สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 2 )

19 สิงหาคม 2564

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 2 )

แนวข้อสอบเข้ามัธยม 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 50 ข้อ)

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 2 )

แนวข้อสอบเข้ามัธยม 4 

วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 50 ข้อ)

51. ในการทดสอบแป้ง เราสกัดคลอโรฟิลล์ออกโดยต้มใบไม้ในแอลกอฮอล์ เหตุผลที่ไม่ใช้น้ำเพราะข้อใด

1) น้ำกลายเป็นไอได้ง่าย
2) คลอโรฟิลล์ไม่ละลายน้ำ
3) น้ำต้มแล้วเดือดช้ากว่าแอลกอฮอล์
4) น้ำมีคลอรีนผสมอยู่ทำให้การทดลองไม่ได้ผล

 52. ข้อใดจัดเป็นสารเนื้อผสม

1) น้ำกะทิ ข้าวหลาม น้ำพริก
2) น้ำกะทิ ปูนขาว อากาศ
3) น้ำมะนาว ผงถ่าน พิมเสน
4) ดิน น้ำแกง น้ำส้มสายชู

 53. เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียว สารใดเป็นสารเนื้อผสม

1) การตกผลึก 
2) สมบัติทุกส่วนของสาร
3) การนำไฟฟ้า 
4) การละลาย

 54. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1) การระเหยของน้ำ 
2) การเปรี้ยวของนม
3) การละลายเกลือในน้ำ 
4) การหลอมเหลวเทียนไข

 55. ถ้าต้องการสกัดกลิ่นตะไคร้หอม ควรใช้ตัวทำละลายในข้อใดดีที่สุด

1) น้ำ 
2) แอลกอฮอล์
3) การกรอง 
4) คลอโรฟอร์ม

 56. ถ้าในน้ำเชื่อมมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ ควรใช้วิธีใดแยกเอาฝุ่นออก

1) การกลั่น 
2) การต้มจนแห้ง
3) การกรอง 
4) ตั้งทิ้งไว้ให้ระเหิด

 57. เมื่อนำเอาทองเหลืองไปหลอมเหลวพลังจะถูกดูดเข้าไปเพื่ออะไร

1) เพิ่มพลังงานจลน์ในโมเลกุล
2) เกิดปฏิกิริยาดูดกลืนพลังงานความร้อน
3) ลดพลังงานจลน์ที่อยู่ในระบบ
4) ทำให้ปริมาตรของของแข็งเพิ่มขึ้น

 58. ข้อปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องคือข้อใด

1) ดูปริมาณที่บรรจุเพื่อจะได้มากๆ
2) ดูยี่ห้อที่คนนิยมซื้อมารับประทาน
3) กระป๋องต้องไม่บวม บุบ บู้บี้
4) ดูลักษณะสีของกระป๋องที่บรรจุ

 59. สารประเภทใดที่แยกโดยวิธีโครมาโทกราฟี

1) สารเนื้อเดียว 
2) เป็นของเหลว 
3) สารเนื้อผสม 
4) สารละลาย

 60. สารที่ใช้ในบ้านข้อใดเป็นกรดทั้งหมด

1) น้ำส้มสายชู น้ำสบู่ 
2) น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน
3) น้ำปลา ยาสีฟัน 
4) น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำส้มสายชู

 61. สารละลายอิ่มตัว จะสามารถละลายได้อีกเมื่อใด

1) ให้ความร้อนเพิ่มขึ้น 
2) ให้ตัวละลายเพิ่มขึ้น
3) ให้ความเย็นเพิ่มขึ้น 
4) ทำให้ตกผลึก

 62. ต้นไม้เป็นปอดของโลก ช่วยฟอกอากาศพิษ อากาศพิษเป็นออกไซด์ของธาตุใด

1) ไนโตรเจน 
2) คาร์บอน
3) ออกซิเจน 
4) ซัลเฟอร์

 63. ข้อใดส่งผลให้ค่าของแรงเสียดทานมากหรือน้อย

1) ลักษณะพื้นที่ผิวสัมผัส  แรงกดตามแนวดิ่ง
2) พื้นที่ผิวสัมผัส  ชนิดของวัตถุ
3) พื้นที่ผิวสัมผัส  แรงกดตามแนวดิ่ง
4) ลักษณะพื้นที่ผิวสัมผัส  พื้นที่ผิวสัมผัส

 64. เราสามารถลดแรงเสียดทานได้อย่างไร

1) เลือกใช้ผิวสัมผัสที่เรียบ
2) เลือกใช้ล้อรถที่มีดอกยาง
3) เลือกใช้รองเท้าที่พื้นไม่เรียบ
4) เพิ่มแรงกดระหว่างผิวสัมผัส

 65. เมื่อฝนตกถนนเปียก เหตุใดรถแล่นบนถนนจึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

1) เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับล้อมากขึ้น
2) ถนนเปียกทำให้ไม่เกิดแรงเสียดทาน
3) เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับล้อน้อยลง
4) ถนนเปียกทำให้เบรกรถไม่ได้

