สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนหอวัง จ.กรุงเทพมหานคร

21 พฤษภาคม 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนหอวัง จ.กรุงเทพมหานคร

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนหอวัง

เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดี 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คำขวัญ สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ (ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา)แนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนหอวัง
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อิ้งค์ ระวีวรรณ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ , ปริญญาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นนายทหารโภชนาการ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
เพิ่มเติม : การสอนจะเน้นเนื้อหาที่ผูเรียนไม่เข้าใจและจะใช้สอบ ไม่เน้นท่องจำ เน้นให้เข้าใจและเชื่อมโยงได้ - เพศหญิง อายุ 29 ปี ศาสนาพุทธ สูง 169 cm. น้ำหนัก 85 กิโลกรัม ผิวขาว ตาชั้นเดียว

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น ,วิทยาศาสตร์ ประถม- มัธยมต้น, วิทยาศาสตร์ ประถม- มัธยมต้น (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่ : ลาดพร้าว - วิภาวดีรังสิต, ตามแนวรถไฟฟ้า, (จันทร์-พฤหัสบดี) แถวเซนทรัลชลบุรี - มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว - วิภาวดีรังสิต, ตามแนวรถไฟฟ้า, (จันทร์-พฤหัสบดี) แถวเซนทรัลชลบุรี - มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โรส ศุภลักษณ์ ปัญญาประทีป ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - ม.1-6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - Grade11 (ม.5) Charles City High School ที่ Iowa, USA (นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 10 เดือน) - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
เพิ่มเติม : ใจเย็น สุภาพ - อายุ 22 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ น้ำหนัก 63 กก ส่วนสูง 153 ซม

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต - อนุบาล-ประถมต้น อังกฤษ - อนุบาล-ประถมต้น ภาษาไทย - อนุบาล ศิลปะ - อนุบาล-ประถมต้น
สถานที่ : ลาดพร้าว เลียบทางด่วน รามคำแหง รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว เลียบทางด่วน รามคำแหง รามอินทรา

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มีน น.ส.โชติกา กุมภันทอง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ปี3 ม.เกษตร มีประสบการณ์ในการสอนมากว่า3ปี สอนนักเรียนบดินทร3 8คน บดินทร1 1คน บางกะปิ 1คน อุดมศึกษา 2คน
เพิ่มเติม : ใจดีและใจเย็นมาก ลักษณะการสอนจะเน้นวิธีจริงมากกว่าท่องจำ - อายุ 20 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : ลาดพร้าว บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว บางกะปิ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โรส ธญาณี ศรีสุขสมบูรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : ใจดี เน้นสอนการบ้าน เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน ให้น้องๆชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น - อายุ23 เพศหญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม 1-6
สถานที่ : ลาดพร้าว จัตุจักร บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว จัตุจักร บางเขน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มาร์ค ธนาธิป ศรีพันธุ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : เน้นทำโจทย์ เพราะคณิตศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำ แต่คือการฝึกฝน - เพศชาย อายุ 27 ปี รูปร่างท้วม

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5-ป.6 และมัธยมต้น
สถานที่ : ลาดพร้าว, วังทองหลาง, รามอินทรา, บึงกุ่ม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว, วังทองหลาง, รามอินทรา, บึงกุ่ม

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอมป์ นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประสบการณ์การสอนมากกว่า 9 ปี
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอน อธิบายเนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้งเน้นการทำโจทย์ ให้เทคนิค สอนสนุก - อายุ 30 ปี เพศ หญิง ศาสนาพุทธ นน.52 กก. สูง 156 ซม. ผิวขาวเหลือง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ประถม-วัยทำงาน
สถานที่ : ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าววังหิน เสนานิคม ลาดปลาเค้า สุคนธสวัสดิ์ เกษตรนวมินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าววังหิน เสนานิคม ลาดปลาเค้า สุคนธสวัสดิ์ เกษตรนวมินทร์

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นัด ณัฐกานต์ เทพประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบ ป.โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.รามคำแหง (GPA 3.55) จบ ป.ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ (GPA 2.87) ปัจจุบันทำงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เคยทำงานที่ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
เพิ่มเติม : เป็นคนสนุกสนาน รักเด็ก ชอบสอนหนังสือ ลักษณะการสอน สบายๆ ไม่เครียด มีเอกสารเตรียมให้น้องตลอด ทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐาน และมีเอกสารนอกจากหนังสือเรียนให้ ฯลฯ - เพื่อนๆและพี่ๆ ที่ทำงานเรียกว่า นัดตี้ อายุ 30 ปี (เพศหญิง)

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประถม-มัธยม, คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป, เชาวน์ปัญญา
สถานที่ : ลาดพร้าว, บางกะปิ, รามคำแหง, พัฒนาการ, พระราม9, ศรีนครินทร์ หรือตามห้างสรรพสินค้า เช่น The Mall, Max Value, บิ๊กซี, โลตัส, เดอะไนท์, ซีคอน สแคว์, Ha Ha, พาราไดซ์ หรือตามร้านกาแฟแนว MRT/BTS 2.สุพรรณบุรี เช่น โรบินสัน, บิ๊กซี, โลตัส หรือตามร้านกาแฟ/ร้านอาหารในปั๊มน้ำมัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว, บางกะปิ, รามคำแหง, พัฒนาการ, พระราม9, ศรีนครินทร์ หรือตามห้างสรรพสินค้า เช่น The Mall, Max Value, บิ๊กซี, โลตัส, เดอะไนท์, ซีคอน สแคว์, Ha Ha, พาราไดซ์ หรือตามร้านกาแฟแนว MRT/BTS 2.สุพรรณบุรี เช่น โรบินสัน, บิ๊กซี, โลตัส หรือตามร้านกาแฟ/ร้านอาหารในปั๊มน้ำมัน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไปป์ ภวินท์ภัทร อิทธิภัทร์หิรัญ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปัจจุบันศึกษา ป.โท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ นิด้า
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น เอาใจใส่รายละเอียด - 25 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทย์ประถม ภาษาไทยประถม
สถานที่ : ลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย รามคำแหง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย รามคำแหง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฟิล์ม วรรณิกา มณีวรรณ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : สนุกสนาน ร่าเริง เป็นกันเอง - อายุ 25 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ป.1-ม.3
สถานที่ : ลาดพร้าว บางกะปิ มีนบุรี รามคำแหง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ลาดพร้าว บางกะปิ มีนบุรี รามคำแหง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนหอวัง จ.กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร, ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม1, โรงเรียนหอวัง