สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สิงค์โปร์ ประถม Primary School Math Practice

08 กุมภาพันธ์ 2567

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สิงค์โปร์ ประถม Primary School Math Practice

Singapore math is a teaching method based on the national mathematics curriculum used for first through sixth grade in Singaporean schools.

Singapore math

Singapore math 

is a teaching method based on the national mathematics curriculum used for first through sixth grade in Singaporean schools. 

The term was coined in the United States to describe an approach originally developed in Singapore to teach students to learn and master fewer mathematical concepts at greater detail as well as having them learn these concepts using a three-step learning process: concrete, pictorial, and abstract. In the concrete step, students engage in hands-on learning experiences using physical objects which can be everyday items such as paper clips, toy blocks or math manipulates such as counting bears, link cubes and fraction discs. This is followed by drawing pictorial representations of mathematical concepts. Students then solve mathematical problems in an abstract way by using numbers and symbols.

The development of Singapore math began in the 1980s when Singapore's Ministry of Education developed its own mathematics textbooks that focused on problem solving and developing thinking skills. Outside Singapore, these textbooks were adopted by several schools in the United States and in other countries such as Canada, Israel, the Netherlands, Indonesia, Chile, Jordan, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Japan, South Korea, the Philippines and the United Kingdom. Early adopters of these textbooks in the U.S. included parents interested in homeschooling as well as a limited number of schools. These textbooks became more popular since the release of scores from international education surveys such as Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) and Programme for International Student Assessment (PISA), which showed Singapore at the top three of the world since 1995. U.S. editions of these textbooks have since been adopted by a large number of school districts as well as charter and private schools.

Three-step learning process

Three-step learning process

A bar model used to solve an addition problem. This pictorial approach is typically used as a problem-solving tool in Singapore math.
Singapore math teaches students mathematical concepts in a three-step learning process: concrete, pictorial, and abstract. This learning process was based on the work of an American psychologist, Jerome Bruner. In the 1960s, Bruner found that people learn in three stages by first handling real objects before transitioning to pictures and then to symbols. The Singapore government later adapted this approach to their math curriculum in the 1980s.

The first of the three steps is concrete, wherein students learn while handling objects such as chips, dice, or paper clips. Students learn to count these objects (e.g., paper clips) by physically lining them up in a row. They then learn basic arithmetic operations such as addition or subtraction by physically adding or removing the objects from each row.

Students then transition to the pictorial step by drawing diagrams called "bar-models" to represent specific quantities of an object. This involves drawing a rectangular bar to represent a specific quantity. For instance, if a short bar represents five paper clips, a bar that is twice as long would represent ten. By visualizing the difference between the two bars, students learn to solve problems of addition by adding one bar to the other, which will, in this instance, produce an answer of fifteen paper clips. They can use this method to solve other mathematical problems involving subtraction, multiplication, and division. Bar modeling is far more efficient than the "guess-and-check" approach, in which students simply guess combinations of numbers until they stumble onto the solution.

Once students have learned to solve mathematical problems using bar modeling, they begin to solve mathematical problems with exclusively abstract tools: numbers and symbols.โจทย์ข้อสอบ Singapore math พร้อมเฉลย

  • ระดับ P1 จำนวน 6 ไฟล์ ร่วม 300 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 100 บาท 
  • ระดับ P2 จำนวน 6 ไฟล์ ร่วม 300 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 100 บาท 
  • ระดับ P3 จำนวน 10 ไฟล์ ร่วม 500 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 150 บาท 
  • ระดับ P4 จำนวน 10 ไฟล์ ร่วม 500 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 150 บาท 
  • ระดับ P5 จำนวน 10 ไฟล์ ร่วม 500 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 150 บาท 
  • ระดับ P6 จำนวน 10 ไฟล์ ร่วม 500 ข้อ พร้อมเฉลย ราคา 150 บาท 


ราคา : รวมทั้งหมด 6 ระดับชั้น 580 บาท

สั่งซื้อที่ Line : @tutorferry


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สิงค์โปร์ ประถม Primary School Math Practice

โจทย์พร้อมเฉลย, โจทย์Math, เฉลยแนวข้อสอบ, News, Singapore-math