สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้า ม.4 รร.ดัง

01 พฤศจิกายน 2565

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้า ม.4 รร.ดัง

นํ้าหนักของวัตถุบนโลกอ่านได้ 600 นิวตัน ถ้าสนามแรงโน้มถ่วงของโลกเป็ น 10 นิวตัน/กิโลกรัม และสนามแรงโน้มถ่วงของดาวแอลฟาเป็ น 1.5 นิวตัน/กิโลกรัม กาหนดใ

โจทย์วิทยาศาสตร์มัธยม 3สอบเข้า ม.4

โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์มัธยม 3


แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้า ม.4 รร.ดังสอบเข้า ม.4


นํ้าหนักของวัตถุบนโลกอ่านได้ 600 นิวตัน ถ้าสนามแรงโน้มถ่วงของโลกเป็ น 10 นิวตัน/กิโลกรัม และสนามแรงโน้มถ่วงของดาวแอลฟาเป็ น 1.5 นิวตัน/กิโลกรัม กาหนดให้แรงดึงดูดของโลกต่อวัตถุ มีค่าเท่ากบผลคูณของมวล วัตถุกบสนามแรงโน้มถ่วงของโลก

เฉลยวิธีคิด 

 นํ้าหนัก = mg 
 m = มวล 
 g = สนามแรงโน้มถ่วง 

นํ้าหนักวัตถุบนโลก  600 N = mg 
                                 600 N = m ×10 N/kg 
                                        m = 60 kg : มวลวัตถุบนโลก = 60 kg 

นํ้าหนักวัตถุบนดาวแอลฟา  = mg   ( m ของวัตถุเท่าเดิมคือ 60 kg )  
                                            = 60 kg × 1.5 N/kg 
                                            = 90 N 

 ฉะนั้น.. 
 12.1 วัตถุกอนนี้จะมีมวลบนโลกไม่ต่างจาก มวลบนดาวแอลฟา 
 12.2 นํ้าหนักของวัตถุกอนนี้บนโลก ต่างจาก บนดาวแอลฟา 600 N -90 N = 510 N


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้า ม.4 รร.ดัง

โจทย์วิทยาศาสตร์มัธยม3, โจทย์สอบเข้ามัธยม4, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test