สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1 - HSK6
✎ ต้องการหาติวเตอร์ คลิกที่นี่!

03 กันยายน 2558

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1 - HSK6

เรียนภาษาจีนที่บ้าน ติวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1-6 เรียนก่อนจ่ายที่หลังมั่นใจได้ สอนภาษาจีนที่บ้านโดยทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ 

     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด 

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

 • ระดับที่ 1 HSK1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
 • ระดับที่ 2 HSK2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
 • ระดับที่ 3 HSK3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
 • ระดับที่ 4 HSK4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
 • ระดับที่ 5 HSK5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
 • ระดับที่ 6 HSK6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 • ระดับต้น
 • ระดับกลาง
 • ระดับสูง
ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ HSK4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน 

ประโยชน์ของการสอบ HSK

 • เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 • เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 • เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
 • เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

การสมัครสอบ

ติดต่อสมัครโดยตรงที่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
เลขที่ 101 ซอยสาธร 13 ถนน สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ติดต่อสมัครที่ คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง, คุณณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์
โทรศัพท์ 0-2211-6699 โทรสาร 0-2675-6174 
หรือสมัครโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร : 
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ 
- สำเนาบัตรประชาชน 

ค่าสมัครสอบ

สอบข้อเขียน
ระดับ 1 - 500 บาท
ระดับ 2 - 700 บาท
ระดับ 3 - 900 บาท
ระดับ 4 - 1,200 บาท
ระดับ 5 - 1,600 บาท
ระดับ 6 - 2,000 บาท 

สอบพูด
ระดับต้น 500 บาท
ระดับกลาง 700 บาท
ระดับสูง 800 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ กรุณาโอนค่าส่ง 50 บาทเพิ่มจากค่าสมัครสอบ 

กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2558

ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6
ตารางเวลาการสอบ ระดับ 2 และ ระดับ 4 เริ่มสอบเวลา 9.00 น. / ระดับ 1 ระดับ 3 และระดับ 5 เริ่มสอบเวลา 13.30 น. 

สถานที่สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (สาทรใต้ ซอย 13)หมายเหตุ : HSK การเปิดรับสมัครของแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร ประมาณ 1 เดือนก่อนสอบ

Cr : https://www.blcubangkok.com/

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1 - HSK6

บทความจาก TutorFerry, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนพิเศษที่บ้าน, News