สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

17 มีนาคม 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557[1] เน้นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ คล้ายคลึงกับโรงเรียนสาธิต โดยมีการเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559แนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หยก กุลณัฐ สุขสุเมฆ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนอัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย ใจเย็น นอกจากสอนแล้วยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ - ชื่อหยก อายุ 21 ปี เพศหญิง สูง 150 cm ใ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถม และเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ยี่หวา วาเศรษฐี ธรรมวงษ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ20ปี, เพศหญิง,ศาสนาพุทธ , ส่วนสูง155ซม. ผมยาว ค่ะ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฝ้าย ณัฐธยาน์ วัฒนเวชรัตน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ 24 เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างผอมสูง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต=แยกสมการ,เศษส่วน,ทศนิยม,เคลคูลัส
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พิม นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเติม : มองโลกในแง่ดี ใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน ใจเย็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - พิมค่ะ อายุ 23 ปี, ส่วนสูง 160 ซม., เพศหญิง, ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พิม นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเติม : จิตใจดี รักเด็ก ใจกว้าง พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้น - อายุ : 23 ปี,เพศ : หญิง, ศาสนา : พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สาน วิศาล ขันธวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร
เพิ่มเติม : เน้นความเข้าใจเป็นหลัก อธิบายให้เข้าใจง่าย - เพศชาย อายุุ 31 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ ฟิสิกส์ ประถม - มัธยม
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

โคราช, ติวคณิตศาสตร์, โรงเรียนสุรวิวัฒน์, สอบเข้ามัธยม 1