สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » TOEIC PartV Questions (โทอิคพาร์ทคำถามพร้อมเฉลย)

27 มิถุนายน 2567

TOEIC PartV Questions (โทอิคพาร์ทคำถามพร้อมเฉลย)

TOEIC Part Questions 1. Mr. Brown _____ one of the best salespersons we have in our company. 2. Has the _____ for the last month's order been made ye

TOEIC PartV  Questions  (โทอิคพาร์ทคำถามพร้อมเฉลย)

TOEIC Part  Questions


1. Mr. Brown _____ one of the best salespersons we have in our company.

1) always has considered been
2) has been always considered
3) has been considered always
4) has always been considered

Answer4


2. Has the _____ for the last month's order been made yet?

1) pay
2) payment
3) payable
4) pays

Answer2


3. One of the managers proposed that an outside consultant be _____ in.

1) will be brought
2) bring
3) brought
4) will be bringing

Answer3


4. This company requires all employees to have a physical examination _____.

1) rarely
2) never
3) annually
4) seldom

Answer3


5. Files in the sales department need to be _____ according to trading partner.

1) organizing
2) organize
3) organization
4) organized

Answer4


6. The elevators are located _____ the toy section.

1) into
2) across
3) near
4) between

Answer3


7. The company policy states that when they _____ after five, employees must be paid at the overtime rate.

1) working
2) worker
3) will work
4) work

Answer4


8. The director is _____ that the fax which just arrived will give her permission to start a new project.

1) hoping
2) hopeless
3) hopelessness
4) hope

Answer1


9. The sign says the first parking space in each row of the lot _____ open for people with handicaps.

1) left
2) leave
3) is left
4) is leaving

Answer3


10. When our boss retires, we are going to _____ a party for him.

1) do
2) get
3) make
4) have

Answer4

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

TOEIC PartV Questions (โทอิคพาร์ทคำถามพร้อมเฉลย)

เตรียมสอบ TOEIC, โทอิค, เอกสารการเรียนฟรี, doc