สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนราชวินิตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

21 พ.ค. 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนราชวินิตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คำขวัญ ปรัชญา ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด คติพจน์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชนแนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กอล์ฟ พงศธร ระหงษ์ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศ
เพิ่มเติม : - อายุ 27 เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : หลักสี่ วัชรพล เพิ่มสิน สายไหม คูบอน รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ วัชรพล เพิ่มสิน สายไหม คูบอน รามอินทรา

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กฤต กฤตเมธ เตชศรีศักดิ์สกุล ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ม.ธรรมศาสตร์ SIIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ; Master of Research in Medical Robotics, Imperial College London
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอน เน้นแก้ไขปัญหา ความไม่เข้าใจของผู้เรียน ทีละจุด - อายุ 29 เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (English Program, สองภาษา)
สถานที่ : หลักสี่ บางเขน รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ บางเขน รามอินทรา

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจน นายปฏิธาน ใจนา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิศวกรรมโยธา มช.
เพิ่มเติม : - อายุ 30

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1-ม.4
สถานที่ : หลักสี่ บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจน ปฏิธาน ใจนา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิศวกรรมโยธา มช.
เพิ่มเติม : - อายุ 29 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต ป.4-ม.3
สถานที่ : หลักสี่ บางเขน ปากเกร็ด รามอินทรา ดอนเมือง งามวงวาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ บางเขน ปากเกร็ด รามอินทรา ดอนเมือง งามวงวาน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โฟม นางสาวนิตยา มะโนทัย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ มรภ.พระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ 20 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ สอนในระดับอ.1-ม.6
สถานที่ : หลักสี่ รามอินทรา ห้วยขวาง ดินแดง รังสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ รามอินทรา ห้วยขวาง ดินแดง รังสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หมี ธาตรี ดีเคารพคุณ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาที่ม.เกษตร คณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม : - เพศชาย อายุ19ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : หลักสี่ แจ้งวัฒนะ จตุจักร ลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / หลักสี่ แจ้งวัฒนะ จตุจักร ลาดพร้าว

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนราชวินิตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร