สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school จ.มหาสารคาม

30 เม.ย. 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school จ.มหาสารคาม

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school จ.มหาสารคาม

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school

ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคามซึ่งแต่เดิมเคยรับเฉพาะนักเรียนหญิง แต่ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนชายประจำจังหวัดคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 90 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4500 คน และบุคลากรทางการศึกษากว่า 250 คน ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงนารีมีแผนชั้นเรียนเป็น 18-18-18/15-15-15 รวม99 ห้องเรียนและห้องGifted ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6แนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เบล นายวรัญญู ล้ำจุมจัง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพิ่มเติม : ใจดี ค่อยๆสอน เข้ากับเด็กได้ทุกวัย สอนให้เด็กได้ฝึกไปในตัว - อายุ29ปี ชาย นับถือศาสนาพุทธ รูปร่างสมส่วน ผิวสองสี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม ต้น ,เคมี ฟิสิกส์ ม ปลาย
สถานที่ : มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / มหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บิวตี้ น.ส.จันทิมา เวียงคำ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาอยู่คณะการบัญชีและการจัดการ
เพิ่มเติม : สามารถพูดซ้ำได้หลายรอบ ถ้าไม่เข้าใจ ไม่ใช่อารมณ์ในการสอน เน้นเรียนด้วยความสนุก - อายุ20ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนตามหัวข้อที่น้องต้องการได้ค่ะ
สถานที่ : มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / มหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โทร์ นายเอกดนัย วุฒิ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : - อายุ 31 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ กันเอง รักเด็ก

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนคณิตและวิทยาศาสตร์ม.ต้น
สถานที่ : มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / มหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แบม ชนิภา อุทัยแพน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพิ่มเติม : สอนง่ายเข้าเร็ว มีประสบการณ์สอน - อายุ23 เพศหญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.ต้น สถิติ ม.ปลาย สถิติ ป.ตรี
สถานที่ : มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / มหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนผดุงนารี Phadungnaree school จ.มหาสารคาม