นโยบายคุ้มครองผู้เรียน

เรียนพิเศษที่บ้าน
สอนพิเศษที่บ้าน รับประกันผลและความพอใจ 100%

นโยบายคุ้มครองผู้เรียน

ทำไม ? เราจึงมีนโยบายคุ้มครองผู้เรียน

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะให้มีบริการ การสอนพิเศษที่บ้าน ที่ดีที่สุด ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ให้เกิดความสะดวกกับผู้เรียนมากที่สุด ปลอดภัยที่สุด และมีความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่า ติวเตอร์ของเราได้ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองมาแล้วว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและมีจรรยาบรรณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างดีที่สุด เราจึงมีการให้ Feedback แก่ติวเตอร์โดยผู้เรียน รวมกับเกณฑ์การให้คะแนนของเรา [ ดูตัวอย่างแบบฟอร์มการให้ Feedback

การรับประกันความพึงพอใจ

เราเข้าใจเรื่องความคาดหวังจากผู้เรียน เราจึง รับประกันผลและความพึงพอใจของผู้เรียน 100 % โดยถ้าผู้เรียนไม่พอใจการสอนของติวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที และถ้าเป็นการเรียนครั้งแรกผู้เรียนสามารถระงับการจ่ายค่าเรียนได้ และเราจะจัดหาผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 

การรับประกันเรื่องเวลา

เราตระหนักถึงความสะดวกในการเรียนของผู้เรียน เราจึงรับประกันเรื่องการตรงต่อเวลาของผู้สอน ถ้าติวเตอร์ไปถึงที่นัดหมายช้ากว่าเวลาที่กำหนด ผู้เรียนสามารถยกเลิกการเรียนนั้นได้ทันที หรือเรายินดีเพิ่มเวลาการสอนครั้งนั้นให้มากกว่าเวลาที่ไปสายเป็น 2 เท่าหรืออย่างน้อย 30 นาที ( ยกเว้นในกรณี การไปสอนครั้งแรกในสถานที่นั้นๆ ) หรือในกรณีของเหตุฉุกเฉินใดๆที่ทำให้ติวเตอร์ไปสอนไม่ได้ เราจะส่งติวเตอร์ท่านอื่นไปสอนแทน โดยจะแจ้งขออนุญาตจากผู้เรียนก่อน และจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

การรับประกันเรื่องค่าเรียน

เราทราบดีถึงความวิตกกังวลของผู้เรียนทุกท่าน เราจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการรับชำระค่าเรียน หลังจากการเรียนเสร็จสิ้นแล้วในครั้งนั้นๆ โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเรียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแจ้งการชำระเงิน หลังจากเรียนจบในแต่ละครั้ง (กรณีที่ลงเรียนเป็นครั้งๆ) และเมื่อผู้เรียนมั่นใจและเห็นผลจากการเรียนแล้ว ก็สามารถลงเรียนเป็นคอร์สซึ่งมีส่วนลดและได้รับสิทธิพิเศษมากมาย