สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100 ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

11 มกราคม 2566

100 ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวอย่าง

1. ข้อใดเป็ นการทําความสะอาดโซฟาที่ทําจากหนังได้อยาง่ เหมาะสมที่สุด
ก. ใช้ผ้าชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ข. ปัดฝุ่ นละออง ใช้ผ้าชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ค. ใช้ผ้าชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ด แล้วใช้ผ้าชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ง. ปัดฝุ่นละออง แล้วใช้ผ้าชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ด จากนั้นใช้ผ้าชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด และใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา

2. อุ๋ยกวาดเพดาน กวาดพื้น และถูพื้นห้องรับแขกทุกสัปดาห์ นักเรียนคิดวา อุ๋ยปฏิบัติ ได้เหมาะสมหรือไม่ อยางไร 
ก. เหมาะสม เพราะควรทําความสะอาดตามขั้นตอนแบบนี้ทุกครั้ง จึงจะสะอาด
ข. เหมาะสม เพราะต้องกวาดเพดานห้องรับแขกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีหยากไย
ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรกวาดพื้นก่อน แล้วจึงกวาดหยากไยบนเพดาน 
ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรทําความสะอาดห้องรับแขกทุกวัน

3. จอยต้องการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง จอยควรปลูกพืชในข้อใด
ก. คะน้า ชะอม มะเขือเทศ
ข. แค พลูด่าง กะหลํ่าดอก
ค. ชบา กระดังงา ถัวฝักยาว
ง. โสน โหระพา เศรษฐีเรือนนอก

เฉลย

1. ตอบ ข 
เพราะเครื่องเรือนที่เป็ นหนังควรทําความสะอาดโดยปัดฝุ่ นละออง ใช้ผ้าชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดเพื่อให้ขึ้นเงา ไม่ควรใช้ผ้าที่เปี ยกนํ้าเช็ด อาจทําให้หนังชํารุดได้

2. ตอบ ง 
เพราะควรกวาดพื้น และถูพื้นห้องรับแขกทุกวัน ส่วนการกวาดเพดานอาจจะกวาดอยางน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อทําให้ห้องรับแขกสะอาด และไม่เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค

3. ตอบ ก 
เพราะ ข. พลูด่างเป็ นไม้ประดับ 
ค. ชบา และกระดังงาเป็ นไม้ดอก
ง. เศรษฐีเรือนนอกเป็นไม้ประดับ 
ก.จึงเป็นคําตอบที่ถูก


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100 ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

โจทย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test