สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ดาวน์โหลดหนังสือเรียนทักษะภาษา ประถมศึกษาปีที่3 (pdf)

15 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนทักษะภาษา ประถมศึกษาปีที่3 (pdf)

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชุดภาษาเพื่อชีวิต หนังสือเรียนชุดนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาจากการรับรู้ในธรรมชาติและความงามของภาษา ภูมิปัญญา

 

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนทักษะภาษา ประถมศึกษาปีที่3 (pdf)

หนังสือทักษะภาษา ประถม3

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชุดภาษาเพื่อชีวิต หนังสือเรียนชุดนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาจากการรับรู้ในธรรมชาติและความงามของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในแต่ละบทจะแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • ส่วนที่หนึ่ง กิจกรรมฝึกความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องจากหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่เรียนรู้
  • ส่วนที่สอง กิจกรรมฝึกการอ่านและการตอบคำถาม คิดวิเคราะห์ เรียงลำดับเหตุการณ์
  • ส่วนที่สาม กิจกรรมเกี่ยวกับสาระหลักการใช้ภาษา
  • บทที่สี่ กิจกรรมฝึกการเขียน ประกอบด้วย การแต่งประโยคจากภาพ การคัดลายมือTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนทักษะภาษา ประถมศึกษาปีที่3 (pdf)

แจกหนังสือน่าอ่าน, ดาวน์โหลด, หนังสือภาษาไทย, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download