สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


7 เม.ย. 2564

ติวสอบเข้า ม.4 วิชาเคมี ออนไลน์ [Update 04 July 2021]

ติวสอบเข้า ม.4 วิชาเคมี ออนไลน์ [Update 04 July 2021]

สอนออนไลน์ ZOOM Skype Line VDO


ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ต้น นันทวุฒิ วนไชยยศ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาจาก ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมสธ. ภาควิชานิติศาสตร์
เพิ่มเติม : การสอนเป็นกันเอง ชิวๆ นัดเวลาเรียนได้เอาที่สะดวกตรงกันนัดทดลองเรียนดูก่อนได้ ลักษณะการสอนเน้นให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังศึกษาจริงๆ จากนั้นจึงทำโจทย์ - อายุ 26 ปี เพศ ชาย ศาสนาพุทธ นิสัยเป็นกันเองเคยสอนมาแล้วหลายที่ในหาดใหญ่ เช่น โรงเรียนแสงทองวิทยา

สอนวิชา : เคมี คณิตศาสตร์ สอบเข้าม.1-ม.3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กฎหมายเบื้องต้น เคมี ม.ต้นและม.ปลาย
สถานที่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกที่ นัดคุยได้เลย
จังหวัด : สงขลา / อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกที่ นัดคุยได้เลย

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ใหญ่ ธนรัตน์ ทองวิชิต
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เกรด 2.43
เพิ่มเติม : เน้นอธิบายให้เข้าใจง่าย ชอบเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจง่าย พลิกแพลงโจทย์ได้ คุยแบบเพื่อน ไม่เครียด - อายุ 25 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ ผิวขาวเหลือง ผอมสูง

สอนวิชา : เคมี เคมี ม.ปลาย เตรียมสอบ PAT2 รับตรง โควต้า มช. และสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วย
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หญิง น.ส.สาวิณี. อึ้งรังษี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับการศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ประสบการณ์สอน : มีประสบการณ์สอนในแต่ละวิชามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เพิ่มเติม : เทคนิคในการสอน : ตามความต้องการของผู้เรียน ว่าจะเน้นในด้านใด การเพิ่มเกรด การสอบเข้า หรือเพื่อติวสอบในแต่ละเทอม มีการสอนที่เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้น้องๆหมั่นทำ เพื่อให้เข้าใจในลทเรียนมากยิ่งขึ้น และให้น้องๆสรุปถึงสิ่งที่เรียนในทุกๆครั้ง - อายุ 22 ปี เพศ ญ

สอนวิชา : เคมี วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ : เชียงใหม่ บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำ วาชินี สุขอินทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียน ปี2ที่ พระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม : - สอนมาเปนเวลา1 ปี

สอนวิชา : เคมี มอปลาย
สถานที่ : ใน กทม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ใน กทม

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปั๊กเป้า น.ส.อาทิตยา ศรีแสง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ บริหารธุรกิจ จากประเทศออสเตรเลีย
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริง เอาใจใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญ - อายุ 32 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างสูง ขาว หุ่นดี

สอนวิชา : เคมี สอนวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ทุกที่ในจังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ทุกที่ในจังหวัดขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พี่เอ้ ณัฐพร ชุติชัยรัตนภูมิ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ปริญญาโทจาก วิศวกรรมเคมี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติม : สอนแบบเน้นเข้าใจมากกว่าท่องจำ สอดแทรกเทคนิคการจำสูตรอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ค่ะ - ชื่อพี่เอ้ค่ะ บุคลิคเป็นมิตรสุดๆ สอนแบบชิวๆ นะ

สอนวิชา : เคมี สอนได้ทุกระดับชั้น
สถานที่ : BTS , MRT , เซนทรัลปิ่นเกล้า , เซนทรัลลาดพร้าว , บิ๊กซีวงศ์สว่าง , แมคโคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / BTS , MRT , เซนทรัลปิ่นเกล้า , เซนทรัลลาดพร้าว , บิ๊กซีวงศ์สว่าง , แมคโคร

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ่นเรือน อังคณา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาชั้นปีที่4 วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์ inter
เพิ่มเติม : เป็นกันเอง ใจเย็น ใจดี - อายุ 22 เพศหญิง ศาสนาพุทธ สูง 173 ผิวสองสี

สอนวิชา : เคมี PAT3 คณิต อ1-ม6 วิทยาศาสตร์ ป1-ป6 ภาษาทย
สถานที่ : รังสิต ดอนเมือง สยาม ตามแนว bts
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / รังสิต ดอนเมือง สยาม ตามแนว bts