 66. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1) การปล่อยหรือทิ้งวัตถุลงมาจะมีค่า u = 0 
2) เวลาที่ใช้ในตอนขึ้นจะไม่เท่ากับเวลาที่ใช้ในตอนลง
3) ความเร็วที่จุดสูงสุด = 1 เสมอ 
4) การขว้างจะมีค่าของความเร็วต้น u = 0

 67. เครื่องกลในข้อใดที่ช่วยผ่อนแรง

1) ที่เปิดขวด 
2) คีมคีบถ่าน
3) ตะเกียบ 
4) แหนบ

 68. ขณะที่ใช้ท่อนไม้งัดก้อนหิน เปรียบได้กับสิ่งใด

1) คีมตัดลวด 
2) ที่เปิดขวด
3) กรรไกรตัดเล็บ 
4) ไม้กระดก

 69. จากรูป A จะต้องมีน้ำหนักเท่าใดจึงจะทำให้คานสมดุล

69. จากรูป A จะต้องมีน้ำหนักเท่าใดจึงจะทำให้คานสมดุล


1) 100 g 
2) 150 g
3) 200 g 
4) 300 g

 70. อุปกรณ์ใดใช้หลักโมเมนต์ดังรูป

70. อุปกรณ์ใดใช้หลักโมเมนต์ดังรูป


1) ครกกระเดื่อง 
2) คีมคีบน้ำแข็ง
3) เบ็ดตกปลา 
4) ตะเกียบ

 71. คานชนิดใดบ้างที่ช่วยผ่อนแรง

1)
1
เมื่อ FE = FW 
2) 
2

3)
3

4) 
4


 72. การเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยาคือข้อใด

1) เครื่องบิน 
2) เรือหางยาว
3) จรวด 
4) รถจักรยาน

 73. ในการเคลื่อนที่สู่อวกาศสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือข้อใด

1) ก๊าซไนโตรเจน 
2) มวล
3) แรงเสียดทาน 
4) เชื้อเพลิง

 74. ข้อใดคือหลักของเครื่องกล

1) เครื่องผ่อนแรง 
2) เครื่องผ่อนแรงและเครื่องอำนวยความสะดวก
3) เครื่องผ่อนแรงและผ่อนงาน 
4) ถ้าออกแรงพยายามมากจะได้ภาระงานน้อย

 75. งานที่ได้จากสูตร W = F x S ข้อใดบ้างที่เกิดงาน

1) S = 0 
2) F = 0
3) F ตั้งฉากกับ S 
4) F ไม่ตั้งฉากกับ S

 76. ในการดูลายมือ หมอดูมักจะใช้แว่นขยายซึ่งทำด้วยเลนส์นูน ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

1) มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ 
2) เป็นภาพจริงและมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ
3) เป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ระยะระหว่างจุดโฟกัส 
4) เป็นภาพจริงและภาพเสมือนก็ได้

 77. ถ้าใช้แว่นขยายที่มีความยาวโฟกัส f ระยะวัตถุ s จะมีค่าในข้อใดภาพจึงจะชัดเจน

1) f = s 
2) s > f
3) s < f 
4) f < s < 2f

 78. พลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต่อการประกอบอาชีพใดมากที่สุด

1) ทำนาข้าว 
2) ทำนาเกลือ
3) ทำไร่ชากาแฟ 
4) ทำไร่ยาสูบ

 79. R1 R2 R3
R1 = 8 โอห์ม
R2 = 10 โอห์ม
 R3 = 5 โอห์ม
จากรูป ค่าความต้านทานทั้งหมดคือข้อใด

จากรูป ค่าความต้านทานทั้งหมดคือข้อใด


1) 23 โอห์ม 
2) 15 โอห์ม
3) 13 โอห์ม 
4) 18 โอห์ม

 80. จากสมการ CaC2 + H2O  Ca(OH)2 + C2H2 + heat ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นแบบใด

1) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
2) ปฏิกิริยาคายความร้อน
3) ปฏิกิริยาดูดความร้อน 
4) ถูกทุกข้อ

 81. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีความต้านทาน 110 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีความต่างศักย์ระหว่างปลายขั้ว ทั้งสองเป็น 220 โวลต์

1) 2 แอมแปร์ 
2) 0.5 แอมแปร์
3) 50 แอมแปร์ 
4) 11 แอมแปร์

 82. ข้อใดเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบการพาความร้อน

1) อาหารสุกจากการนึ่ง 
2) การเผาเส้นลวด
3) ช้อนโลหะจุ่มน้ำร้อน 
4) นั่งผิงไฟ

 83. วัตถุเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ถ้าให้พลังงานความร้อนเท่ากัน วัตถุชนิดใด
จะขยายตัวได้ดีที่สุด

1) ทองแดง 
2) น้ำ 
3) ก๊าซออกซิเจน 
4) แคลเซียม 

 84. วางวัตถุอยู่หน้าเลนส์ห่างจากเลนส์ 5 เซนติเมตร มีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ข้อใดคือชนิดและขนาดของภาพ

1) ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
2) ภาพเสมือนหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
3) ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุ
4) ภาพจริงขนาดเท่ากับวัตถุ

