สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

04 ตุลาคม 2565

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

รหัสที่แทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขในระบบฐานสอง เรียกว่าอะไร ก. รหัสผ่าน ข. รหัสข้อมูล ค. รหัสแอสกี ง. รหัสผู้ใช้งาน

โจทย์การงาน อาชียและเทคโนโลยี่มัธยม 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1


วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


รหัสที่แทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขในระบบฐานสอง เรียกว่าอะไร 

 ก. รหัสผ่าน 
 ข. รหัสข้อมูล 
 ค. รหัสแอสกี 
 ง. รหัสผู้ใช้งาน

เฉลย

ตอบ ค. รหัสแอสกี ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสที่แทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขในระบบฐานสอง เป็นการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสองสถานะ คือปิดและเปิด มีการกำหนดใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานทั้งสอง


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

โจทย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1, test