สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 รร.จุฬาภรณ์ และห้องวมว.

01 พฤศจิกายน 2565

โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 รร.จุฬาภรณ์ และห้องวมว.

เหตุใด ผู้ทดลองจึงต้องนําถุงพลาสติกปิ ดคลุมกระถางต้นไม้ และอธิบายวิธีการวัดปริมาณการสูญเสียนํ้า เฉลย

โจทย์วิทยาศาสตร์มัธยม 3สอบเข้า ม.4

โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์มัธยม 3


โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 รร.จุฬาภรณ์ และห้องวมว. - สอบเข้า ม.4


เหตุใด ผู้ทดลองจึงต้องนําถุงพลาสติกปิ ดคลุมกระถางต้นไม้ และอธิบายวิธีการวัดปริมาณการสูญเสียนํ้า

เฉลยต้องการควบคุมไม่ให้มีการระเหยของไอนํ้าจากกระถางและดินวัดปริมาณการสูญเสียนํ้าโดยการชั่งนํ้าหนักของกระถางต้นไม้ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแล้วหานํ้าหนักและมวลของไอนํ้าที่หายไป

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 รร.จุฬาภรณ์ และห้องวมว.

โจทย์วิทยาศาสตร์มัธยม3, โจทย์สอบเข้ามัธยม4, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test