สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

17 มีนาคม 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

73 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ; Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) เดิมคือ โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เดิมโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุขบน) โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นสละเงินร่วมกัน โดยมีกำนันติ๊ว ยู่จิว และผู้ใหญ่อุ๊น จันทร์เกลี้ยงช่วยกันจัดหาที่ดินและจัดสร้างขึ้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำพิธีเปิดใช้สถานที่เล่าเรียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยมี นายพราว สุทธิศรี ศึกษาธิการอำเภอศรีราชา มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนทั้งสิ้น 15 คน นายชิ้น ใจดี เป็นครูใหญ่นับเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนแนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำงานเป็นข้าราชการครูมาแล้วประมาณ 3 ปี เคยทำงานสอนในสถาบันจิตคณิต
เพิ่มเติม : - เป็นข้าราชการครู

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บางแสน เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน เมืองชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เวฟ ณัฐภัทร แสงมาลา ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ได้รับทุนการศึกษาจาก สสวท. "โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)") - มีประสบการณ์สอนพิเศษ 6 ปี และสอนในโรงเรียน 2 ปี
เพิ่มเติม : - ผู้สอนค่อนข้างใจเย็น - การสอนจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน - อายุ 26 ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บางแสน , ศรีราชา ชลบุรี,
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน , ศรีราชา ชลบุรี,

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แพน นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ทำงาน : โรงเรียนศรีราชา
เพิ่มเติม : - อายุ 27 ปี, เพศ หญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.6
สถานที่ : บางแสน, ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน, ศรีราชา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำหอม ณิชกานต์ เกิดนำชัย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : 1) จบปริญญาตรีจาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) กำลังศึกษา คณะวิทศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3) ประสบการณ์สอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2 ปี 4) ประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 2 ปี
เพิ่มเติม : สอนเน้นความเข้าใจ อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด็กๆชอบ, มีเกมส์สอดแทรกในวิชาเรียนทำให้เด็กๆสนใจและสนุกไปกับการเรียน - อายุ 25 ปี เพศ หญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สถานที่ : บางแสน ศรีราชา พัทยา,เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ศรีราชา พัทยา,เมืองปราจีนบุรี

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พริม อิษฎา สุวรรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มีประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกร จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มเติม : - อายุ 26 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
สถานที่ : บางแสน เมืองชลบุรี หนองมน
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน เมืองชลบุรี หนองมน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปริ้นซ์ ณัฐภัสสร กิตติกันตพงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.บูรพา ปี 4 เกรดเฉลี่ยรวม 3.85 -เคยเรียนคณะแพทยศาสตร์ มข.(สอบติดโครงการ mdx)แต่ย้ายมาคณะใหม่เนื่องจากปัญหาสุขภาพ -เรียนจบระดับสูงสุดคุมองวิชาคณิตศาสตร์(Completer) -จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.98 ประวัติการทำงาน -ครูสอนคุมองวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์รามคำแหง -ติวเตอร์ part-time ที่โรงเรียนกวดวิชาสนุกคิด by ครูกฤษ @ตลาดหนองมน -ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวประสบการณ์กว่า 1 ปี
เพิ่มเติม : นิสัย: เป็นคนใจเย็น ใจดี มีน้ำใจ ยิ้มง่าย อ่อนโยน ดุบ้างแล้วแต่กรณี ลักษณะการสอน : ขึ้นกับความต้องการของผู้เรียน สามารถเลือกเนื้อหาและเรื่องที่จะเรียนได้ ถ่ายเอกสารเตรียมเอกสารสอนให้ฟรี! - อายุ 25 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างอวบสูง ผิวขาว ใส่แว่น

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : อนุบาล - มัธยมปลาย ภาษาอังกฤษ : อนุบาล - มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ : ประถม - มัธยมต้น
สถานที่ : บางแสน, ตัวเมืองชลบุรี, ห้างเซ็นทรัล, ม.บูรพา, สอนตามบ้าน,สอนตามที่สาธารณะ
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน, ตัวเมืองชลบุรี, ห้างเซ็นทรัล, ม.บูรพา, สอนตามบ้าน,สอนตามที่สาธารณะ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แดน ธนัตถ์ เจริญสุข
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียนคณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
เพิ่มเติม : สอนสนุกไม่เครียดแบบพี่น้อง - อายุ20 เพศชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทย์ ไทย สังคม
สถานที่ : บางแสน ม.บูรพา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ม.บูรพา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดวง นางสาวดวงฤทัย ยังจันทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาที่ม.บูรพา เอกการสอนคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : กันเอง คุยง่าย - อายุ 22 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์- ทุกระดับชั้น
สถานที่ : บางแสน ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฟิวส์ สวนีย์ วิไลวงษ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา
เพิ่มเติม : - อายุ 19 เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไืทย
สถานที่ : บางแสน ม.บูรพา อ่างศิลา เซ็นทรัลชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ม.บูรพา อ่างศิลา เซ็นทรัลชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี, ติวคณิตศาสตร์, โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ, สอบเข้ามัธยม 1