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอ๋ นวลอนงค์ หาญลำพัง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เอกเคมี ม.ขอนแก่น ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล
เพิ่มเติม : สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย - อายุ 32 เพศ หญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี วิชาเคมี ม.4-5-6 วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
สถานที่ : จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง / จ.ระยอง

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดระยอง คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไวท์ วรพรรณ เหลาทุม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทาสุโขทัยธรรมธิราช
เพิ่มเติม : - ิอายุ 24 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ วิทย์ม.ต้น คณิต ม.ต้น
สถานที่ : รังสิต บางกะดี เชียงราก มธ. รังสิต หรือสอนผ่าน line video call / skype
จังหวัด : ปทุมธานี / รังสิต บางกะดี เชียงราก มธ. รังสิต หรือสอนผ่าน line video call / skype

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจ กิตติศักดื์ จันทแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วท.บ.เคมี เกีรยนตินิยมอันดับ1 ม,อ.หาดใหญ่ ปัจจุบันทำงาน ตน.นักเคมี ที่ เชฟรอน สงขลา
เพิ่มเติม : มีเทคนิควิชามารในการทำโจทย์ เคมีและจะปูพื้นฐานทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูพื้นฐานของน้องที่เรียน - อายุ 25 ปี ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : เคมี เคมี ม ต้น ม ปลาย และ นศ ปี 1
สถานที่ : สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา / สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry


โทรเลย
099-823-0343

Line ID : @tutorferry

สอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกเหมือนนั่งเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนออนไลน์สดทาง ZOOM - Skype - Line VDO Call เหมือนนั่งเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้กับติวเตอร์ทุกคน เลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ 

คำถามเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์

1. เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมหรือแอพอะไรได้บ้าง?

คำตอบ : เรียนออนไลน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่และติวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอนหลักๆมีอยู่ 5 อย่างคือ
 • ZOOM
 • Google Meet
 • Skype
 • Line VDO Call
 • Messenger

2. ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้แอพหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มีดังนี้
 • กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนให้ชัดเจนเช่นเรียนเพื่อปรับพื้นฐานหรือเพื่อติวสอบรายการต่างๆ หรือถ้าเป็นเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นต้น
 • กำหนดวันเวลาเรียนที่สะดวกทั้งกับนักเรียนและติวเตอร์ เพื่อการเรียนที่ต่อเนื่อง
 • เอกสารการเรียนติวเตอร์จะส่งให้นักเรียนก่อนเวลาเรียน หรือนักเรียนมีคำถามหรือหัวข้อที่สนใจเรียนให้แจ้งติวเตอร์ก่อนถึงเวลาอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง หรือก่อนเรียน 1 วัน

3. ควรใช้อุปกรณ์การเรียนแบบใดในการเรียนออนไลน์?

คำตอบ : ควรใช้คอมพิวเตอร์พีซีจะเหมาะสมที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ ทีวีดิจิตอล เพื่อเวลาดูการแชร์หน้าจอของติวเตอร์จะเห็นชัดเจน หรืออย่างน้อยควรเป็นโน๊ตบุ็ค หรือแท็บเล็ต ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียน นอกจากนำมาประกอบกับอย่างอื่นก็ได้

4. ระยะเวลาในการเรียนแต่ละครั้งควรนานเท่าใด?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ระยะเวลาเรียนแต่ละครั้งอาจจะยืดหยุ่นได้ สามารถเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 2 ชั่วโมงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของการเรียนแต่ละครั้งด้วย

5. อินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ควรเป็นแบบใด

คำตอบ : อินเตอร์เน็ตบ้านสามารถใช้ได้ทั้งหมด (ยิ่งอินเตอร์เน็ตแรงยิ่งดี) ไม่แนะนำใช้อินเตอร์ของหอพัก หรือที่มีการแชร์อินเตอร์เน็ตกับคนจำนวนมาก เพราะอาจจะทำให้ไม่เสถียรซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

6. ติวเตอร์สอนออนไลน์ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ : คุณสมบัติของติวเตอร์พื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วเช่น 
 • มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาที่สอน 
 • มีประสบการณ์สอน 
 • สามารถสอนได้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน 
 • และที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

7. แนะนำติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี?

คำตอบ : ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563-2564 แนะนำ ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
 • ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบเข้า ม.4 วิชาเคมี ออนไลน์ [Update 04 July 2021]