สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » รับสมัคร Student Pilot Recruitment 2024 การบินไทย

04 พฤษภาคม 2567

รับสมัคร Student Pilot Recruitment 2024 การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายทรัพยากรบุคคล ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน และเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายทรัพยากรบุคคล ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน และเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละขั้นตอนตามที่ระบุข้างต้น ดังนี้

ลิ้งค์รับสมัคร SP. การบินไทย Student Pilot Recruitment 2024

https://applicants.thaiairways.com/login

★★★★★

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายทรัพยากรบุคคล ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน และเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละขั้นตอนตามที่ระบุข้างต้น ดังนี้ 


คุณสมบัติ
ชายและหญิงไทยอายุไม่เกิน 32 ปี (นับอายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป)
พ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
การศึกษา
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ
– กำลังศึกษา จะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สุขภาพ และ สายตาดี
– ผู้สมัครที่สวมแว่นตา หรือ ผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบ (ดูกำหนดการสอบใน Website ข้างต้น) จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination โดยแพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้น จะต้องนำแว่นตา หรือประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย โดยจะต้องทำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการตรวจร่างกาย
– โดยผู้สมัครต้องมีค่าสายตาสั้นไม่เกิน 600, สายตายาวไม่เกิน 500 และสายตาเอียงไม่เกิน 200 (และใช้ค่าเดียวกันนี้กับผู้สมัครที่ผ่านการทำ Lasik ด้วยเช่นกัน)
ชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ หญิงมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
ไม่มีประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– THAI TEP (THAI Test of English Proficiency) มีคะแนนตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป หรือ
– TOEIC (English-language Proficiency Test) มีคะแนนตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียมไว้สำหรับการสมัคร

     เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง และ สำเนา) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ Passport
ทะเบียนบ้าน
– ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้าน ต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่งขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เท่านั้น
– ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด.8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
– ผู้สมัครที่ยังรับราชการทหารอยู่ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ระบุตัวตนได้
ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ของปริญญาตรี
– สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาในปี 2567 และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ หนังสือรับรองจบการศึกษา
– สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ให้ใช้ หนังสือคาดว่าจะจบการศึกษา ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัย
Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
– สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้ใช้ Transcript ที่มีผลการศึกษาถึงเทอมสุดท้าย
– สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศให้นำใบ Transcript ไปขอใบเทียบวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนนำมายื่น
ใบแสดงผลสอบ THAI-TEP หรือ TOEIC (สมัครสอบ THAI-TEP คลิกที่นี่) 
– สำหรับผลสอบ TOEIC รับเฉพาะที่เป็นผลสอบแบบ Personal เท่านั้น
– ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น
***สำหรับผลการสอบภาษาอังกฤษ บริษัทฯจะขอเมื่อท่านผ่านการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วโดยจะแจ้งวันรายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง***
     ในปีนี้ บริษัทฯ จะไม่เก็บเอกสารการสมัครใดๆ แต่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และจะกำหนดให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารทั้งหมดหากผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

กระบวนการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ The Deck ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
– Basic Knowledge Test ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความรู้ทั่วไปรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
ตรวจร่างกายเบื้องต้นตามเกณฑ์ Medical Class I ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
สอบสัมภาษณ์ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Aptitude Tests (Professor)
   – Aptitude Cognitive Test
   – Teamwork Exercise
   – Individual Interview
ตรวจจิตวิทยาการบินเพื่อออกใบสำคัญแพทย์ Medical Class I ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
ขั้นตอนการรับสมัคร

     ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ให้ครบถ้วน โดยจะเปิดให้สามารถสมัครได้ใน ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

     เมื่อสมัครใน Website เรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้อง ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 2,700 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-030-7799
ในระหว่างวันที่ 3 – 17 พฤษภาคม 2567 และต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร
ค่าสมัครสอบนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อควรทราบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เท่านั้น
ช่องทางการติดต่อ:

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมให้สอบถามผ่านทาง E-Mail: [email protected] เท่านั้น
โดยให้ใส่ [SP] ใน Subject ก่อนทำการส่ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์ในทุกกรณี

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

รับสมัคร Student Pilot Recruitment 2024 การบินไทย

การบินไทย, ทุนนักบิน, Student Pilot, Student Pilot Recruitment 2024