นโยบายคุ้มครองผู้สอน

รับสมัครครูสอนพิเศษที่บ้าน เปลี่ยนความรู้ของคุณเป็นรายได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

นโยบายคุ้มครองผู้สอน

ทำไม ? เราจึงมีนโยบายคุ้มครองผู้สอนด้วย

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกในการเรียนการสอน และเราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน หรือติวเตอร์ทุกท่าน เราจึงมีนโยบายคุ้มครองผู้สอนด้วย


การคุ้มครองเกี่ยวกับความสะดวกในการสอน

เราทราบดีว่าเวลาของติวเตอร์แต่ละท่านมีค่า เราจึงมีนโยบายให้ผู้สอนกำหนดสถานที่ และเวลาในการรับงานสอน รวมถึงอาจกำหนดข้อจำกัดบางอย่างที่ผู้สอนอาจไม่สะดวกในการรับงานสอนได้ และเราจะพยายามและดำเนินการ ให้ติวเตอร์ทุกท่านสะดวกและใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุด เช่น

  • ผู้สอนสามารถรับงานในพื้นที่ ที่สะดวกเท่านั้น ในบางกรณีอาจมีผู้เรียนที่ตรงกับการสอนของผู้สอน แต่พื้นที่อาจอยู่ใกล้เคียงกัน ทางสถาบันอาจจะสอบถามถึงความสะดวกของผู้สอนก่อนและถ้าผู้สอนไม่สะดวกก็สามารถไม่รับงานสอนนั้นได้
  • สถาบันจะหลีกเลี่ยงการเสนองานสอนสำหรับผู้สอนที่เป็นผู้หญิงไปสอนผู้เรียนวัยทำงานที่เป็นผู้ชายที่บ้าน ในบางกรณีที่เป็นการเรียนในที่สาธารณะเช่น ในศูนย์การค้า ในมหาวิทยาลัยหรือในศูนย์หนังสือ ฯลฯ ทางสถาบันจะสอบถามความสะดวกของผู้สอนที่เป็นผู้หญิงก่อน
  • ในทางกลับกันสถาบันก็จะหลีกเลี่ยงการส่งผู้สอนที่เป็นผู้ชายไปสอนผู้เรียนที่เป็นผู้หญิงในกรณีการสอนที่บ้านและไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย


การคุ้มครองผู้สอนที่ดี

เพราะเราทราบดีว่าเราไม่สามารถออกกฎข้อบังคับใดๆ เพื่อให้ผู้สอนทุกท่านเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ แต่เราสามารถปกป้องผู้สอนที่รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพได้ เราจึงจำเป็นที่ต้องกีดกันผู้สอนที่ขาดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง เพื่อปกป้องผู้สอนดีๆเอาไว้ โดยถ้าผู้สอนท่านใดกระทำการอันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง ทางเราจะบันทึกประวัติของท่านอยู่ใน Black List และลบรายชื่อของท่านออกจากผู้สอนของเราทันที รวมถึงอาจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่มีความผิดตามกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามเราไม่มีความประสงค์ที่จะทำแบบนั้น แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและรักษาส่วนรวมไว้ เราจึงต้องกำหนดนโยบายนี้
และจากนโยบายนี้

ระบบของเราจะคัดกรองผู้สอนที่มีลักษณะดังนี้ออก

  • ผู้สอนที่ไม่มีความรับผิดชอบ
  • ผู้สอนที่ไม่ซื่อสัตย์
  • ผู้สอนที่ไม่คำนึงถึงผลการเรียนการสอน

และจะรักษาและส่งเสริมผู้สอนที่มีลักษณะดังนี้

  • ผู้สอนที่มีความรับผิดชอบ
  • ผู้สอนที่มีความซื่อสัตย์
  • ผู้สอนที่พัฒนาการเรียนการสอนและเอาใจใส่นักเรียน


การคุ้มครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ

เราทราบดีถึงความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพของติวเตอร์ทุกท่าน นอกจากเราจะมุ่งมั่นในการมอบความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างดีที่สุดแล้ว เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ติวเตอร์ทุกท่านมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้อย่างจริงจัง เราจึงยินดีที่จะส่งเสริมให้ติวเตอร์ที่มีความมุ่งมั่น เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาของตัวเอง โดยเรายินดีเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้ หรืออาจเป็นผู้ร่วมทุนโดยมีข้อตกลงร่วมกัน และเพราะเรามีประสบการณ์และทราบดีว่าการลงทุนใดๆก็ตามย่อมมีความเสี่ยงเสมอเราจึงกำหนดเกณฑ์วัดผลสำหรับติวเตอร์ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อความสำเร็จของตัวท่านเอง ซึ่งเกณฑ์วัดผลมีดังนี้

- มีประสบการณ์ การสอนแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง
- ได้รับ Feedback จากผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 80 %
- ผ่านเกณฑ์การวัดผลโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
ติวเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น และมีความพร้อมสามารถยื่นความจำนงได้ทันที 

สนใจร่วมงานกับเรา คลิกที่นี่