เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

17 เม.ย. 2563

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูสอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ เรียนที่บ้าน หรือเรียนที่ไหนก็ได้ เลือกเวลาเรียนที่สะดวก (ไม่ฟิกวันเวลาเรียน) ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ก่อนตัดสินใจ เลือกเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนได้ เรียนสั้น เรียนยาวก็ได้

สอนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูสอนออนไลน์

Zoom - Skype - Line Vdo Call


ครูสอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์กับทีมติวเตอร์อันดับ 1  สะดวกมั่นใจได้
 • เรียนที่บ้าน หรือเรียนที่ไหนก็ได้
 • เลือกเวลาเรียนที่สะดวก (ไม่ฟิกวันเวลาเรียน)
 • ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ก่อนตัดสินใจ
 • เลือกเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนได้
 • เรียนสั้น เรียนยาวก็ได้

ติวเตอร์แนะนำ

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูฟาง กันติชา ( ID 10803 )

สอนวิชา : ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IELTS, TOEFL, CU TEP
ปริญญาเอก Civil Engineering The Hong Kong Polytechnic University
ปริญญาโท Mechanical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

☆☆☆☆☆

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูพี่โม ชินเรจฐ์  ( ID:12502 )

สอนวิชา : ชีววิทยา - วิทยาศาสตร์
Biochemistry-มหาวิทยาลัย
Immunology-มหาวิทยาลัย
General biology-มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก่อนได้ทุนไปศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์-Capital Medical University
มัธยมศึกษา-สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ใจดี ใจเย็น ตลกเฮฮา คุยและปรึกษาได้ตามต้องการค่ะ

☆☆☆☆☆

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูพี่แจน อรธีรา ( ID:12624 )

สอนวิชา : เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในหลักสูตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใช้การสอนโดยให้ผู้เรียนเข้าใจมากกว่าการจำ ให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ต่อยอดได้ สนุกสนาน มักเปรียบเทียบวิชาเรียนกับชีวิตประจำวัน เพื่อผู้เรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้น

☆☆☆☆☆

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูพี่ซัน ทิชากร ( ID:12320 )

สอนวิชา :  คณิตศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สอนเป็นเองถึงกันเองมาก สอนสไตล์พี่ติวน้อง ไม่เครียด เรียนไปเมาท์ไป

☆☆☆☆☆

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูพี่เอิร์ท นิพพิทา ( ID:12629 )

สอนวิชา : ร้องเพลง  ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมไอที เกียรตินิยมอันดับ 2
ใจดี สอนเน้นความเข้าใจและทำข้อสอบ
ประสบการณ์ร้องเพลงผ่านเวทีประกวดระดับประเทศ

☆☆☆☆☆

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line

ครูพี่แซม เมธา ( ID:12635 )

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษ สาขาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์การสอนมา 10 ปี
นิสัยใจเย็น เป็นกันเอง มีจิตวิทยาและวิธีสอนที่ดี 
ลักษณะการสอนดูตามผู้เรียนเป็นสำคัญ 

☆☆☆☆☆

คำถามเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์

1. เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมหรือแอพอะไรได้บ้าง?

คำตอบ : เรียนออนไลน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่และติวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอนหลักๆมีอยู่ 5 อย่างคือ
 • ZOOM
 • Google Meet
 • Skype
 • Line VDO Call
 • Messenger

2. ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้แอพหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มีดังนี้
 • กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนให้ชัดเจนเช่นเรียนเพื่อปรับพื้นฐานหรือเพื่อติวสอบรายการต่างๆ หรือถ้าเป็นเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นต้น
 • กำหนดวันเวลาเรียนที่สะดวกทั้งกับนักเรียนและติวเตอร์ เพื่อการเรียนที่ต่อเนื่อง
 • เอกสารการเรียนติวเตอร์จะส่งให้นักเรียนก่อนเวลาเรียน หรือนักเรียนมีคำถามหรือหัวข้อที่สนใจเรียนให้แจ้งติวเตอร์ก่อนถึงเวลาอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง หรือก่อนเรียน 1 วัน

3. ควรใช้อุปกรณ์การเรียนแบบใดในการเรียนออนไลน์?

คำตอบ : ควรใช้คอมพิวเตอร์พีซีจะเหมาะสมที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ ทีวีดิจิตอล เพื่อเวลาดูการแชร์หน้าจอของติวเตอร์จะเห็นชัดเจน หรืออย่างน้อยควรเป็นโน๊ตบุ็ค หรือแท็บเล็ต ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียน นอกจากนำมาประกอบกับอย่างอื่นก็ได้

4. ระยะเวลาในการเรียนแต่ละครั้งควรนานเท่าใด?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ระยะเวลาเรียนแต่ละครั้งอาจจะยืดหยุ่นได้ สามารถเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 2 ชั่วโมงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของการเรียนแต่ละครั้งด้วย

5. อินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ควรเป็นแบบใด

คำตอบ : อินเตอร์เน็ตบ้านสามารถใช้ได้ทั้งหมด (ยิ่งอินเตอร์เน็ตแรงยิ่งดี) ไม่แนะนำใช้อินเตอร์ของหอพัก หรือที่มีการแชร์อินเตอร์เน็ตกับคนจำนวนมาก เพราะอาจจะทำให้ไม่เสถียรซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

6. ติวเตอร์สอนออนไลน์ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ : คุณสมบัติของติวเตอร์พื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วเช่น 
 • มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาที่สอน 
 • มีประสบการณ์สอน 
 • สามารถสอนได้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน 
 • และที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

7. แนะนำติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี?

คำตอบ : ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563-2564 แนะนำ ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
 • ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เรียนออนไลน์ Zoom - Skype - Line