สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

26 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย
ก. เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
ข. เพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทยทุกคน
ค. เพราะพระพุทธศาสนามีความสำคัญกว่าศาสนาอื่นๆ
ง. เพราะพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในไทยเป็นเวลานานแล้ว

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาต่างๆ
ก. พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา
ข. พระเยซูประสูติในดินแดนปาเลสไตน์
ค. นบีมุฮัมมัดมีพระชนมายุรวม 63 ปี
ง. คุรุนานักประสูติที่ประเทศเนปาล

3. เรื่องใดต่อไปนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ก. เรื่องพระราธะ 
ข. เรื่องทีฆีติโกสลชาดก
ค. เรื่องสัพพทาฐิชาดก 
ง. เรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เฉลย

1. ตอบ ก 
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในการดำเนินชีวิต ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย

2. ตอบ ง 
เพราะคุรุนานักเป็นศาสดาของศาสนาสิข ท่านประสูติที่ประเทศอินเดีย

3. ตอบ ข 
เพราะข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรปรากฏในทีฆีติโกสลชาดกตอนที่ทีฆาวุกุมารระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาให้ไว้ว่า เวรย่อมระงับด้วยการ
ไม่จองเวร จึงไม่คิดประทุษร้ายต่อพระเจ้าพรหมทัต และทั้งสองก็เข้าใจและให้อภัยกันในที่สุด


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาสังคมศึกษา, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test