สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

26 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา

วิชาหลักภาษาไทย

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. ประโยคในข้อใดมีคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกลํ้า
ก. จึงสระสรงองค์สำอางอินทรีย์
ข. หวีเกศกันไรใส่กรอบหน้า
ค. เมื่อเสร็จจึ่งเสด็จลีลา
ง. ทรงสุคนธ์ปนทองอุไรเรือง

2. ข้อใดมีคำอักษรนำมากที่สุด
ก. วารีชำระรดจนหมดหมอง
ข. อร่ามเรืองรุ้งดังดวงดาว
ค. ขัดขมิ้นแน่นเนื้อนวลละออง
ง. บรรจงทรงภูษาสีเศวตร

3. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. ลักษณ์ อ่านว่า ลัก
ข. สาส์น อ่านว่า สาน
ค. คอนเสิร์ต อ่านว่า คอน – เสิด
ง. พราหมณ์ อ่านว่า พรา – หม

เฉลย

1. ตอบ ข 
คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกลํ้า เป็นคำควบกลํ้าแท้
ข้อ ข. มีคำควบกลํ้าแท้ คือ กรอบ
ส่วนข้อ ก. สระ สรง อินทรีย์ เป็นคำควบไม่แท้
ข้อ ค. เสร็จ เป็นคำควบไม่แท้
ข้อ ง. ทรง เป็นคำควบไม่แท้

2. ตอบ ก 
ข้อ ก. มีคำอักษรนำ 2 คำ คือ หมด หมอง
ข้อ ข. มีคำอักษรนำ 1 คำ คือ อร่าม
ข้อ ค. มีคำอักษรนำ 1 คำ คือ ขมิ้น
ข้อ ง. มีคำอักษรนำ 1 คำ คือ เศวตร

3. ตอบ ง 
พราหมณ์ อ่านว่า พราม ตัวการ์รันต์ คือ ห_ณ์


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาหลักภาษาไทย, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test