สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

Home » นโยบายคุ้มครองผู้เรียน

นโยบายคุ้มครองผู้เรียน

เรียนพิเศษที่บ้าน
สอนพิเศษที่บ้าน รับประกันผลและความพอใจ 100%

นโยบายคุ้มครองผู้เรียน

ทำไม ? เราจึงมีนโยบายคุ้มครองผู้เรียน

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะให้มีบริการ การสอนพิเศษที่บ้าน ที่ดีที่สุด ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ให้เกิดความสะดวกกับผู้เรียนมากที่สุด ปลอดภัยที่สุด และมีความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนว่า ติวเตอร์ของเราได้ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองมาแล้วว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและมีจรรยาบรรณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างดีที่สุด เราจึงมีการให้ Feedback แก่ติวเตอร์โดยผู้เรียน  ดูรีวิวิติวเตอร์ 

การรับประกันความพึงพอใจ

เราเข้าใจเรื่องความคาดหวังจากผู้เรียน เราจึง รับประกันผลและความพึงพอใจของผู้เรียน 100 % โดยถ้าผู้เรียนไม่พอใจการสอนของติวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที และถ้าเป็นการเรียนครั้งแรกผู้เรียนสามารถระงับการจ่ายค่าเรียนได้ และเราจะจัดหาผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 

การรับประกันเรื่องเวลา

เราตระหนักถึงความสะดวกในการเรียนของผู้เรียน เราจึงรับประกันเรื่องการตรงต่อเวลาของผู้สอน ถ้าติวเตอร์ไปถึงที่นัดหมายช้ากว่าเวลาที่กำหนด ผู้เรียนสามารถยกเลิกการเรียนนั้นได้ทันที หรือเรายินดีชดชเยเวลาการสอนครั้งนั้นให้มากขึ้น  หรือในกรณีของเหตุฉุกเฉินใดๆที่ทำให้ติวเตอร์ไปสอนไม่ได้ เราจะส่งติวเตอร์ท่านอื่นไปสอนแทน โดยจะแจ้งขออนุญาตจากผู้เรียนก่อน และจะแจ้งให้ทราบก่อน โดยจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

การรับประกันเรื่องค่าเรียน

เราทราบดีถึงความวิตกกังวลของผู้เรียนทุกท่าน เราจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการรับชำระค่าเรียน หลังจากการเรียนเสร็จสิ้นแล้วในครั้งนั้นๆ โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเรียน ให้กับคุณครู (ติวเตอร์) หลังจากการเรียนแล้วแต่ละครั้ง โดยผู้เรียนจะชำระค่าเรียนก่อนแค่ค่าเรียนของครั้งแรกเท่านั้นเพื่อเป็นการล็อกเวลาของคุณครู (ติวเตอร์) ให้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์

"เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์เรา" โดยเราใช้คุกกี้จาก Google เพื่อให้บริการ เพื่อปรับแต่งโฆษณาและวิเคราะห์การเข้าชม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ของคุณจะถูกแบ่งปันกับ Google การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้