สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

09 มิถุนายน 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69)

วันที 24 - 25 มิย. 2567

คุณสมบัติ

1 เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน
2 จบ ป.ตรี 
3 เป็นชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี 
4. ร่างกานสมบูรณ์แข็งแรง
5. ไม่เคยพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบิน
6. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัคร

1. บัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมสำเนา
2. รูปถ่ายสี 1.5x2 นิ้ว 2รูป
3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสด
5. หนังสือนุมัติจากหน่วยต้นสังกัด
6. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
7. ...

ทดสอบความรู้วิชาการ

1. คณิตศาสตร์
2. ฟิสิกส์
3. ภาษาอังกฤษ
4. ทดสอบร่ายกายและจิตวิทยาการบิน
5. ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก 2568 (รุ่น 69) วันที 24 - 25 มิย. 2567

ทุนนักบิน, ศิษย์การบิน, ศิษย์การบินทหารบก, สอบทุนนักบิน