สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School จ.เชียงใหม่

21 พ.ค. 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School จ.เชียงใหม่

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School

เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญ : เรียนให้เด่น เล่นให้ดี มีศีลธรรม สจฺจ วาจา คตา สจฺจ สามคฺคี พลวา พล (วาจาสัตย์นำไปสู่ความจริงความจริง สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่)แนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หลิน พิสุทธิ์ บุญแก้ว ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เคยเป็นวิศวกร 7 ปี จบจาก SIIT (ธรรมศาสตร์ อินเตอร์) ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว
เพิ่มเติม : - อายุ 29 ปี ศาสนาพุทธ ตัวเตี้ย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ อังกฤษ TOEIC ภาษาไทย Ms Office
สถานที่ : เชียงใหม่ และ ออนไลน์
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ และ ออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : Skype, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปิง ศุภกิจ ลิ้มประเสริฐ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : - อายุ 25ปี ชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอื้อง ธัมรินทร์ พิชญเวคิน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ23 เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่ ออนไลน์
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ ออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นิ้ง นางสาวปนัดดา วงค์แก่นจันทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : อาจารย์สอนปวส. มทร.ล้านนา หัวหน้าช่างบริษัทผลิตยาง กำลังศึกษาระดับป.โท วิศวกรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เน้นสอนตามความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก สามารถปรับการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียนได้ - อายุ 23 ปี กำลังศึกษาป.โท วิศวกรรมศาสตร์

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.6 ฟิสิกส์ ม.4-6 เขียนโปรแกรม แคลคูลัส
สถานที่ : เชียงใหม่ อ.สันทราย อ.เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ อ.สันทราย อ.เมือง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จริง วรพงค์ วนากมล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียนบัญชีจุฬาปี2 กำลังย้ายไปเรียนที่ฮ่องกง(ได้ทุน)
เพิ่มเติม : ไม่มี - อายุ 20 ชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ Math inter pat1 sat math
สถานที่ : เชียงใหม่ สวนดอก แถวมช หลังมอ หน้ามอ
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ สวนดอก แถวมช หลังมอ หน้ามอ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หญิง น.ส.โฉมหญิง ประจักร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ม.แม่โจ้ และมช.
เพิ่มเติม : - เพศหญิง อายุ36 พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1-4
สถานที่ : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บอล นครินทร์ สุวรรณบริบูรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ทำงานที่test tutor
เพิ่มเติม : - อายุ30

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัส sat ged igcse
สถานที่ : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พลอย จรรยาพร ปัญญาเหล็ก
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังเรียนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 3 เคยมีประสบกาณ์สอนพิเศษตามตัวต่อตัว
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริงแจ่มใส สุภาพ เข้ากับคนได้ง่าย สอนโดยดูพื้นฐานเด็กก่อน สอนเพิ่มเติมในส่วนที่อ่อน แล้วต่อยอดให้เก่งขึ้น - อายุ 20 ปี เพศ หญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้น
สถานที่ : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หนุ่ย นายทศพล โปร่งจิตร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บัญฑิต ประมง ม.วิทยายสัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประสบการทำงาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล 4 ปี ครับ
เพิ่มเติม : มีความมุ่งมั่น รักการสอน อยากได้จุดเริ่มต้น และ โอกาสที่ดีครับ - อายุ 27 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตา ถือว่าใช้ได้เลยครับ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Yupparaj Wittayalai School จ.เชียงใหม่