สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » มาแล้ว! คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024

03 พฤษภาคม 2567

มาแล้ว! คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024

คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024 หลักสูตรเร่งรัด 3 สัปดาห์ สำหรับรอบ basic knowledge ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

 

คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024

คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024

หลักสูตรเร่งรัด 3 สัปดาห์ สำหรับรอบ basic knowledge ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2024

ประกอบด้วย

 aptitude test ( 18 ชั่วโมง 5500 บาท )
 math ( 30 ชั่วโมง 9000 บาท )
 physics ( 30 ชั่วโมง 9000 บาท )

ราคารวม (3วิชา) 23,500 บาท

★ หากซื้อหนังสือ student pilot กับสถาบันแล้ว นำค่าหนังสือ 980 บาท มาเป็นส่วนลดได้เมื่อลงเรียนทั้ง 3 วิชา


ติว aptitude test โดย ครูพี่อาร์ม

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติวสอบนักบิน (Student Pilot)ของทุกสายการบิน พร้อมทั้งมีแนวข้อสอบมากมายให้ฝึก


ติว math โดย ครูพี่แจ้ 

ปริญญาโทคณิตศาสตร์ และปริญญาตรีคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำเทคนิคทำโจทย์ สูตรลัด ทำโจทย์ยังไงให้ทันเวลา


ติว physics โดย ครูพี่วิทย์ 

ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์สอน 8 ปี เน้นเข้มข้น สอนลึก เนื้อหาแน่น

-------------------------------

1. ความถนัด (Aptitude)

• Logical Reasoning Skill

• Spatial Orientation Skill

• Scanning Skill

• Basic Calculation Skill

• Memory Skill

2. คณิตศาสตร์ (Mathermatics)

• เซต (Set)

• จํานวนจริง

• ฟังกชัน

• เมทริกซ์

• ฟังกชั นเอ็กโปเนเชียลและลอการิทึม

• จํานวนเชิงซ้อน

• เรขาคณิตวิเคราะห์

• ฟังกชั นตรีโกณมิติ

• เวกเตอร์

• ลําดับและอนุกรม

• แคลคูลัส

• กำหนดการเชิงเส้น

• ตรรกศาสตร์

• ความน่าจะเป็ น

• สถิติ

3. ฟิสิกส์ (Physics)

• การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ

• แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่

• การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

• งานและพลังงาน

• โมเมนตัม

• การเคลื่อนที่แบบหมุน

• สมดุลกล

• ของไหล

• ความร้อน

• คลื่นกล

• เสียง

• แสง

• ไฟฟ้าสถิต

• ไฟฟ้าแม่เหล็ก

• ไฟฟ้ากระแสสลับ

• ฟิ สิกส์อะตอม

• ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

มาแล้ว! คอร์สติวสอบทุนนักบิน student pilot 2024

คอร์สติวสอบSP, ทุนนักบิน, สอบทุนนักบิน, Student Pilot