากที่ถามความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแพสเสจอีก 15 ข้อ

Chemical and Physical Foundations of Biological Systems

 • ทดสอบชีวเคมีขั้นพื้นฐานชีววิทยาเคมีทั่วไปเคมีอินทรีย์และฟิสิกส์
 • คำถามแบบปรนัย 59 ข้อ
 • เวลา 95 นาที 
เนื้อหาในส่วนนี้เน้นการใช้ความรู้ด้านเคมีและฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา ครอบคลุมความรู้ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมีทั่วไป, เคมีอินทรีย์, และฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปี 1-2 ใช้เวลาทำ 95 นาที มีทั้งหมด 59 ข้อ ประกอบไปด้วยแพสเสจให้อ่าน 10 เรื่องและตอบคำถามจากแพสเสจเรื่องละ 4-6 ข้อ และคำถามต่างหากที่ถามความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแพสเสจอีก 15 ข้อ

Psychological, Social, and Biological Foundations of Behavior

 • ทดสอบจิตวิทยาเบื้องต้นสังคมวิทยาและชีววิทยา
 • คำถามแบบปรนัย 9 ข้อ
 • เวลา 95 นาที 
เนื้อหาในส่วนนี้เน้นการใช้ความรู้ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยาและชีววิทยาในการแก้ปัญหา ครอบคลุมความรู้ชีววิทยา, จิตวิทยา, และสังคมวิทยาระดับปริญญาตรีปี 1-2 เป็นหลัก ใช้เวลาทำ 95 นาที มีทั้งหมด 59 ข้อ ประกอบไปด้วยแพสเสจให้อ่าน 10 เรื่องและตอบคำถามจากแพสเสจเรื่องละ 4-6 ข้อ และคำถามต่างหากที่ถามความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแพสเสจอีก 15 ข้อ

Critical Analysis and Reasoning Skills

 • ข้อความมาจากมนุษยศาสตร์ที่หลากหลายและ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา (คล้ายกับการอ่านส่วนความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ )
 • คำถามแบบปรนัย 53 ข้อ
 • เวลา 90 นาที 
เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ต้องการความรู้เฉพาะทางพื้นฐาน แต่ถ้าเคยลงเรียนวิชาสายอักษรศาสตร์ในสมัยเรียนปริญญาตรีมาบ้างจะช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นข้อสอบวัดทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ใช้เวลาทำ 90 นาที มีทั้งหมด 53 ข้อ ประกอบไปด้วยแพสเสจ 9 เรื่อง แต่ละเรื่องจะมีคำถาม 5-7 ข้อ

แต่ละส่วนจะมีเวลาพักให้ รวมถึงเวลาพักเที่ยง และมีแบบสำรวจให้ทำตอนท้ายซึ่งไม่นำมาคิดเป็นคะแนน ดังนั้นเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบทั้งหมดจะรวมเป็น 7.5 ชั่วโมงครึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ MCAT

ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนแพทย์หรือโรงเรียนสายสุขภาพ เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรดังนี้
 1.  Allopathic Medicine (M.D.)
 2. Osteopathic Medicine (D.O.)
 3. Podiatric Medicine (D.P.M)
 4. Veterinary Medicine (D.V.M)
หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนรับคะแนน MCAT
หากไม่ได้ต้องการสมัครเรียนต่อให้หลักสูตรเหล่านี้ หรือเป็นนักเรียนแพทย์อยู่แล้วและต้องการสอบใหม่เพื่อย้ายโรงเรียน จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษเพื่อเข้าสอบ

คะแนน

คะแนนสอบจะออกหลังสอบเสร็จประมาณ 30-35 วัน แต่ละส่วนของข้อสอบจะมีคะแนนต่ำสุดที่ 118 คะแนน และสูงสุดที่ 132 คะแนน ส่วนคะแนนรวมทั้ง 4 ส่วนจะอยู่ที่ 472 - 528 คะแนน เนื่องจากข้อสอบแต่ละชุดมีความยากง่ายไม่เท่ากัน จึงต้องนำคะแนนดิบที่ได้จากการสอบมาเทียบเป็นสเกลโดยวิเคราะห์จากความยากง่ายของข้อสอบในรอบนั้นๆ อีกที ทำให้คะแนนออกมาเป็นเลขสูงๆ แบบนี้ (ตอบผิดไม่มีการหักคะแนน)

การลงทะเบียนสอบ MCAT

การสอบ MCAT นั้นมีหลายครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมและมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนที่ไซต์การทดสอบหลายร้อยแห่งใน สหรัฐแคนาดาและทั่วโลก ระบบการลงทะเบียน MCAT. คลิกที่นี่

สถิติคะแนนการสอบ MCATที่มา : 
https://students-residents.aamc.org/
https://www.dek-d.com/studyabroad/40744/


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สอบ MCAT (Medical College Admission Test) คืออะไร? ใช้ทำอะไร? ข้อสอบมีอะไรบ้าง?

ค้นหาความรู้, BMAT, doc, MCAT, News