สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

26 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. ข้อใดเรียงลำดับการเจริญเติบโตของมนุษย์ตามช่วงวัยได้ถูกต้อง
ก. วัยแรกเกิด - วัยทารก - วัยเด็ก - วัยผู้ใหญ่
ข. วัยแรกเกิด - วัยเด็ก - วัยเรียน - วัยผู้ใหญ่
ค. วัยแรกเกิด - วัยเด็ก - วัยรุ่น - วัยผู้ใหญ่
ง. วัยทารก - วัยเรียน - วัยรุ่น - วัยผู้ใหญ่ 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคน
ก. ระยะก่อนเกิดจะมีพัฒนาการเร็วกว่าช่วงวัยอื่นๆ
ข. วัยเด็กช่วงก่อนวัยเรียนจะเริ่มมีฟันแท้งอกขึ้นมา
ค. ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางเพศอย่างชัดเจน
ง. วัยผู้ใหญ่ช่วงวัยกลางคนเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถอย

3. อาหารในข้อใดต่อไปนี้ให้สารอาหารเหมือนกัน
ก. ถั่วลิสงต้ม – นมสด
ข. ขนมปัง – ไข่ดาว
ค. ข้าวเหนียว – หมูปิ้ง
ง. ไก่ทอด – มันฝรั่งทอด

เฉลย

1. ตอบ ค 
เพราะการเจริญเติบโตของมนุษย์ แบ่งเป็น 4 ช่วงวัย ดังนี้
1) วัยทารก (วัยแรกเกิด) แรกเกิด ถึง 1 ปี
2) วัยเด็ก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วัยก่อนวัยเรียน อายุ 1 - 6 ปี
วัยเรียน อายุ 6 - 12 ปี
3) วัยรุ่น อายุ 13 - 19 ปี
4) วัยผู้ใหญ่ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยหนุ่มสาว อายุ 20 - 39 ปี
วัยกลางคน อายุ 40 - 59 ปี
วัยชรา อายุ 60 ปีขึ้นไป

2. ตอบ ข 
เพราะฟันแท้ของคนเราจะเริ่มงอกเมื่ออายุประมาณ 6 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน

3. ตอบ ก 
เพราะถั่วลิสงกับนมสดให้สารอาหารโปรตีนเหมือนกัน
ข. ขนมปัง – ให้คาร์โบไฮเดรต / ไข่ดาว – ให้โปรตีน
ค. ข้าวเหนียว – ให้คาร์โบไฮเดรต / หมูปิ้ง – ให้โปรตีน
ง. ไก่ทอด – ให้โปรตีน ไขมัน / มันฝรั่งทอด – ให้คาร์โบไฮเดรต ไขมัน


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาวิทยาศาสตร์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test