สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ครูจากจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564

21 พ.ค. 2564

ครูจากจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564

11 รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 64 ประเทศไทยได้ “ประทิน” ครู วท.พังงา ได้รับคัดเลือกเป็นคนที่ 4 ของไทย “ตรีนุช” ห่วงปรากฏการณ์ความรู้ถดถอย

 ครูจากจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564

11 รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 64 ประเทศไทยได้ “ประทิน” ครู วท.พังงา ได้รับคัดเลือกเป็นคนที่ 4 ของไทย “ตรีนุช” ห่วงปรากฏการณ์ความรู้ถดถอย


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการจัดแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็น “ครู” ในยุคโควิด-19 โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมแถลงข่าว      

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล โดยจัดมอบรางวัลในทุก 2 ปี และเพื่อถวายเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศธ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาจากการคัดเลือกของ ศธ.ในอาเซียนและติมอร์เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ จะมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาประเทศละ 1 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัลประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำหนดพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ ซึ่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2564 มีประวัติที่น่าสนใจดังนี้

powered by Surfing Waves

1. บรูไนดารุสซาลาม เปองีรัน ฮาจี โมฮัมหมัด วาฮับ บิน เปองีรัน ฮาจี อับดุลละฮ์ สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ที่ School of Hospitality and Tourism, IBTE Sultan Saiful Rijal Campus สายอาชีพ 

2. กัมพูชา นายณอน ดารีสอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Quach Mengly Toulbeng, จังหวัด Kampong Cham 

3. อินโดนีเซีย  น.ส.คอรีอิยะฮ์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา SMP Negeri 32 Bandar Lampung จังหวัด Lampung

4. สปป.ลาว นางแสงเพ็ด คูนปะเสิด หัวหน้าวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอุดมไซ (Oudomxay) สอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับ ม.ปลาย 

5. มาเลเซีย นายโนร์ฮาอิลมี อับดุล มูตาลิบ สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา SMK Jerlun รัฐเกดะห์ ครูต้นแบบการสอน STEM ศึกษาระดับประเทศ ได้รับการเสนอให้เป็น “Master Trainers for Inquiry-Based Science” ในระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. เมียนมา นายจอร์ซิน ออง ครูผู้ช่วยสอนอาวุโส (Senior Assistant Teacher) และสอนภาษาอังกฤษที่  No.8 Basic Education Middle School เมืองลาโชว์ รัฐฉาน 

7. ฟิลิปปินส์ นายมาเซโล ที โอทินเควท หัวหน้าครูในระดับพื้นที่ 5 โรงเรียน Governor Bado Dangwa Agro-Industrial, Kapangan, Benguet

8. สิงคโปร์  นายหยก จูน เม็ง หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและสังคม โรงเรียนประถมศึกษา Yu Neng

9. ติมอร์เลสเต นายวีเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ผู้อำนวยการและสอนภาษาอังกฤษ–โปรตุเกส โรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau (The Central Basic School of Tirilolo Baucau Vila)

10. เวียดนาม น.ส.ฮ่า หัน เฟื่อง สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Huong Can จังหวัด Phu Tho

11. ไทย น.ส.ประทิน เลี่ยนจำรูญ สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) พังงา จังหวัดพังงา

          

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยครูที่ได้รับรางวัลคุณากร ปี 2564 จำนวน 3 ราย คือ น.ส.กล่อมจิต ดอนภิรมย์ รร.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา รร.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จ.กำแพงเพชร และนายสิทธิชัย จันทร์คลาย รร.บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว 


ดูรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์ www.PMCA.or.th

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/844695


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ครูจากจังหวัดพังงา ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564