สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

04 ตุลาคม 2565

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงอะไร ก. ข้อมูลที่มีการแปลงรูปแบบเป็นสัญญาณดิจิทัล ข. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สัมผัสได้ ค.

โจทย์การงาน อาชียและเทคโนโลยี่มัธยม 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1


วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงอะไร 

 ก. ข้อมูลที่มีการแปลงรูปแบบเป็นสัญญาณดิจิทัล 
 ข. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สัมผัสได้ 
 ค. เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 ง. บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

เฉลย

ตอบ ค. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, test