 85. ลวดตัวนำไฟฟ้าจะมีความต้านทานไฟฟ้าลดลงเมื่อทำให้ลวดเป็นอย่างไร

1) ขนาดเล็กและสั้นลง 
2) ขนาดเล็กและยาวขึ้น
3) ขนาดใหญ่ขึ้นและสั้นลง 
4) ขนาดใหญ่และยาวขึ้น

 86. หม้ออบไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 940 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ความต้านทานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคือข้อใด

1) 4.27 โอห์ม 
2) 0.23 โอห์ม
3) 51.48 โอห์ม 
4) 42.72 โอห์ม

 87. ข้อดีของหลอดฟลูออเรสเซนต์คอมแพคคือข้อใด

1) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
2) ขณะใช้งานหลอดจะมีความร้อนมากกว่าหลอดมีไส้
3) กินไฟมากกว่าหลอดไส้ 4 เท่า
4) มีความสว่างน้อยกว่าหลอดไส้

 88. เรานำหลักการสะท้อนกลับหมดของแสงมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ในข้อใด

1) เลเซอร์ 
2) เส้นใยแสง
3) แท่งทับทิม 
4) เลเซอร์กึ่งตัวนำ

 89. หลักเกณฑ์ในการแบ่งดินออกเป็น 3 ประเภท คือข้อใด

1) สีของเนื้อดิน 
2) ขนาดของเนื้อดิน
3) การดูดซึมน้ำของเนื้อดิน 
4) แร่ธาตุที่อยู่ในดิน

 90. ขั้วโลกใต้มีขั้วแม่เหล็กโลกคือข้อใด

1) ขั้วลบ 
2) ขั้วใต้
3) ขั้วบวก 
4) ขั้วเหนือ

 91. สารในข้อใดจัดเป็นสารแม่เหล็ก

1) โคบอลต์ นิเกิล เหล็ก 
2) สังกะสี แพลทินัม อะลูมิเนียม
3) ทองคำ อะลูมิเนียม ปรอท 
4) โซเดียมคลอไรด์ สังกะสี ทองคำ

 92. การระเหยของสารละลายในข้อใดทำให้เกิดหินงอก หินย้อย

1) ไนโตรเจนไดออกไซด์
2) แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
3) แคลเซียมคาร์บอเนต
4) กรดกำมะถัน

 93. ขณะที่อุณหภูมิถึงจุดน้ำค้าง อากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด

1) 100% 
2) 80%
3) 60% 
4) 50%

 94. ข้อใดคือประโยชน์ของโอโซนต่อโลกมนุษย์

1) แตกตัวทำให้ได้ก๊าซออกซิเจนมากขึ้น
2) ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นวิทยุ
3) ช่วยให้ความหนาแน่นของอากาศมากขึ้น
4) ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต

 95. ในอากาศแห่งหนึ่งมีปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 14 กิโลกรัม จะมีความหนาแน่นเท่าใด

1) 1.4 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2) 0.71 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
3) 140 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4) 14 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 96. แผ่นเปลือกโลกในข้อใดที่รองรับพื้นที่ประเทศไทย

1) แผ่นแอนตาร์กติก 
2) แผ่นแปซิฟิก
3) แผ่นยูเรเชีย 
4) แผ่นอินเดีย

 97. ก๊าซชีวภาพ หรือ biogas หมายถึงข้อใด

1) บิวเทน 
2) อีเทน
3) มีเทน 
4) โพรเทน

 98. ข้อใดคือความหมายของเอกภพ

1) การศึกษาเรื่องราวของวัตถุต่างๆ ในท้องฟ้า 
2) กลุ่มก๊าซและกลุ่มฝุ่นผงในอวกาศ
3) ระบบของดาราจักรเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล 
4) แหล่งรวบรวมดาวฤกษ์

 99. กลุ่มดาวเต่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

1) ดาวลูกไก่ 
2) ดาวประจำเมือง
3) ดาวไถ 
4) ดาวนายพราน

 100. ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะมากที่สุดคือข้อใด

1) อัลฟ่าเซจูรี 
2) ดาวพรอกซิมา เซนทอรี
3) แมกเจลแลน 
4) ควอซาร์

เฉลยชุดที่ 2 

51. 2)
52. 1)
53. 2)
54. 2)
55. 2)
56. 3)
57. 1)
58. 3)
59. 1)
60. 4)
61. 1)
62. 2)
63. 1)
64. 1)
65. 3)
66. 1)
67. 1)
68. 2)
69. 3)
70. 1)
71. 3)
72. 4)
73. 2)
74. 2)
75. 4)
76. 3)
77. 3)
78. 2)
79. 1)
80. 2)
81. 1)
82. 1)
83. 3)
84. 1)
85. 3)
86. 3)
87. 1)
88. 2)
89. 2)
90. 4)
91. 1)
92. 2)
93. 1)
94. 4)
95. 1)
96. 3)
97. 3)
98. 3)
99. 3)
100. 2)

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 2 )

ข้อสอบเข้ามัธยม4วิทยาศาสตร์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, doc, test